31.7.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 204/44


PROVEDBENA ODLUKA VIJEĆA 2013/409/ZVSP

od 30. srpnja 2013.

o provedbi Odluke 2011/72/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata s obzirom na stanje u Tunisu

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 31. stavak 2.,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2011/72/ZVSP od 31. siječnja 2011. o mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata s obzirom na stanje u Tunisu (1), a posebno njezin članak 2. stavak 1.,

budući da:

(1)

Vijeće je 31. siječnja 2011. donijelo Odluku 2011/72/ZVSP.

(2)

Unosi za tri osobe na popisu osoba i subjekata utvrđenom u Prilogu Odluci 2011/72/ZVSP trebali bi se zamijeniti te bi trebalo pružiti nova obrazloženja razlogâ zbog kojih su te osobe navedene u Prilogu.

(3)

Prilog Odluci 2011/72/ZVSP trebalo bi izmijeniti u skladu s navedenim,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Prilog Odluci 2011/72/ZVSP mijenja se kako je navedeno u Prilogu ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 30. srpnja 2013.

Za Vijeće

Predsjednik

L. LINKEVIČIUS


(1)  SL L 28, 2.2.2011., str. 62.


PRILOG

Unosi za osobe na popisu osoba i subjekata utvrđenom u Prilogu Odluci 2011/72/ZVSP, navedeni u nastavku, zamjenjuju se sljedećim unosima:

 

Imena

Identifikacijski podaci

Razlozi

1.

Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunižanin, rođen u Sabhi, Libija, 7. siječnja 1980., sin Yamine SOUIEI, generalni direktor, oženjen Inès LEJRI, s boravištem na adresi Résidence de l’Étoile du Nord - suite B - 7th floor - apt. No 25 - Centre urbain du nord - Cité El Khadra - Tunis, osobna iskaznica br. 04524472.

Osoba je predmet pravosudne istrage koju provode tuniska državna tijela zbog suučesništva u zloporabi položaja javnog dužnosnika (u ovom slučaju bivšeg glavnog izvršnog direktora Société Tunisienne de Banque i bivšeg glavnog izvršnog direktora Banque Nationale Agricole) s namjerom postizanja neopravdane prednosti za treću osobu te zbog nanošenja štete upravnom tijelu.

2.

Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Tunižanin, rođen u Tunisu 2. prosinca 1981., sin Naïme BOUTIBA, oženjen Nesrine BEN ALI, osobna iskaznica br. 04682068.

Osoba je predmet pravosudne istrage koju provode tuniska državna tijela zbog zloporabe utjecaja na javnog dužnosnika (bivšeg predsjednika Bena Alija) s namjerom izravnog ili neizravnog pridobivanja prednosti za drugu osobu, suučesništvo u zloporabi položaja javnog dužnosnika (bivšeg predsjednika Bena Alija) s namjerom postizanja neopravdane prednosti za treću osobu i zbog nanošenja štete upravnom tijelu te zbog suučesništva u pronevjeri javnih financijskih sredstava Tunisa javnog dužnosnika (bivšeg predsjednika Bena Alija).

3.

Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Tunižanin, rođen 13. siječnja 1959., sin Leïle CHAIBI, oženjen Dorsaf BEN ALI, glavni izvršni direktor, s boravištem na adresi rue du Jardin - Sidi Bousaid - Tunis, osobna iskaznica br. 00400688.

Osoba je predmet pravosudne istrage koju provode tuniska državna tijela zbog zloporabe utjecaja na javnog dužnosnika (u ovom slučaju na bivšeg predsjednika Bena Alija) s namjerom izravnog ili neizravnog postizanja prednosti u korist treće osobe te zbog suučesništva u zloporabi položaja javnog dužnosnika s namjerom postizanja neopravdane prednosti za treću osobu te zbog nanošenja štete upravnom tijelu.