03/Sv. 70

HR

Službeni list Europske unije

164


32012R1235


L 350/44

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1235/2012

od 19. prosinca 2012.

o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 669/2009 o provedbi Uredbe (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na povećanu razinu službenih kontrola uvoza određene hrane za životinje i hrane neživotinjskoga podrijetla

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o službenim kontrolama koje se provode radi provjere pridržavanja propisa o hrani i hrani za životinje te pravila o zdravlju i dobrobiti životinja (1), a posebno njezin članak 15. stavak 5.,

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EZ) br. 669/2009 (2) utvrđuju se pravila o povećanoj razini službenih kontrola koje se provode pri uvozu hrane za životinje i hrane neživotinjskog podrijetla navedene na popisu u Prilogu I. toj Uredbi („popis”) na mjestima ulaska na područja iz Priloga I. Uredbi (EZ) br. 882/2004.

(2)

Člankom 2. Uredbe (EZ) br. 669/2009 predviđa da se popis mora redovito revidirati, najmanje tromjesečno, uzimajući u obzir najmanje izvore informacija iz tog članka.

(3)

Pojava i važnost incidenata povezanih s hranom prijavljenih putem sustava brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (RASFF), nalazi revizija koje je u trećim zemljama obavio Ured za hranu i veterinarstvo, kao i tromjesečna izvješća o pošiljkama hrane i hrane za životinje neživotinjskog podrijetla koja države članice dostavljaju Komisiji u skladu s člankom 15. Uredbe (EZ) br. 669/2009 ukazuju na to da bi popis trebalo izmijeniti.

(4)

Posebno za pošiljke suhoga grožđa iz Afganistana, lubenica iz Brazila, jagoda iz Kine, graška i graha iz Kenije, metvice iz Maroka, sjemenki lubenica i od njih dobivenih proizvoda iz Sijera Leonea te određenog začinskog bilja, začina i povrća iz Vijetnama, relevantni izvori informacija ukazuju na pojavu novih rizika i/ili određeni stupanj neispunjavanja relevantnih sigurnosnih zahtjeva, što opravdava uvođenje povećane razine službenih kontrola. Na popis bi stoga trebalo uvrstiti unose koji se odnose na te pošiljke.

(5)

Popis bi također trebalo izmijeniti tako da se smanji učestalost službenih kontrola za proizvode za koje dostupne informacije pokazuju cjelokupno poboljšanje usklađenosti s relevantnim zahtjevima predviđenima u zakonodavstvu Unije i za koje trenutačna učestalost službenih kontrola stoga više nije opravdana. Unose na popisu koji se odnose na patlidžane i gorke dinje iz Dominikanske Republike, začine iz Indije te grah metraš, patlidžane i kupusnjače iz Tajlanda trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(6)

Popis bi također trebalo izmijeniti brisanjem unosa za proizvode za koje dostupne informacije ukazuju na sveukupan zadovoljavajući stupanj usklađenosti s relevantnim sigurnosnim zahtjevima predviđenim u zakonodavstvu Unije i za koje povećana učestalost kontrola stoga više nije opravdana. Unose na popisu koji se odnose na breskve iz Egipta, dodatke hrani za životinje i premikse iz Indije te Capsicum annuum iz Perua trebalo bi stoga izbrisati.

(7)

Za lakšu identifikaciju određenih proizvoda navedenih na popisu moraju se, gdje je primjereno, dodati oznake TARIC. Potrebno je izmijeniti i neke oznake KN kako bi se uskladile s revidiranom kombiniranom nomenklaturom koja se primjenjuje od 1. siječnja 2013.

(8)

Radi dosljednosti i jasnoće zakonodavstva Unije, primjereno je zamijeniti Prilog I. Uredbi (EZ) br. 669/2009 tekstom navedenim u Prilogu ovoj Uredbi.

(9)

Uredbu (EZ) br. 669/2009 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(10)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog I. Uredbi (EZ) br. 669/2009 zamjenjuje se tekstom navedenim u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2013.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 19. prosinca 2012.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 165, 30.4.2004., str. 1.

(2)  SL L 194, 25.7.2009., str. 11.


PRILOG

„PRILOG I.

Hrana za životinje i hrana neživotinjskoga podrijetla koja podliježe povećanoj razini službenih kontrola na određenom mjestu ulaska

Hrana za životinje i hrana (predviđena uporaba)

Oznaka KN (1)

Pododjeljak TARIC

Zemlja podrijetla

Opasnost

Učestalost fizičkih i identifikacijskih pregleda (%)

Suho grožđe

0806 20

 

Afganistan (AF)

Okratoksin A

50

(Hrana)

 

 

 

 

 

Lješnjaci (u ljusci ili oljušteni)

0802 21 00 ; 0802 22 00

 

Azerbajdžan (AZ)

Aflatoksini

10

(Hrana za životinje i hrana)

 

 

 

 

 

Lubenice

0807 11 00

 

Brazil (BR)

Salmonela

10

(Hrana)

 

 

 

 

 

Kikiriki, u ljusci

Kikiriki, oljušten

Maslac od kikirikija

Kikiriki, drukčije pripremljen ili konzerviran

1202 41 00

1202 42 00

2008 11 10

2008 11 91 2008 11 96 2008 11 98

 

Brazil (BR)

Aflatoksini

10

(Hrana za životinje i hrana)

 

 

 

 

 

Jagode (zamrznute)

0811 10

 

Kina (CN)

Norovirus i hepatitis A

5

(Hrana)

 

 

 

 

 

Brassica oleracea (ostale jestive kupusnjače, ‚kineska brokula‘ (13)

ex 0704 90 90

40

Kina (CN)

Ostaci pesticida analizirani višestrukim metodama za ostatke temeljenim na GC-MS i LC-MS tehnici ili pojedinačnim metodama za ostatke (14)

10

(Hrana — svježa ili ohlađena)

 

 

 

 

 

Suhi rezanci

ex 1902 11 00 ;

ex 1902 19 10 ;

ex 1902 19 90 ;

ex 1902 20 10 ;

ex 1902 20 30 ;

ex 1902 20 91 ;

ex 1902 20 99 ;

ex 1902 30 10 ;

ex 1902 30 10 ;

10

10

10

10

10

10

10

10

91

Kina (CN)

Aluminij

10

(Hrana)

 

 

 

 

 

Pomelo

ex 0805 40 00

31; 39

Kina (CN)

Ostaci pesticida analizirani višestrukim metodama za ostatke temeljenim na GC-MS i LC-MS tehnici ili pojedinačnim metodama za ostatke (11)

20

(Hrana — svježa)

 

 

 

 

 

Čaj, aromatiziran ili nearomatiziran

0902

 

Kina (CN)

Ostaci pesticida analizirani višestrukim metodama za ostatke temeljenim na GC-MS i LC-MS tehnici ili pojedinačnim metodama za ostatke (10)

10

(Hrana)

 

 

 

 

 

Patlidžani

Gorka dinja (Mormodica charantia)

0709 30 00 ; ex 0710 80 95

ex 0709 99 90 ; ex 0710 80 95

72

70 70

Dominikanska Republika (DO)

Ostaci pesticida analizirani višestrukim metodama za ostatke temeljenim na GC-MS i LC-MS tehnici ili pojedinačnim metodama za ostatke (3)

10

(Hrana — svježe, ohlađeno ili zamrznuto povrće)

 

 

 

 

 

Grah metraš (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

Paprike (slatke i ostale) (Capsicum spp.)

ex 0708 20 00 ; ex 0710 22 00

0709 60 10 ; ex 0709 60 99

0710 80 51 ; ex 0710 80 59

10 10

20

20

Dominikanska Republika (DO)

Ostaci pesticida analizirani višestrukim metodama za ostatke temeljenim na GC-MS i LC-MS tehnici ili pojedinačnim metodama za ostatke (3)

20

(Hrana — svježe, ohlađeno ili zamrznuto povrće)

 

 

 

 

 

Naranče (svježe ili sušene)

Šipak (nar)

Jagode

0805 10 20 ; 0805 10 80

ex 0810 90 75

0810 10 00

30

Egipat (EG)

Ostaci pesticida analizirani višestrukim metodama za ostatke temeljenim na GC-MS i LC-MS tehnici ili pojedinačnim metodama za ostatke (7)

10

(Hrana — svježe voće)

 

 

 

 

 

Paprike (slatke i ostale) (Capsicum spp.)

0709 60 10 ; ex 0709 60 99 ;

0710 80 51 ; ex 0710 80 59

20

20

Egipat (EG)

Ostaci pesticida analizirani višestrukim metodama za ostatke temeljenim na GC-MS i LC-MS tehnici ili pojedinačnim metodama za ostatke (12)

10

(Hrana — svježa, ohlađena ili zamrznuta)

 

 

 

 

 

Kikiriki, u ljusci

Kikiriki, oljušten

Maslac od kikirikija

1202 41 00

1202 42 00

2008 11 10

 

Gana (GH)

Aflatoksini

50

(Hrana za životinje i hrana)

 

 

 

 

 

Listovi curryja (Bergera/Murraya koenigii)

ex 1211 90 86

10

Indija (IN)

Ostaci pesticida analizirani višestrukim metodama za ostatke temeljenim na GC-MS i LC-MS tehnici ili pojedinačnim metodama za ostatke (5)

50

(Hrana — svježe začinsko bilje)

 

 

 

 

 

Capsicum annum, cijeli

Capsicum annum, drobljeni ili mljeveni

Sušeni plodovi roda Capsicum, cijeli, osim slatke paprike (Capsicum annum)

Curry (proizvodi od čilija)

Muškatni oraščić (Myristica fragrans)

Macis (Myristica fragrans)

Đumbir (Zingiber officinale)

(Curcuma longa) (kurkuma)

0904 21 10

ex 0904 22 00

0904 21 90

0910 91 05

0908 11 00 ; 0908 12 00

0908 21 00 ; 0908 22 00

0910 11 00 ; 0910 12 00

0910 30 00

10

Indija (IN)

Aflatoksini

10

(Hrana — suhi začini)

 

 

 

 

 

Kikiriki, u ljusci

Kikiriki, oljušten

Maslac od kikirikija

Kikiriki, drukčije pripremljen ili konzerviran

1202 41 00

1202 42 00

2008 11 10

2008 11 91 ; 2008 11 96 ; 2008 11 98

 

Indija (IN)

Aflatoksini

20

(Hrana za životinje i hrana)

 

 

 

 

 

Okra

ex 0709 99 90

20

Indija (IN)

Ostaci pesticida analizirani višestrukim metodama za ostatke temeljenim na GC-MS i LC-MS tehnici ili pojedinačnim metodama za ostatke (2)

50

(Hrana — svježa)

 

 

 

 

 

Muškatni oraščić (Myristica fragrans)

Macis (Myristica fragrans)

0908 11 00 ; 0908 12 00

0908 21 00 ; 0908 22 00

 

Indonezija (ID)

Aflatoksini

20

(Hrana — suhi začini)

 

 

 

 

 

Grašak u mahuni (neoljušten)

Grah u mahuni (neoljušten)

ex 0708 10 00

ex 0708 20 00

40

40

Kenija (KE)

Ostaci pesticida analizirani višestrukim metodama za ostatke temeljenim na GC-MS i LC-MS tehnici ili pojedinačnim metodama za ostatke (16)

10

(Hrana — svježa i ohlađena)

 

 

 

 

 

Sjemenke lubenice (Egusi, Citrullus lanatus) i proizvodi dobiveni od njih

ex 1207 70 00 ;

ex 1106 30 90 ;

ex 2008 99 99 ;

10

30

50

Nigerija (NG)

Aflatoksini

50

(Hrana)

 

 

 

 

 

Metvica

ex 1211 90 86

30

Maroko (MA)

Ostaci pesticida analizirani višestrukim metodama za ostatke temeljenim na GC-MS i LC-MS tehnici ili pojedinačnim metodama za ostatke (17)

10

(Hrana — svježe začinsko bilje)

 

 

 

 

 

Sjemenke lubenice (Egusi, Citrullus lanatus) i proizvodi dobiveni od njih

ex 1207 70 00 ;

ex 1106 30 90 ;

ex 2008 99 99 ;

10

30

50

Sijera Leone (SL)

Aflatoksini

50

(Hrana)

 

 

 

 

 

Paprike (osim slatkih) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

Tajland (TH)

Ostaci pesticida analizirani višestrukim metodama za ostatke temeljenim na GC-MS i LC-MS tehnici ili pojedinačnim metodama za ostatke (9)

10

(Hrana — svježa)

 

 

 

 

 

Listovi korijandera

Bosiljak (sveti bosiljak, obični bosiljak)

Metvica

ex 0709 99 90

ex 1211 90 86

ex 1211 90 86

72

20

30

Tajland (TH)

Salmonela (6)

10

(Hrana — svježe začinsko bilje)

 

 

 

 

 

Listovi korijandera

Bosiljak (sveti bosiljak, obični bosiljak)

ex 0709 99 90

ex 1211 90 86

72

20

Tajland (TH)

Ostaci pesticida analizirani višestrukim metodama za ostatke temeljenim na GC-MS i LC-MS tehnici ili pojedinačnim metodama za ostatke (4)

20

(Hrana — svježe začinsko bilje)

 

 

 

 

 

Grah metraš (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

Patlidžani

Povrće iz roda Brassica

ex 0708 20 00 ; ex 0710 22 00

0709 30 00 ; ex 0710 80 95

0704 ; ex 0710 80 95

10 10

72

76

Tajland (TH)

Ostaci pesticida analizirani višestrukim metodama za ostatke temeljenim na GC-MS i LC-MS tehnici ili pojedinačnim metodama za ostatke (4)

20

(Hrana — svježe, ohlađeno ili zamrznuto povrće)

 

 

 

 

 

Slatke paprike (Capsicum annuum)

Rajčice

0709 60 10 ; 0710 80 51

0702 00 00 ; 0710 80 70

 

Turska (TR)

Ostaci pesticida analizirani višestrukim metodama za ostatke temeljenim na GC-MS i LC-MS tehnici ili pojedinačnim metodama za ostatke (8)

10

(Hrana — svježe, ohlađeno ili zamrznuto povrće)

 

 

 

 

 

Suho grožđe

0806 20

 

Uzbekistan (UZ)

Okratoksin A

50

(Hrana)

 

 

 

 

 

Listovi korijandera

Bosiljak (sveti bosiljak, obični bosiljak)

Metvica

Peršin

ex 0709 99 90

ex 1211 90 86

ex 1211 90 86

ex 0709 99 90

72

20

30

40

Vijetnam (VN)

Ostaci pesticida analizirani višestrukim metodama za ostatke temeljenim na GC-MS i LC-MS tehnici ili pojedinačnim metodama za ostatke (15)

20

(Hrana — svježe začinsko bilje)

 

 

 

 

 

Okra

Paprike (osim slatkih) (Capsicum spp.)

ex 0709 99 90

ex 0709 60 99

20

20

Vijetnam (VN)

Ostaci pesticida analizirani višestrukim metodama za ostatke temeljenim na GC-MS i LC-MS tehnici ili pojedinačnim metodama za ostatke (15)

20

(Hrana — svježa)

 

 

 

 

 

Kikiriki, u ljusci

Kikiriki, oljušten

Maslac od kikirikija

Kikiriki, drukčije pripremljen ili konzerviran

1202 41 00

1202 42 00

2008 11 10

2008 11 91 ; 2008 11 96 ; 2008 11 98

 

Južna Afrika (ZA)

Aflatoksini

10

(Hrana za životinje i hrana)

 

 

 

 

 


(1)  Kad je potrebno ispitati samo određene proizvode pod bilo kojom oznakom KN a u robnoj nomenklaturi ne postoji nikakva posebna potpodjela pod tom oznakom, tada se oznaka KN obilježava s ‚ex‘.

(2)  Posebno ostaci: acefata, metamidofosa, triazofosa, endosulfana, monokrotofosa, metomila, tiodikarba, diafentiurona, tiametoksama, fipronila, oksamila, acetamipirida, indoksakarba, mandipropamida.

(3)  Posebno ostaci: amitraza, acefata, aldikarba, benomila, karbendazima, klorfenapira, klorpirifosa, CS2 (ditiokarbamata), diafentiurona, diazinona, diklorvosa, dikofola, dimetoata, endosulfana, fenamidona, imidakloprida, malationa, metamidofosa, metiokarba, metomila, monokrotofosa, ometoata, oksamila, profenofosa, propikonazola, tiabendazola, tiakloprida.

(4)  Posebno ostaci: acefata, karbarila, karbendazima, karbofurana, klorpirifosa, klorpirifos-metila, dimetoata, etiona, malationa, metalaksila, metamidofosa, metomila, monokrotofosa, ometoata, profenofosa, protiofosa, kvinalfosa, triadimefona, triazofosa, dikrotofosa, EPN-a, triforina.

(5)  Posebno ostaci: triazofosa, oksidemeton-metila, klorpirifosa, acetamiprida, tiametoksama, klotianidina, metamidofosa, acefata, propargita, monokrotofosa.

(6)  Referentna metoda EN/ISO 6579 ili neka prema njoj validirana metoda kako je navedeno u članku 5. Uredbe Komisije (EZ) br. 2073/2005 (SL L 338, 22.12.2005., str. 1.).

(7)  Posebno ostaci: karbendazima, ciflutrina, ciprodinila, diazinona, dimetoata, etiona, fenitrotiona, fenpropatrina, fludioksonila, heksaflumurona, lambda-cihalotrina, metiokarba, metomila, ometoata, oksamila, fentoata, tiofanat-metila.

(8)  Posebno ostaci: metomila, oksamila, karbendazima, klofentezina, diafentiurona, dimetoata, formetanata, malationa, procimidona, tetradifona, tiofanat-metila.

(9)  Posebno ostaci: karbofurana, metomila, ometoata, dimetoata, triazofosa, malationa, profenofosa, protiofosa, etiona, karbendazima, triforina, procimidona, formetanata.

(10)  Posebno ostaci: buprofezina; imidakloprida; fenvalerata i esfenvalerata (zbroj RS & SR izomera); profenofosa; trifluralina; triazofosa; triadimefona i triadimenola (zbroj triadimefona i triadimenola), cipermetrina (cipermetrin uključujući druge mješavine sastavnih izomera (zbroj izomera)).

(11)  Posebno ostaci: triazofosa, triadimefona i triadimenola (zbroj triadimefona i triadimenola), paration-metila, fentoata, metidationa.

(12)  Posebno ostaci: karbofurana (zbroj), klorpirifosa, cipermetrina (zbroj), ciprokonazola, dikofola (zbroj), difenokonazola, dinotefurana, etiona, flusilazola, folpeta, prokloraza, profenofosa, propikonazola, tiofanat-metila i triforina.

(13)  Vrste Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L) Alef var. Italica Plenck, kultivar alboglabra. Poznate i kao ‚Kai Lan‘, ‚Gai Lan‘, ‚Gailan‘, ‚Kailan‘, ‚Chinese bare Jielan‘.

(14)  Posebno ostaci: klorfenapira, fipronila, karbendazima, acetamiprida, dimetomorfa i propikonazola.

(15)  Posebno ostaci: karbofurana, karbendazima (zbroj), klorpirifosa, profenofosa, permetrina, heksakonazola, difenokonazola, propikonazola, fipronila, propargita, flusilazola, fentoata, cipermetrina, metomila, kvinalfosa, pencikurona, metidationa, dimetoata (zbroj), fenbukonazola.

(16)  Posebno ostaci: dimetoata (zbroj), klorpirifosa, acefata, metamidofosa, metomila, diafentiurona, indoksakarba.

(17)  Posebno ostaci: klorpirifosa, cipermetrina, dimetoata (zbroj), endosulfana (zbroj), heksakonazola, paration-metila (zbroj), metomila, flutriafola, karbendazima (zbroj), flubendiamida, miklobutanila, malationa (zbroj).”