17.12.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 454/49


Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za istraživanje za financijsku godinu 2014. — Amandman proračunu br. 1

(2014/C 454/14)

PRIHODI

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2014.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

2

SUBVENCIJE KOMISIJE

2 0

DOPRINOS IZVRŠNOJ AGENCIJI ZA ISTRAŽIVANJE (REA) IZ PRORAČUNA EUROPSKE UNIJE

52 162 600

– 767 568

51 395 032

 

Glava 2 - Ukupno

52 162 600

– 767 568

51 395 032

3

PRORAČUNSKI VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE

3 0

PRORAČUNSKI VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE

 

 

Glava 3 - Ukupno

 

4

PRIHODI OD DRUGIH INSTITUCIJA ILI TIJELA EUROPSKE UNIJE

4 0

PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA I PLAĆANJA POVEZANIH S IZNAJMLJIVANJEM DRUGIM INSTITUCIJAMA ILI TIJELIMA EUROPSKE UNIJE

 

 

Glava 4 - Ukupno

 

9

OSTALI PRIHODI

9 0

OSTALI PRIHODI

141 168

141 168

 

Glava 9 - Ukupno

141 168

141 168

 

SVEUKUPNO

52 162 600

– 626 400

51 536 200

RASHODI

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2014.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA

31 708 000

1 179 100

32 887 100

1 2

PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI

1 836 350

– 150 300

1 686 050

 

Glava 1 - Ukupno

33 544 350

1 028 800

34 573 150

2

RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE

2 1

RASHODI ZA ZGRADE

5 611 000

– 307 380

5 303 620

2 2

RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

2 754 850

24 890

2 779 740

2 3

POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI

320 350

–75 190

245 160

 

Glava 2 - Ukupno

8 686 200

– 357 680

8 328 520

3

RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

3 1

RASHODI ZA UPRAVLJANJE PROGRAMOM

2 061 450

– 188 845

1 872 605

3 2

RASHODI ZA USLUGE ZAJEDNIČKE PODRŠKE

7 870 600

–1 108 675

6 761 925

 

Glava 3 - Ukupno

9 932 050

–1 297 520

8 634 530

 

SVEUKUPNO

52 162 600

– 626 400

51 536 200