29.10.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 287/90


Ispravak Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije

( Službeni list Europske unije L 269 od 10. listopada 2013., str. 1. )

Stranica 7., uvodna izjava (57), druga rečenica

Umjesto:

„(…). Ostale odredbe trebale bi se primjenjivati od 1. lipnja 2016.”

treba stajati:

„(…). Ostale odredbe trebale bi se primjenjivati od 1. svibnja 2016.”

Stranica 88., članak 288. stavak 2.

Umjesto:

„2.   Članci koji nisu navedeni u stavku 1. primjenjuju se od 1. lipnja 2016.”

treba stajati:

„2.   Članci koji nisu navedeni u stavku 1. primjenjuju se od 1. svibnja 2016.”