29.11.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 319/9


Ispravak Uredbe (EU) br. 1071/2013 Europske središnje banke od 24. rujna 2013. o bilanci sektora monetarnih financijskih institucija (ESB/2013/33)

( Službeni list Europske unije L 297 od 7. studenoga 2013. )

Na stranici 14., u Prilogu I. dijelu 2., tablica 1. „Mjesečna stanja” zamjenjuje se kako slijedi:

Tablica 1.

Mjesečna stanja  (1)

(5)

Trgovci pojedinci/društva osoba bez pravne osobnosti.

BILANCA STAVKE

A.

Domaće

B.

Iz europodručja osim domaćih

C.

Ostatak svijeta

D.

Ukupno

Ukupno

Monetarne financijske institucije (3)

Nemonetarne financijske institucije

Ukupno

Monetarne financijske institucije (3)

Nemonetarne financijske institucije

Ukupno

Banke

Nebankarske institucije

 

od toga: Središnja banka (S.121)

od toga: Institucije koje primaju depozite osim središnje banke (S1.122)

od toga: kreditne institucije na koje se primjenjuju odredbe o obveznim pričuvama, ESB i nacionalne središnje banke

Opća država (S.13)

Ostali rezidentni sektori

 

od toga: Središnja banka (S.121)

od toga: Institucije koje primaju depozite osim središnje banke (S1.122)

od toga: kreditne institucije na koje se primjenjuju odredbe o obveznim pričuvama, ESB i nacionalne središnje banke

Središnja država (S.13)

Ostala središnja država

 

od toga: Kreditne institucije

Središnja država (S.1311)

Ostala središnja država

Ukupno

Investicijski fondovi osim novčanih fondova (S.124)

Ostali financijski posrednici + pomoćne financijske institucije + vlastite financijske institucije i zajmodavci (S.125+S.126+S.127)

Osiguravajuća društva (S.128)

Mirovinski fondovi (S.129)

Nefinancijska društva (S.11)

Kućanstva + neprofitne institucije koje služe kućanstvima (S.14+S.15)

 

od toga: Kreditne institucije

Središnja država (S.1311)

Ostala središnja država

Ukupno

Investicijski fondovi osim novčanih fondova (S.124)

Drugi financijski posrednici + pomoćne financijske institucije + vlastite financijske institucije i zajmodavci (S.125+S.126+S.127)

Osiguravajuća društva (S.128)

Mirovinski fondovi (S.129)

Nefinancijska društva (S.11)

Kućanstva + neprofitne institucije koje služe kućanstvima (S.14+S.15)

 

od toga: CCP (4)

od toga: Financijska društva posebne namjene

 

od toga: CCP (4)

od toga: Financijska društva posebne namjene

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

(j)

(k)

(l)

OBVEZE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Gotov novac u optjecaju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Depoziti

 

*

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

do 1 godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dulje od 1 godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od toga: pozicije unutar grupe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od toga: Prenosivi depoziti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od toga: do 2 godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od toga: sindicirani krediti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.e

Euro

 

*

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.e

Prekonoćni depoziti

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od toga: Prenosivi depoziti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.e

Depoziti s ugovorenim rokom dospijeća

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 1 godine

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dulje od 1 i do 2 godine

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dulje od 2 godine

 

*

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

9.3.e

Iskupivi depoziti s otkaznim rokom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kraće od 3 mjeseca

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dulje od 3 mjeseca

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od toga: duže od 2 godine (1)

 

*

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

9.4.e

Repo ugovori

 

*

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

9.x

Strane valute

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.e

Prekonoćni depoziti

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.x

S ugovorenim rokom dospijeća

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 1 godine

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dulje od 1 i do 2 godine

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dulje od 2 godine

 

*

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

9.3.x

Iskupivi depoziti s otkaznim rokom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kraće od 3 mjeseca

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dulje od 3 mjeseca

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od toga: dulje od 2 godine (2)

 

*

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

9.4.x

Repo ugovori

 

*

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

10.

Dionice/udjeli novčanih fondova  (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Izdani dužnički vrijednosni papiri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.e

euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 1 godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

dulje od 1 i do 2 godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

od toga: do 2 godine i nominalno kapitalno jamstvo manje od 100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dulje od 2 godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

11.x

Strane valute

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 1 godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

dulje od 1 i do 2 godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

od toga: do 2 godine i nominalno kapitalno jamstvo manje od 100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dulje od 2 godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

12.

Kapital i pričuve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Preostale obveze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BILANCA STAVKE

A.

Domaće

B.

Druge države članice europodručja

C.

Ostatak svijeta

D.

Ukupno

Monetarne financijske institucije

Nemonetarne financijske institucije

Monetarne financijske institucije

Nemonetarne financijske institucije

 

od toga Središnje banke (s.121)

od toga institucije koje primaju depozite osim središnje banke (S.122)

Opća država (S.13)

Ostali rezidentni sektori

 

od toga: Središnja banka (S.121)

od toga: Institucije koje primaju depozite osim središnje banke (S.122)

Opća država (S.13)

Ostali rezidentni sektori

Ukupno

Investicijski fondovi osim novčanih fondova (S.124)

Drugi financijski posrednici + pomoćne financijske institucije + vlastite financijske institucije i zajmodavci (S.125+S.126+S.127)

Osiguravajuća društva (S.128)

Mirovinski fondovi (S.129)

Nefinancijska društva (S.11)

Kućanstva + neprofitne institucije koje služe kućanstvima (S.14+S.15)

Ukupno

Investicijski fondovi osim novčanih fondova (S.124)

Drugi financijski posrednici + pomoćne financijske institucije + vlastite financijske institucije i zajmodavci (S.125+S.126+S.127)

Osiguravajuća društva (S.128)

Mirovinski fondovi (S.129)

Nefinancijska društva (S.11)

Kućanstva + neprofitne institucije koje služe kućanstvima (S.14+S.15)

 

od toga: CCP (4)

od toga: Financijska društva posebne namjene

Ukupno

Krediti za potrošnju

Stambeni krediti

Ostali krediti

 

od toga: CCP (4)

od toga: Financijska društva posebne namjene

Ukupno

Krediti za potrošnju

Stambeni krediti

Ostali krediti

 

od toga: Trgovci pojedinci (3)

 

od toga: Trgovci pojedinci (3)

IMOVINA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Gotovina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.e

od toga euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Krediti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 1 godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dulje od 1 i do 5 godina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dulje od 5 godina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od toga: pozicije unutar grupe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od toga: sindicirani krediti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od toga: obratni repo ugovori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.e

od toga: euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od toga: revolving krediti i prekoračenja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od toga: dugovanja po kreditnim karticama bez naplate kamate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od toga: dugovaranja po kreditnim karticama s naplatom kamate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Vrijednosni papiri koji se drže

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.e

Euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 1 godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dulje od 1 i do 2 godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dulje od 2 godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.x

Strane valute

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 1 godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dulje od 1 i do 2 godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dulje od 2 godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Vlasnički udjeli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Dionice/udjeli investicijskih fondova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dionice/udjeli novčanih fondova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dionice/udjeli investicijskih fondova osim novčanih fondova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Nefinancijska imovina (uključujući dugotrajnu imovinu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Preostala imovina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na stranicama 17. do 19., u Prilogu I., dijelu 3., tablica 2. „Tromjesečna stanja (raščlamba po valuti)”, tablica 3. „Tromjesečna stanja (raščlamba po državama)” i tablica 4. „Tromjesečna stanja (raščlamba po valuti)” zamjenjuju se kako slijedi:

Tablica 2.

Tromjesečna stanja (raščlamba po valuti)

BILANCA STAVKE

A.

Domaće

B.

Iz europodručja osim domaćih

C.

Ostatak svijeta

D.

Ukupno

Monetarne financijske institucije

Nemonetarne financijske institucije

Monetarne financijske institucije

Nemonetarne financijske institucije

Ukupno

Ukupno

Opća država (S.13)

Ostali rezidentni sektori

Ukupno

Opća država (S.13)

Ostali rezidentni sektori

 

Banke

Nebankarske institucije

Ukupno

Središnja država (S.1311)

Ostala središnja država

Ukupno

Investicijski fondovi osim novčanih fondova (S.124)

Drugi financijski posrednici + pomoćne financijske institucije + vlastite financijske institucije i zajmodavci (S.125+S.126+S.127)

Osiguravajuća društva (S.128)

Mirovinski fondovi (S.129)

Nefinancijska društva (S.11)

Kućanstva + neprofitne institucije koje služe kućanstvima (S.14+S.15)

Ukupno

Središnja država (S.1311)

Ostala središnja država

Ukupno

Investicijski fondovi osim novčanih fondova (S.124)

Drugi financijski posrednici + pomoćne financijske institucije + vlastite financijske institucije i zajmodavci (S.125+S.126+S.127)

Osiguravajuća društva (S.128)

Mirovinski fondovi (S.129)

Nefinancijska društva (S.11)

Kućanstva + neprofitne institucije koje služe kućanstvima (S.14+S.15)

Opća država

Ostali rezidentni sektori

Ukupno

Regionalna država (S.1312)

Lokalna država (S.1313)

Fondovi socijalnog osiguranja (S.1314)

Ukupno

Krediti za potrošnju

Stambeni krediti

Ostali krediti

Ukupno

Regionalna država (S.1312)

Lokalna država (S.1313)

Fondovi socijalnog osiguranja (S.1314)

Ukupno

Krediti za potrošnju

Stambeni krediti

Ostali krediti

 

Kolateral u obliku nekretnine

 

Kolateral u obliku nekretnine

 

Kolateral u obliku nekretnine

 

Kolateral u obliku nekretnine

 

Kolateral u obliku nekretnine

 

Kolateral u obliku nekretnine

 

Kolateral u obliku nekretnine

 

Kolateral u obliku nekretnine

OBVEZE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Valuta u optjecaju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Depoziti

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

9.1.

Prekonoćni

 

 

 

 

M

 

 

 

M

M

M

M

M

M

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

M

M

M

M

M

M

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.

S ugovorenim rokom dospijeća

 

 

 

 

M

 

 

 

M

M

M

M

M

M

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

M

M

M

M

M

M

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3.

Iskupivi depoziti s otkaznim rokom

 

 

 

 

M

 

 

 

M

M

M

M

M

M

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

M

M

M

M

M

M

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4.

Repo ugovori

 

 

 

 

M

 

 

 

M

M

M

M

M

M

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

M

M

M

M

M

M

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Dionice/udjeli novčanih fondova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Izdani dužnički vrijednosni papiri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Kapital i pričuve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Preostale obveze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od toga: izvedeni financijski instrumenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od toga: obračunata kamata na depozite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMOVINA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Gotovina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Krediti

 

 

M

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

do 1 godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

M

M

M

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

M

M

M

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dulje od 1 i do 5 godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

M

M

M

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

M

M

M

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dulje od 5 godina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

M

M

M

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

M

M

M

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.e

Euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krediti s izvornim rokom dospijeća duljim od 1 godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od toga: Krediti s preostalim rokom dospijeća od jedne godine ili manje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od toga: Krediti s preostalim rokom dospijeća duljim od 1 godine i promjenom kamatne stope u sljedećih 12 mjeseci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od toga: Krediti s preostalim rokom dospijeća od jedne godine ili manje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krediti s izvornim rokom dospijeća duljim od jedne godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od toga: Krediti s preostalim rokom dospijeća duljim od 2 godine i promjenom kamatne stope u sljedeća 24 mjeseca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Dužnički vrijednosni papiri koji se drže

 

 

M

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

do 1 godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dulje od 1 godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Vlasnički udjeli

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

5.

Dionice/udjeli investicijskih fondova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dionice/udjeli novčanih fondova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dionice/udjeli investicijskih fondova osim novčanih fondova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Nefinancijska imovina (uključujući dugotrajnu imovinu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Preostala imovina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od toga: izvedeni financijski instrumenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od toga: obračunata kamata na depozite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

Zahtjevi za dostavljanje mjesečnih podataka


Tablica 3.

Tromjesečna stanja (raščlamba po državama)

BILANČNE STAVKE

EU

Ostatak svijeta (osim EU)

Druga država članica europodručja

Države članice izvan europodručja

Odabrane institucije EU (5)

OBVEZE

 

 

 

 

8.

Valuta u optjecaju

 

 

 

 

9.

Depoziti

 

 

 

 

od monetarnih financijskih institucija

 

 

 

 

od nemonetarnih financijskih institucija

 

 

 

 

opća država

 

 

 

 

Drugi financijski posrednici + pomoćne financijske institucije + vlastite financijske institucije i zajmodavci

 

 

 

 

osiguravajuća društva

 

 

 

 

mirovinski fondovi

 

 

 

 

investicijski fondovi osim novčanih fondova

 

 

 

 

nefinancijska društva

 

 

 

 

kućanstva + neprofitne institucije koje služe kućanstvima

 

 

 

 

10.

Izdani dužnički vrijednosni papiri

 

 

 

 

11.

Dionice/udjeli novčanih fondova

 

 

 

 

12.

Kapital i pričuve

 

 

 

 

13.

Preostale obveze

 

 

 

 

IMOVINA

 

 

 

 

1.

Gotovina

 

 

 

 

2.

Krediti

 

 

 

 

monetarnim financijskim institucijama

 

 

 

 

nemonetarnim financijskim institucijama

 

 

 

 

opća država

 

 

 

 

Drugi financijski posrednici + pomoćne financijske institucije + vlastite financijske institucije i zajmodavci

 

 

 

 

osiguravajuća društva

 

 

 

 

mirovinski fondovi

 

 

 

 

investicijski fondovi osim novčanih fondova

 

 

 

 

nefinancijska društva

 

 

 

 

kućanstva + neprofitne institucije koje služe kućanstvima

 

 

 

 

3.

Dužnički vrijednosni papiri koji se drže

 

 

 

 

koje su izdale monetarne financijske institucije

 

 

 

 

do 1 godine

 

 

 

 

dulje od 1 i do 2 godine

 

 

 

 

dulje od 2 godine

 

 

 

 

koje su izdale nemonetarne financijske institucije

 

 

 

 

4.

Vlasnički udjeli

 

 

 

 

5.

Dionice/udjeli investicijskih fondova

 

 

 

 

Dionice/udjeli novčanih fondova

 

 

 

 

Dionice/udjeli investicijskih fondova osim novčanih fondova

 

 

 

 

6.

Nefinancijska imovina (uključujući dugotrajnu imovinu)

 

 

 

 

7.

Preostala imovina

 

 

 

 


Tablica 4.

Tromjesečna stanja (raščlamba po valuti)

BILANČNE STAVKE

Ukupno sve valute

Euro

Valute EU osim eura

Ukupno valute osim valuta država članica EU

Ukupno

Ostale valute država članica EU

GBP

Ukupno

USD

JPY

CHF

Ukupno preostale valute

OBVEZE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Depoziti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.

Domaće

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od monetarnih financijskih institucija

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

od nemonetarnih financijskih institucija

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

Iz europodručja osim domaćih

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od monetarnih financijskih institucija

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

od nemonetarnih financijskih institucija

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.

Ostatak svijeta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 1 godine

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dulje od 1 godine

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od banaka

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od nebankarskih institucija

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Izdani dužnički vrijednosni papiri

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

IMOVINA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Krediti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.

Domaći

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

monetarnim financijskim institucijama

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nemonetarnim financijskim institucijama

M

O

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

Iz europodručja osim domaćih

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

monetarnim financijskim institucijama

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nemonetarnim financijskim institucijama

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

C.

Ostatak svijeta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 1 godine

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dulje od 1 godine

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bankama

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nebankarskim institucijama

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Dužnički vrijednosni papiri koji se drže

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.

Domaće

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

koje su izdale monetarne financijske institucije

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

koje su izdale nemonetarne financijske institucije

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

Iz europodručja osim domaćih

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

koje su izdale monetarne financijske institucije

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

koje su izdale nemonetarne financijske institucije

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

C.

Ostatak svijeta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

koje su izdale banke

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

koje su izdale banke

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

Zahtjevi za dostavljanje mjesečnih podataka, vidi tablicu 1.

T

Zahtjevi za tromjesečne podatke, vidi tablicu 2.

Na stranici 20., u Prilogu I. dijelu 4., tablica 1. „Mjesečna stanja” zamjenjuje se kako slijedi:

Tablica 1.

Mjesečna stanja  (6)

BILANCA STAVKE

A.

Domaće

B.

Ostatak svijeta

C.

Ostatak svijeta

D.

Ukupno

Ukupno

Monetarne financijske institucije

Nemonetarne financijske institucije

Ukupno

Monetarne financijske institucije

Nemonetarne financijske institucije

Ukupno

Banke

Nebankarske institucije

 

od toga: Središnja banka (S.121)

od toga: Institucije koje primaju depozite osim središnje banke (S.122)

od toga: kreditne institucije na koje se primjenjuju odredbe o obveznim pričuvama, ESB i nacionalne središnje banke

Opća država (S.13)

Ostali rezidentni sektori

 

od toga: Središnja banka (S.121)

od toga: Institucije koje primaju depozite osim središnje banke (S.122)

od toga: kreditne institucije na koje se primjenjuju odredbe o obveznim pričuvama, ESB i nacionalne središnje banke

Opća država (S.13)

Ostali rezidentni sektori

 

od toga: Kreditne institucije

Središnja država (S.1311)

Ostala središnja država

Ukupno

Investicijski fondovi osim novčanih fondova (S.124)

Drugi financijski posrednici + pomoćne financijske institucije + vlastite financijske institucije i zajmodavci (S.125+S.126+S.127)

Osiguravajuća društva (S.128)

Mirovinski fondovi (S.129)

Nefinancijska društva (S.11)

Kućanstva + neprofitne institucije koje služe kućanstvima (S.14+S.15)

 

od toga: Kreditne institucije

Središnja država (S.1311)

Ostala središnja država

Ukupno

Investicijski fondovi osim novčanih fondova (S.124)

Drugi financijski posrednici + pomoćne financijske institucije + vlastite financijske institucije i zajmodavci (S.125+S.126+S.127)

Osiguravajuća društva (S.128)

Mirovinski fondovi (S.129)

Nefinancijska društva (S.11)

Kućanstva + neprofitne institucije koje služe kućanstvima (S.14+S.15)

 

od toga: CCP (8)

od toga: Financijska društva posebne namjene

 

od toga: CCP (8)

od toga: Financijska društva posebne namjene

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

(j)

(k)

(l)

OBVEZE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Gotov novac u optjecaju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Depoziti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 1 godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dulje od 1 godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od toga: pozicije unutar grupe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od toga: Prenosivi depoziti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od toga: Do 2 godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od toga: Sindicirani krediti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.e

Euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.e

Prekonoćni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od toga: Prenosivi depoziti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.e

Depoziti s ugovorenim rokom dospijeća

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 1 godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dulje od 1 i do 2 godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dulje od 2 godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3.e

Iskupivi depoziti s otkaznim rokom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kraće od 3 mjeseca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dulje od 3 mjeseca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od toga: dulje od 2 godine (7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4.e

Repo ugovori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.x

Strane valute

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.x

Prekonoćni depozit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.x

S ugovorenim rokom dospijeća

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 1 godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dulje od 1 i do 2 godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dulje od 2 godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3.x

Iskupivi depoziti s otkaznim rokom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kraće od 3 mjeseca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kraće od 3 mjeseca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od toga: dulje od 2 godine (7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4.x

Repo ugovori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Dionice/udjeli novčanih fondova

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

* MINIMUM

11.

Izdani dužnički vrijednosni papiri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.e

euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 1 godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

dulje od 1 i do 2 godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

od toga: do 2 godine i nominalno kapitalno jamstvo manje od 100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

dulje od 2 godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

11.x

Strane valute

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 1 godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

dulje od 1 i do 2 godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

od toga: do 2 godine i nominalno kapitalno jamstvo manje od 100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

dulje od 2 godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

12.

Kapital i pričuve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Preostale obveze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BILANCA STAVKE

A.

Domaće

B.

Iz europodručja osim domaćih

C.

Ostatak svijeta

D.

Ukupno

Monetarne financijske institucije

Nemonetarne financijske institucije

Monetarne financijske institucije

Nemonetarne financijske institucije

 

od toga: Središnja banka (S.121)

od toga: Institucije koje primaju depozite osim središnje banke (S.122)

Opća država (S.13)

Ostali rezidentni sektori

 

od toga: Središnja banka (S.121)

od toga: Institucije koje primaju depozite osim središnje banke (S.122)

Opća država (S.13)

Ostali rezidentni sektori

Ukupno

Investicijski fondovi osim novčanih fondova (S.124)

Drugi financijski posrednici + pomoćne financijske institucije + vlastite financijske institucije i zajmodavci (S.125+S.126+S.127)

Osiguravajuća društva (S.128)

Mirovinski fondovi (S.129)

Nefinancijska društva (S.11)

Kućanstva + neprofitne institucije koje služe kućanstvima (S.14+S.15)

Ukupno

Investicijski fondovi osim novčanih fondova (S.124)

Drugi financijski posrednici + pomoćne financijske institucije + vlastite financijske institucije i zajmodavci (S.125+S.126+S.127)

Osiguravajuća društva (S.128)

Mirovinski fondovi (S.129)

Nefinancijska društva (S.11)

Kućanstva + neprofitne institucije koje služe kućanstvima (S.14+S.15)

 

od toga: CCP (8)

od toga: Financijska društva posebne namjene

Ukupno

Krediti za potrošnju

Stambeni krediti

Ostali krediti

 

od toga: CCP (7)

od toga: Financijska društva posebne namjene

Ukupno

Krediti za potrošnju

Stambeni kredit

Ostali krediti

 

od toga: Trgovci pojedinci (7)

 

od toga: Trgovci pojedinci

IMOVINA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Gotovina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.e

od toga euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Krediti

MINIMUM

 

 

MINIMUM

 

MINIMUM

MINIMUM

 

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

 

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

 

 

MINIMUM

 

MINIMUM

MINIMUM

 

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

 

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

 

do 1 godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dulje od 1 i do 5 godina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dulje od 5 godina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od toga: pozicije unutar grupe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od toga: sindicirani krediti

MINIMUM

 

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

 

 

MINIMUM

 

 

 

 

 

MINIMUM

 

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

 

 

MINIMUM

 

 

 

 

 

 

 

od toga: obratni repo ugovori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.e

od toga: euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od toga: revolving krediti i prekoračenja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od toga: dugovanja po kreditnim karticama bez naplate kamate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od toga: dugovanja po kreditnim karticama s naplatom kamate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Vrijednosni papiri koji se drže

 

 

 

 

 

 

 

 

MINIMUM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINIMUM

 

 

 

 

 

 

 

 

MINIMUM

 

od toga: dulje od 2 godine (7)

MINIMUM

 

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINIMUM

 

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINIMUM

 

3.e

Euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 1 godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dulje od 1 i do 2 godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dulje od 2 godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.x

Strane valute

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 1 godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dulje od 1 i do 2 godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dulje od 2 godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Vlasnički udjeli

MINIMUM

 

 

 

MINIMUM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINIMUM

 

 

 

MINIMUM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINIMUM

 

5.

Dionice/udjeli investicijskih fondova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dionice/udjeli novčanih fondova

MINIMUM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINIMUM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINIMUM

 

Dionice/udjeli investicijskih fondova osim novčanih fondova

 

 

 

 

 

MINIMUM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINIMUM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINIMUM

 

6.

Nefinancijska imovina (uključujući dugotrajnu imovinu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Preostala imovina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na stranici 22., u Prilogu I. dijelu 5., točki 2.2., uvodna rečenica zamjenjuje se kako slijedi:

„Stavke iz odjeljka 2.1. raspoređuju se u dijelove 1. i 2. tablice 5. kako slijedi:”

Na stranici 23., u Prilogu I. dijelu 5., točka 5.2. zamjenjuje se kako slijedi:

„5.2.

Monetarne financijske institucije na koje se primjenjuje odstupanje iz članka 9. stavka 4. iskazuju stanja na kraju tromjesečja za kredite prenesene putem sekuritizacije koji podliježu prestanku priznavanja, ali se nastavljaju priznavati u financijskim izvještajima u skladu s dijelom 5. tablice 5.”

Na stranicama 24. i 25., u Prilogu I. dijelu 5., tablica 5a „Sekuritizacija i ostali prijenosi krediti: tromjesečni podaci” i tablica 5b „Sekuritizacija i ostali prijenosi krediti: tromjesečni podaci” zamjenjuju se kako slijedi:

Tablica 5a

Sekuritizacija i ostali prijenosi krediti: tromjesečni podaci

BILANČNE STAVKE

A.

Domaće

B.

Iz europodručja osim domaćih

C.

Ostatak svijeta

Monetarne financijske institucije

Nemonetarne financijske institucije

Monetarne financijske institucije

Nemonetarne financijske institucije

Opća država (S.13)

Ostali rezidentni sektori

Opća država (S.13)

Ostali rezidentni sektori

Ukupno

Ostala opća država (S.1312+S.1313+S.1314)

Ukupno

Investicijski fondovi osim novčanih fondova (S.124)

Drugi financijski posrednici + pomoćne financijske institucije + vlastite financijske institucije i zajmodavci (S.125+S.126+S.127)

Osiguravajuća društva (S.128)

Mirovinski fondovi (S.129)

Nefinancijska društva (S.11)

Kućanstva + neprofitne institucije koje služe kućanstvima (S.14+S.15)

Ukupno

Druga opća država (S.1312+S.1313+S.1314)

Ukupno

Investicijski fondovi osim novčanih fondova (S.124)

Drugi financijski posrednici + pomoćne financijske institucije + vlastite financijske institucije i zajmodavci (S.125+S.126+S.127)

Osiguravajuća društva (S.128)

Mirovinski fondovi (S.129)

Nefinancijska društva (S.11)

Kućanstva + neprofitne institucije koje služe kućanstvima (S.14+S.15)

1.

Neto tokovi kredita koji su sekuritizirani ili na drugi način prenijeti: transakcije s učinkom na iskazana stanja kredita izračunata kao prenošenja umanjena za stjecanja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

Protustranka u u prijenosu je financijsko društvo posebne namjene

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.

od toga: protustranka u prijenosu je financijsko društvo posebne namjene iz europodručja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

druge protustranke u prijenosu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.

od toga: protustranka u prijenosu je financijsko društvo posebne namjene iz europodručja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Neto tokovi kredita koji su sekuritizirani ili na drugi način prenijeti: transakcije bez učinka na iskazana stanja kredita izračunata kao prenošenja umanjena za stjecanja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

Sve protustranke u prijenosu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Sekuritizirani i isknjiženi krediti za koje monetarna financijska institucija djeluje kao serviser  (9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.

Nepodmireni iznosi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.

Financijske transakcije isključujući prenošenje kredita i stjecanja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Financijske transakcije isključujući prenošenje kredita i stjecanja  (10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Nepodmireni iznosi sekuritiziranih kredita koji nisu iskknjiženi  (11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.

Ukupno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1.

od toga: sekuritizirani krediti putem financijskog društva posebne namjene iz europodručja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tablica 5b

Sekuritizacija i ostali prijenosi krediti: tromjesečni podaci

BILANČNE STAVKE