18/Sv. 12

HR

Službeni list Europske unije

179


32012R0177


L 061/10

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 177/2012

od 1. ožujka 2012.

o 165. izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 881/2002 o određenim posebnim mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata povezanih s mrežom Al Qaidom

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 881/2002 od 27. svibnja 2002. o određenim posebnim mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata povezanih s mrežom Al-Qaidom (1), a posebno njezin članak 7. stavak 1. točku (a) i članak 7.a stavak 5.,

budući da:

(1)

Prilog I. Uredbi (EZ) br. 881/2002 navodi popis osoba, skupina i subjekata na koje se odnosi zamrzavanje financijskih sredstava i gospodarskih izvora sukladno toj Uredbi.

(2)

Odbor za sankcije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda je 21. veljače 2012. odlučio izbrisati jednu fizičku osobu i sedamnaest subjekata s popisa osoba, skupina i subjekata na koje se primjenjuje zamrzavanje financijskih sredstava i gospodarskih izvora nakon što je razmotrio zahtjev za uklanjanje s popisa kojeg su podnijeli ta osoba i ti subjekti, kao i sveobuhvatno izvješće pravobranitelja uspostavljenog u skladu s Rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1904(2009.). Također je odlučio izmijeniti jedan unos na popisu. Nadalje, Odbor je 23. veljače 2012. odlučio izmijeniti još pet drugih unosa na popisu.

(3)

Prilog I. Uredbi (EZ) br. 881/2002 bi stoga trebalo na odgovarajući način ažurirati.

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog I. Uredbi (EZ) br. 881/2002 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 1. ožujka 2012.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Voditelj službe za instrumente vanjske politike


(1)  SL L 139, 29.5.2002., str. 9.


PRILOG

Prilog I. Uredbi (EZ) br. 881/2002 mijenja se kako slijedi:

(1)

Brišu se sljedeći unosi pod naslovom „Pravne osobe, skupine i subjekti”:

(a)

„Al Baraka Exchange L.L.C. Adresa: (a) PO Box 3313, Deira, Dubai, Ujedinjeni Arapski Emirati; (b) PO Box 20066, Dubai, Ujedinjeni Arapski Emirati. Ostali podaci: navodno u vlasništvu ili pod nadzorom Alija Ahmeda Nur Jim’Alea. Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 9.11.2001.”

(b)

„Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd. Adresa: P.O. Box 3313 Dubai, Ujedinjeni Arapski Emirati. Ostali podaci: navodno u vlasništvu ili pod nadzorom Alija Ahmeda Nur Jim’Alea (QI.J.41.01). Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 9.11.2001.”

(c)

„Barakaat Bank of Somalia (alias (a) Barakaat Bank of Somalia Ltd., (b) Baraka Bank of Somalia, (c) Barakat Banks and Remittances). Adresa: (a) Bakaara Market, Mogadišu, Somalija; (b) Dubai, Ujedinjeni Arapski Emirati. Ostali podaci: navodno u vlasništvu ili pod nadzorom Alija Ahmeda Nur Jim’Alea. Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 9.11.2001.”

(d)

„Barako Trading Company, LLC (alias Baraka Trading Company). Adresa: P.O. Box 3313 Dubai, Ujedinjeni Arapski Emirati. Ostali podaci: navodno u vlasništvu ili pod nadzorom Alija Ahmeda Nur Jim’Alea. Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 9.11.2001.”

(e)

„Al-Barakaat, Mogadišu, Somalija; Dubai, Ujedinjeni Arapski Emirati.”

(f)

„Al-Barakaat Bank. Adresa: Mogadišu, Somalija. Ostali podaci: dio mreže trgovačkih društava Al-Barakaat koju je osnovao Ali Ahmed Nur Jim’ale. Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 9.11.2001.”

(g)

„Al-Barakat Bank of Somalia (BSS) (alias (a) BSS, (b) Barakat Bank of Somalia). Adresa: (a) Mogadišu, Somalija; (b) Bossasso, Somalija. Ostali podaci: dio mreže trgovačkih društava Al-Barakaat koju je osnovao Ali Ahmed Nur Jim’ale. Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 9.11.2001.”

(h)

„Al-Barakat Finance Group, Dubai, Ujedinjeni Arapski Emirati; Mogadišu, Somalija.”

(i)

„Al-Barakat Financial Holding Co., Dubai, Ujedinjeni Arapski Emirati; Mogadišu, Somalija.”

(j)

„Al-Barakat Global Telecommunications (alias (a) Barakaat Globetelcompany (b) Al Barakat Telecommunications Ltd. Adresa: (a) PO Box 3313, Dubai (Ujedinjeni Arapski Emirati); (b) Mogadišu, Somalija, (c) Hargeysa, Somalija.”

(k)

„Al-Barakat Group of Companies Somalia Limited (također poznato kao Al-Barakat Financial Company), PO Box 3313, Dubai, Ujedinjeni Arapski Emirati; Mogadišu, Somalija.”

(l)

„Al-Barakat International (također poznato kao Baraco Co.), PO Box 2923, Dubai, Ujedinjeni Arapski Emirati.”

(m)

„Al-Barakat Investments, PO Box 3313, Deira, Dubai, Ujedinjeni Arapski Emirati.”

(n)

„Barakaat Group of Companies, PO Box 3313, Dubai, Ujedinjeni Arapski Emirati; Mogadišu, Somalija.”

(o)

„Barakaat Red Sea Telecommunications. Adresa: (a) Bossaso, Somalija; (b) Nakhiil, Somalija; (c) Huruuse, Somalija; (d) Raxmo, Somalija; (e) Ticis, Somalija; (f) Kowthar, Somalija; (g) Noobir, Somalija; (h) Bubaarag, Somalija; (i) Gufure, Somalija; (j) Xuuxuule, Somalija; (k) Ala Aamin, Somalija; (k) Guureeye, Somalija; (m) Najax, Somalija; (n) Carafaat, Somalija. Ostali podaci: dio mreže trgovačkih društava Al-Barakaat koju je osnovao Ali Ahmed Nur Jim’ale. Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 9.11.2001.”

(p)

„Barakat International Companies (BICO), Mogadišu, Somalija; Dubai, Ujedinjeni Arapski Emirati.”

(q)

„Barakat Telecommunications Company Limited (alias BTELCO). Adresa: Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadišu, Somalija. Ostali podaci: (a) dio mreže trgovačkih društava Al-Barakaat koju je osnovao Ali Ahmed Nur Jim’ale; (b) ured u Nizozemskoj je zatvoren i ne radi od kolovoza 2009. Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 9.11.2001.”

(2)

Briše se sljedeći se unos pod naslovom „Fizičke osobe”:

„Ali Ahmed Nur Jim’ale (alias (a) Ahmed Ali Jimale, (b) Ahmad Nur Ali Jim’ale, (c) Ahmed Nur Jumale, (d) Ahmed Ali Jumali, (e) Ahmed Ali Jumale, (f) Sheikh Ahmed Jimale, (g) Ahmad Ali Jimale (h) Shaykh Ahmed Nur Jimale). Titula: šeik. Adresa: Džibuti, Republika Džibuti (od svibnja 2007.). Datum rođenja: 1954. Mjesto rođenja: Somalija. Državljanstvo: somalijsko. Broj putovnice: A0181988 (putovnica Somalijske Demokratske republike izdana 1.10.2001. u Dubaiju, Ujedinjeni Arapski Emirati, a produljena 24.1.2008. u Džibutiju, istekla 22.1.2011.). Ostali podaci: (a) zanimanje: računovođa i poslovni čovjek; (b) ime oca: Ali Jumale, ime majke: Enab Raghe; (c) osnivač mreže trgovačkih društava Barakaat, uključujući Barakaat Group of Companies. Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 9.11.2001.”

(3)

Unos „Global Relief Foundation (GRF) (alias (a) Fondation Secours Mondial (FSM), (b) Secours mondial de France (SEMONDE), (c) Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l., (d) Fondation Secours Mondial v.z.w, (e) FSM, (f) Stichting Wereldhulp — België, v.z.w., (g) Fondation Secours Mondial — Kosova, (h) Fondation Secours Mondial „World Relief”). Adresa: (a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, SAD; (b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, SAD; (c) 49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, Francuska; (d) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgija; (e) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Bruxelles), Belgija; (f) PO Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Bruxelles), Belgija; (g) Rr.Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo; (h) Ylli Morina Road, Đakovica, Kosovo; (i) Rruga e Kavajes, zgrada br. 3, apartman br. 61, poštanski pretinac 2892, Tirana, Albanija. Ostali podaci: (a) druge inozemne lokacije: Afganistan, Bangladeš, Eritreja, Etiopija, Gruzija, Indija, Irak, Zapadna obala i Gaza, Somalija i Sirija; (b) američki savezni broj poslodavca: 36-3804626; (c) broj obveznika PDV-a: BE 454419759; (d) belgijske adrese su adrese fondacija Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l i Fondation Secours Mondial vzw. i Stichting Wereldhulp — België, v.z.w od 1998. Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 22.10.2002.” pod naslovom „Pravne osobe, skupine i subjekti” zamjenjuje se sljedećim:

„Global Relief Foundation (GRF) Adresa: (a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A.; (b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A. Ostali podaci: (a) druge inozemne lokacije: Afganistan, Bangladeš, Eritreja, Etiopija, Gruzija, Indija, Irak, Zapadna obala i Gaza, Somalija i Sirija; (b) američki savezni broj poslodavca: 36-3804626; (c) broj obveznika PDV-a: BE 454419759. Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 22.10.2002.”

(4)

Unos „Heyatul Ulya. Adresa: Mogadišu, Somalija. Ostali podaci: dio mreže trgovačkih društava Al-Barakaat koju je osnovao Ali Ahmed Nur Jim’ale. Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 9.11.2001.” pod naslovom „Pravne osobe, skupine i subjekti” zamjenjuje se sljedećim:

„Heyatul Ulya. Adresa: Mogadišu, Somalija. Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 9.11.2001.”

(5)

Unos „Red Sea Barakat Company Limited. Adresa: Mogadišu, Somalija. Ostali podaci: dio mreže trgovačkih društava Al-Barakaat koju je osnovao Ali Ahmed Nur Jim’ale. Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 9.11.2001.” pod naslovom „Pravne osobe, skupine i subjekti” zamjenjuje se sljedećim:

„Red Sea Barakat Company Limited. Adresa: Mogadišu, Somalija. Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 9.11.2001.”

(6)

Unos „Somali internet Company. Adresa: Mogadišu, Somalija. Ostali podaci: dio mreže trgovačkih društava Al-Barakaat koju je osnovao Ali Ahmed Nur Jim’ale. Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 9.11.2001.” pod naslovom „Pravne osobe, skupine i subjekti” zamjenjuje se sljedećim:

„Somali internet Company. Adresa: Mogadišu, Somalija. Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 9.11.2001.”

(7)

Unos „Umar Patek (alias (a) Omar Patek, (b) Pa’tek, (c) Pak Taek, (d) Umar Kecil, (e) Al Abu Syekh Al Zacky, (f) Umangis Mike. Adresa: (a) Indonezija, (b) Filipini. Datum rođenja: 1970. Mjesto rođenja: središnja Java, Indonezija. Državljanstvo: indonezijsko. Ostali podaci: viši član Jemaah Islamiyah. Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 19.7.2011.” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Umar Patek (alias (a) Omar Patek, (b) Mike Arsalan, (c) Hisyam Bin Zein, (d) Anis Alawi Jafar, (e) Pa’tek, (f) Pak Taek, (g) Umar Kecil, (h) Al Abu Syekh Al Zacky, (i) Umangis Mike. Adresa: Indonezija. Datum rođenja: 20.7.1970. Mjesto rođenja: središnja Java, Indonezija. Državljanstvo: indonezijsko. Ostali podaci: viši član Jemaah Islamiyah. Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 19.7.2011.”

(8)

Unos „Abbas Abdi Ali (alias Ali, Abbas Abdi) Ostali podaci: (a) povezan s Alijem Nur Jim’aleom; (b) navodno preminuo 2004. Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 9.11.2001.” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Abbas Abdi Ali (alias Ali, Abbas Abdi) Ostali podaci: navodno preminuo 2004. Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 9.11.2001.”