17.12.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 454/1


Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za okoliš za financijsku godinu 2014 — Amandman proračunu br. 2

(2014/C 454/01)

PRIHODI

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2014.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE, DOPRINOS EUROPSKE UDRUGE SLOBODNE TRGOVINE (EFTA) I DOPRINOS NOVIH DRŽAVA ČLANICA

1 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE I DOPRINOS EUROPSKE UDRUGE SLOBODNE TRGOVINE (EFTA)

41 682 444

88 453

41 770 897

 

Glava 1 - Ukupno

41 682 444

88 453

41 770 897

2

OSTALI PRIHODI

2 0

PRIHODI OD PRODAJE POKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE

p.m.

 

p.m.

2 1

PRIHODI OD IZNAJMLJIVANJA POKUĆSTVA I OPREME

p.m.

 

p.m.

2 2

DOPRINOSI PREMA POSEBNIM SPORAZUMIMA — NAMJENSKI PRIHODI (1)

1 072 174

 

1 072 174

2 3

NAKNADA RAZLIČITIH TROŠKOVA

p.m.

 

p.m.

2 4

DAROVI I NASLJEDSTVA

p.m.

 

p.m.

2 5

OSTALI PRIHODI

 

 

Glava 2 - Ukupno

1 072 174

 

1 072 174

 

SVEUKUPNO

42 754 618

88 453

42 843 071

RASHODI

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2014.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSOBLJE (2)

21 811 444

 

21 811 444

1 2

RASHODI VEZANI ZA ZAPOŠLJAVANJE

220 000

 

220 000

1 3

MISIJE I SLUŽBENI PUTOVI (3)

881 200

 

881 200

1 4

SOCIO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA (4)

802 000

 

802 000

1 6

SOCIJALNE USLUGE

5 000

 

5 000

 

Glava 1 - Ukupno

23 719 644

 

23 719 644

2

ADMINISTRATIVNI RASHODI

2 1

NAJAM ZGRADA I POVEZANI RASHODI

3 215 000

 

3 215 000

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI

270 000

 

270 000

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI (5)

505 400

 

505 400

2 4

RASHODI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU

12 000

 

12 000

2 5

UPRAVLJANJE AGENCIJOM EEA

230 000

 

230 000

2 6

UPRAVLJANJE OKOLIŠEM AGENCIJE

10 000

 

10 000

 

Glava 2 - Ukupno

4 242 400

 

4 242 400

3

OPERATIVNI RASHODI

3 3

RESURSI (6)

13 215 000

88 453

13 303 453

3 4

STRATEŠKE AKTIVNOSTI (7)

1 577 574

 

1 577 574

3 5

STRATEŠKE AKTIVNOSTI

 

 

 

 

Glava 3 - Ukupno

14 792 574

88 453

14 881 027

 

SVEUKUPNO

42 754 618

88 453

42 843 071


(1)  2014:

IPA2014: 500 000,

InSEIS: 572 174.

(2)  2014: InSEIS: 98 000.

(3)  2014:

InSEIS: 19 200,

IPA2014: 12 000.

(4)  2014: IPA2014: 2 000.

(5)  2014: IPA2014: 5 400.

(6)  2014:

InSEIS: 102 000,

IPA2014: 216 000.

(7)  2014:

InSEIS: 352 974,

IPA 2014: 264 600.