18/Sv. 006

HR

Službeni list Europske unije

158


32010R0851


L 253/46

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

27.09.2010.


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 851/2010

od 27. rujna 2010.

o 136. izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 881/2002 o određenim posebnim mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata povezanih s Osamom bin Ladenom, mrežom Al-Qaidom i talibanima

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 881/2002 od 27. svibnja 2002. o određenim posebnim mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata povezanih s Osamom bin Ladenom, mrežom Al-Qaidom i talibanima te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 467/2001 o zabrani izvoza određene robe i usluga u Afganistan, pooštravanju zabrane leta i proširivanju zamrzavanja financijskih sredstava i ostalih financijskih izvora u odnosu na afganistanske talibane (1), a posebno njezin članak 7. stavak 1. točka (a) i članak 7.a stavak 5. (2),

budući da:

(1)

Prilog I. Uredbi (EZ) br. 881/2002 navodi popis osoba, skupina i subjekata na koje se odnosi zamrzavanje financijskih sredstava i ekonomskih izvora u skladu s tom Uredbom.

(2)

Odbor za sankcije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 9. rujna 2010. odlučio je izmijeniti identifikacijske podatke koji se odnose na četiri fizičke osobe sa popisa osoba, skupina i subjekata na koje se primjenjuje zamrzavanje financijskih sredstava i ekonomskih izvora.

(3)

Prilog I. bi trebalo stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog I. Uredbi (EZ) br. 881/2002 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 27. rujna 2010.

Za Komisiju, u ime predsjednika,

Karel KOVANDA

Privremeni glavni direktor za vanjske odnose


(1)  SL L 139, 29.5.2002., str. 9.

(2)  Članak 7.a umetnut je u skladu s Uredbom Vijeća (EU) br. 1286/2009 (SL L 346, 23.12.2009., str. 42.).


PRILOG

Prilog I. Uredbi (EZ) br. 881/2002 mijenja se kako slijedi:

1.

Unos „Youssef Ben Abdul Baki Ben Youcef Abdaoui (alias (a) Abu Abdullah, (b) Abdellah, (c) Abdullah). Adresa: (a) via Romagnosi 6, Varese, Italija, (b) Piazza Giovane Italia 2, Varese, Italija. Datum rođenja: (a) 4.6.1966., (b) 4.9.1966. Mjesto rođenja: Kairouan, Tunis. Državljanstvo: tunisko. Broj putovnice: G025057 (tuniska putovnica izdana 23.6.1999., istekla 5.2.2004.). Ostali podaci: (a) talijanski porezni broj: BDA YSF 66P04 Z352Q, (b) u siječnju 2003. osuđen u Italiji na kaznu zatvora od 2 godine i 6 mjeseci. 17. svibnja 2004. Talijanski Žalbeni sud poništio presudu i naredio ponovno suđenje.” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Youssef Ben Abdul Baki Ben Youcef Abdaoui (alias (a) Abu Abdullah, (b) Abdellah, (c) Abdullah, (d) Abou Abdullah, (e) Abdullah Youssef). Adresa: (a) via Romagnosi 6, Varese, Italija; (b) Piazza Giovane Italia 2, Varese, Italija; (c) Via Torino 8/B, Cassano Magnago (VA), Italija; (d) Jabal Al-Rayhan, Al-Waslatiyyah, Kairouan, Tunis. Datum rođenja: 4.9.1966.; Mjesto rođenja: Kairouan, Tunis. Državljanstvo: tunisko. Broj putovnice: G025057 (tuniska putovnica izdana 23.6.1999., istekla 5.2.2004.). Ostali podaci: (a) talijanski porezni broj: BDA YSF 66P04 Z352Q; (b) zabranjem ulazak u schengenski prostor; (c) prebivao u Italiji od lipnja 2009.; (d) majčino ime: Fatima Abdaoui. Datum određenja iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 25.6.2003.”

2.

Unos „Mohamed Ben Mohamed Ben Khalifa Abdelhedi. Adresa: via Catalani 1, Varese, Italija. Datum rođenja: 10.8.1965.; Mjesto rođenja: Sfax, Tunis. Državljanstvo: tunisko. Broj putovnice: L965734 (tuniska putovnica izdana 6.2.1999., istekla 5.2.2004.). Ostali podaci: (a) talijanski porezni broj: BDL MMD 65M10 Z352S, (b) Prvostupanjski sud u Milanu osudio ga je 3.12.2004. na kaznu zatvora od 4 godine i 8 mjeseci. 29.9.2005. Žalbeni sud u Milanu je skratio njegovu kaznu na 3 godine i 4 mjeseca. Odluku je 10.11.2006. potvrdio Kasacijski sud. Bio je u zatvoru ili pod alternativnim mjerama od 24.6.2003. do 6.5.2005. Dekretom je protjeran s talijanskog teritorija.” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Mohamed Ben Mohamed Ben Khalifa Abdelhedi (alias Mohamed Ben Mohamed Abdelhedi). Adresa: (a) Via Galileo Ferraries 64, Varese, Italija; (b) 261 Kramdah Road (km 2), Sfax, Tunis. Datum rođenja: 10.8.1965.; Mjesto rođenja: Sfax, Tunis. Državljanstvo: tunisko. Broj putovnice: L965734 (tuniska putovnica izdana 6.2.1999., istekla 5.2.2004.). Ostali podaci: (a) talijanski porezni broj: BDL MMD 65M10 Z352S, (b) ime majke: Shadhliah Ben Amir; (c) prebivao je u Italiji u kolovozu 2009. Datum određenja iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 23.6.2004.”

3.

Unos „Chabaane Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Trabelsi. Adresa: via Cuasso 2, Porto Ceresio (Varese), Italija. Datum rođenja: 1.5.1966.; Mjesto rođenja: Rainneen, Tunis. Državljanstvo: tunisko. Broj putovnice: L945660 (tuniska putovnica izdana 4.12.1998., istekla 3.12.2001.). Ostali podaci: (a) talijanski porezni broj: TRB CBN 66E01Z352O, (b) Prvostupanjski sud u Milanu ga je 3.12.2004. oslobodio. Postupak žalbe je u tijeku na Žalbenom sudu u Milanu od rujna 2007.” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Chabaane Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Trabelsi (alias Chabaane Ben Mohamed Trabelsi). Adresa: Via Salvo D’Acquisto 2, Varese, Italija. Datum rođenja: 1.5.1966.; Mjesto rođenja: Menzel Temime, Nabeul, Tunis. Državljanstvo: tunisko. Broj putovnice: L945660 (tuniska putovnica izdana 4.12.1998., istekla 3.12.2001.). Ostali podaci: (a) talijanski porezni broj: TRB CBN 66E01 Z352O, (b) prebivao je u Italiji u prosincu 2009. Datum određenja iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 23.6.2004.”

4.

Unos „Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed Darraji (alias Kamel Darraji). Adresa: via Belotti 16, Busto Arsizio (Varese), Italija. Datum rođenja: 22.7.1967.; Mjesto rođenja: Menzel Bouzelfa, Tunis. Državljanstvo: tunisko. Broj putovnice: L029899 (tuniska putovnica izdana 14.8.1995., istekla 13.8.2000.). Nacionalni identifikacijski broj: (a) DDR KML 67L22 Z352Q (talijanski porezni broj), (b) DRR KLB 67L22 Z352S (talijanski porezni broj). Ostali podaci: (a) bio je u zatvoru ili pod alternativnim mjerama pritvora od 24.6.2003. do 17.11.2006.; (b) dekretom je protjeran s talijanskog teritorija. Datum određenja iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 23.6.2004.” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed Darraji (alias Kamel Darraji). Adresa: Via Varzi 14/A - Busto Arsizio, Varese, Italija. Datum rođenja: 22.7.1967.; Mjesto rođenja: Menzel Bouzelfa, Tunis. Državljanstvo: tunisko. Broj putovnice: L029899 (tuniska putovnica izdana 14.8.1995., istekla 13.8.2000.). Ostali podaci: (a) talijanski porezni broj: (i) DDR KML 67L22 Z352Q, (II) DRR KLB 67L22 Z352S, (b) prebivao je u Italiji u prosincu 2009. Datum određenja iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 23.6.2004.”