3.12.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 330/5


Ispravak Uredbe (EU) br. 1302/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1082/2006 o Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju (EGTS) u vezi s pojašnjenjem, pojednostavljenjem i poboljšanjem osnivanja i funkcioniranja takvih grupacija

( Službeni list Europske unije L 347 od 20. prosinca 2013. )

1.

Na stranici 308., u članku 1. točki 3. podtočki (a) kojom se mijenja članak 3. stavak 1. prvi podstavak Uredbe (EZ) br. 1082/2006:

umjesto:

„(f)

nacionalna, regionalna ili lokalna tijela, ili tijela ili javna poduzeća istovjetna onima iz točke (d) iz trećih zemalja, u skladu s uvjetima utvrđenima u članku 3.a.”;

treba stajati:

„(f)

nacionalna, regionalna ili lokalna tijela, ili tijela ili poduzeća istovjetna onima iz točaka (d) i (e) iz trećih zemalja, u skladu s uvjetima utvrđenima u članku 3.a.”

2.

Na stranici 311., u članku 1. točki 9. podtočki (a), u dijelu kojim se mijenja članak 7. stavak 3. treći podstavak Uredbe (EZ) br. 1082/2006:

umjesto:

„… ne isključuju zadaće koje se odnose na prioritete ulaganja iz članka 7. …”;

treba stajati:

„… ne isključuju zadaće koje se odnose na investicijske prioritete iz članka 7. …”.

3.

Na stranici 313., u članku 1. dodaje se sljedeća točka:

„18.

Tekst iz Priloga ovoj Uredbi dodaje se kao Prilog.”