18/Sv. 014

HR

Službeni list Europske unije

102


32012D0172


L 087/103

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

23.03.2012.


PROVEDBENA ODLUKA VIJEĆA 2012/172/ZVSP

od 23. ožujka 2012.

o provedbi Odluke Vijeća 2011/782/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Sirije

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2011/782/ZVSP od 1. prosinca 2011. o mjerama ograničavanja protiv Sirije (1), a posebno njezin članak 21. stavak 1.,

budući da:

(1)

Dana 1. prosinca 2011. Vijeće je donijelo Odluku 2011/782/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Sirije.

(2)

U vezi ozbiljnosti stanja u Siriji, potrebno je uvrstiti u popis osoba i subjekata dodatne osobe i tijela sukladno mjerama ograničavanja iz Priloga I. Odluci 2011/782/ZVSP.

(3)

Unosi o određenim osobama i tijelima iz Priloga I. Odluci 2011/782/ZVSP trebaju se izmijeniti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Osobe i tijela iz Priloga I. ovoj Odluci dodaju se u popis iz Priloga I. Odluci 2011/782/ZVSP.

Članak 2.

Prilog I. Odluci 2011/782/ZVSP, unosi za osobe i tijela iz Priloga II. toj Odluci zamjenjuju se unosima iz Priloga II. ovoj Odluci.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. ožujka 2012.

Za Vijeće

Predsjednica

C. ASHTON


(1)  SL L 319, 2.12.2011., str. 56.


PRILOG I.

Osobe i tijela iz članka 1.

A.   Osobe

 

Ime

Podaci za utvrđivanje identiteta

Razlozi

Datum uvrštenja

1.

Anisa Al Assad (alias Anisah Al Assad)

Rođena 1934. Djevojačko prezime: Makhlouf

Majka predsjednika Al -Assada. Zbog osobnih odnosa i neizbježne financijske povezanosti sa sirijskim predsjednikom Basharom Al- Assadom ima koristi od sirijskog režima i s njim je povezana.

23.3.2012.

2.

Bushra Al Assad (alias Bushra Shawkat)

Rođena: 24.10.1960.

Sestra Bashara Al- Assada i žena Asifa Shawkata, zamjenika povjerenika za sigurnost i obavješćivanje. Zbog osobnih odnosa i neizbježne financijske povezanosti sa sirijskim predsjednikom Basharom Al- Assadom ima koristi od sirijskog režima i s njim je povezana.

23.3.2012.

3.

Asma Al Assad (alias Asma Fawaz Al Akhras)

Rođena: 11.8.1975. Mjesto rođenja: London, Ujedinjena Kraljevina. Broj putovnice: 707 512 830, istječe 22/9/2020. Djevojačko prezime: Al Akhras.

Supruga Bashara Al- Assadom. Zbog osobnih odnosa i neizbježne financijske povezanosti sa sirijskim predsjednikom Basharom Al- Assadom ima koristi od sirijskog režima i s njim je povezana.

23.3.2012.

4.

Manal Al Assad (alias Manal Al Ahmad)

Rođena: 2.2.1970. Mjesto rođenja: Damask. Broj (sirijske) putovnice: 0000000914. Djevojačko prezime: Al Akhras.

Supruga Mahera Al- Assada, kao takva od sirijskog režima i s njim je usko povezana.

23.3.2012.

5.

Imad Mohammad Deeb Khamis

Rođen: 1. kolovoza 1961. Mjesto rođenja: negdje blizu Damaska.

Ministar za električnu energiju. Odgovoran za redukcije električne energije u represivne namjene.

23.3.2012.

6.

Omar Ibrahim Ghalawanji

Rođen: 1954. Mjesto rođenja: Tartus. |

Ministar lokalne uprave. Odgovoran za lokalna upravna tijela i time odgovoran za represiju lokalnih tijela nad civilnim stanovništvom.

23.3.2012.

7.

Joseph Suwaid

Rođen: 1958. Mjesto rođenja: Damask.

Državni tajnik, u toj funkciji usko povezan s politikom režima.

23.3.2012.

8.

Ghiath Jeraatli

Rođen: 1950. Mjesto rođenja: Salamiya.

Državni tajnik, u toj funkciji usko povezan s politikom režima.

23.3.2012.

9.

Hussein Mahmoud Farzat

Rođen: 1957. Mjesto rođenja: Hama.

Državni tajnik, u toj funkciji usko povezan s politikom režima.

23.3.2012.

10.

Yousef Suleiman Al-Ahmad

Rođen: 1956. Mjesto rođenja: Hasaka.

Državni tajnik, u toj funkciji usko povezan s politikom režima.

23.3.2012.

11.

Hassan al-Sari

Rođen: 1953. Mjesto rođenja: Hama.

Državni tajnik, u toj funkciji usko povezan s politikom režima.

23.3.2012.

12.

Mazen al-Tabba

Rođen: 1.1.1958. Mjesto rođenja: Damask. Broj (sirijske) putovnice: 004415063, istječe 6.5.2015.

Poslovni suradnik Ihaba Makhloufa i Nizar al Asada (protiv kojih su bile uvedene sankcije 23.08.11.); suvlasnik devizne tvrtke s Ramijem Makhloufom Al-Diyar lil-Saraafa, koji podupire politiku Središnje banke Sirije.

23.3.2012.


B.   Tijela

 

Ime

Podaci za utvrđivanje identiteta

Razlozi

Datum uvrštenja

1.

Tvrtka Syrian Petroleum

Adresa: Dummar Province, Expansion Square, Island 19- Building 32, P.O. BOX: 2849 ali 3378. Telefon: 00963-11-3137935 ili 3 137 913. Faks: 00963-11-3137979 ili 3 137 977. E-mail: spccom2@scs-net.org ali spccom1@scs-net.org. Internetska stranica: www.spc.com.sy. Internetska stranica: www.spc-sy.com.

Naftna tvrtka u vlasništvu države. Osigurava novčanu pomoć sirijskom režimu.

23.3.2012.

2.

Tvrtka Mahrukat (The Syrian Company for the Storage and Distribution of Petroleum Products)

Sjedište: Damask - Al Adawi st., Petroleum building. Faks: 00963-11/4445796. Telefon: 00963-11/44451348 - 4 451 349. E-mail: mahrukat@net.sy. Internetska stranica: http://www.mahrukat.gov.sy/indexeng.php

Naftna tvrtka u vlasništvu države. Osigurava novčanu pomoć sirijskom režimu.

23.3.2012.


PRILOG II.

Osobe i tijela iz članka 2.

 

Ime

Podaci za utvrđivanje identiteta

Razlozi

Datum uvrštenja

1.

Tarif Akhras

Rođen 2. lipnja 1951. u Homsu, Sirija.

Sirijska putovnica br. 0000092405.

Istaknuti poslovni čovjek koji ima koristi od režima i podupire režim. Osnivač Akhras Group (roba, trgovina, prerada i logistika) i bivši predsjednik trgovačke komore u Homsu. Uske poslovne veze s obitelji predsjednika Al-Assada. Član upravnog odbora Saveza sirijskih trgovačkih komora. Režimu osigurao industrijske i stambene prostore za improvizirane centre za prihvat te logističku potporu (autobusi i utovarivači za tenkove).

2.9.2011.

2.

Issam Anbouba

Rođen 1952. u Homsu, Sirija

Predsjednik tvrtke Anbouba for Agricultural Industries Co. Osigurava novčanu potporu sirijskom režimu.

2.9.2011.

3.

Ra’if Al-Quwatly (također Ri’af Al-Quwatli također Raeef Al-Kouatly)

 

Mahera Al-Assada i odgovoran za upravljanje nekih njegovih poslovnih interesa; osigurava financiranje režima.

23.6.2012.

4.

Bassam Sabbagh

Rođen 24. kolovoza 1959. u Damasku. Adresa: Kasaa, Anwar al Attar Street, al Midani building, Damask.

Sirijska putovnica br. 004326765, izdana 2. studenoga 2008., važeća do studenoga 2014.

Pravni i financijski savjetnik, upravitelj poslova Ramija Makhloufa i Khaldouna Makhloufa; sa Basharomem Al-Assadom sudeluje u financiranju projekta s nekretninama u Latakiji. Osigurava novčanu potporu režimu.

14.11.2011.

5.

Mohamed Hamcho

Rođen 20. svibnja 1966.;

br. putovnice: 002954347.

Sirijski poslovni čovjek i lokalni zastupnik za više stranih tvrtki; poslovni suradnik Mahera Al- Assada, upravlja dijelom njegovih financijskih i gospodarskih poslova i tako financira režim.

23.5.2011.

6.

El-Tel Co. (El-Tel Middle East Company)

Adresa: Dair Ali Jordan Highway, P.O.Box 13052, Damask – Sirija.

Tel.: +963-11-2212345.

Faks: +963-11-44694450.

E-mail: sales@eltelme.com.

Internetska stranica: www.eltelme.com

Izrađuje i nabavlja komunikacijske i prijenosne stupove i drugu opremu za sirijsku vojsku.

23.9.2011.

7.

Rami Makhlouf

Rođen 10. srpnja 1969. u Damasku,

br. putovnice: 454224

Sirijski poslovni čovjek; rođak predsjednika Bashara Al-Assada; upravlja ulagačkim fondom Al Mahreq, Bena Properties, Cham Holding Syriatel, Souruh Company pri čemu osigurava financiranje i potporu režimu.

9.5.2011.

8.

Ihab (tudi Ehab, Iehab) Makhlouf

Rođen 21. siječnja 1973. u Damasku;

br. putovnice: N002848852

Predsjednik tvrtke Syriatel, koja 50 % profita prebacuje sirijskoj vladi preko ugovora o licenciji.

23.5.2011.