03/Sv. 65

HR

Službeni list Europske unije

164


32010R0600


L 174/18

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 600/2010

od 8. srpnja 2010.

o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na uključivanje i izmjene primjera povezanih sorti ili drugih proizvoda na koji se odnosi isti MRO

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. veljače 2005. o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ (1), a posebno njezin članak 4.,

budući da

(1)

Nekoliko država članica zatražilo je manje izmjene i dodatke u Prilogu I. Uredbe (EZ) br. 396/2005, u stupcu „Primjeri povezanih sorti ili drugih proizvoda na koji se odnosi ista MRO.”

(2)

Ove izmjene i dodatke potrebno je uvrstiti u Prilog I. Uredbe (EZ) br. 396/2005 novo voće, povrće i žitarice koje su postale dostupne na tržištu u državama članicama.

(3)

Prikladno je dodati sljedeće voće, povrće, žitarice i životinjske proizvode: mineole, divlje šljive, arktičke kupine, nektar maline, biljke iz roda physalis, limekvate, mangostin, pitaje, lišnjačiće slatke, kiwiberry, korijen ljupčaca, korijen anđelike, korijene biljaka iz roda Gentiana, drvenaste rajčice, goji bobice, Brassica rapa var. narinosa (choi sum), lisnati kelj (portuguese kale, portuguese cabbage), listove graška i rotkve, amaranthus špinat i sjeme, sodnu solnjaču, sjeme tikvenjača osim buče, heljdu, cvjetove bazge, ginkgo listove, jestivo cvijeće, mentu i divljač. Europske šumske brusnice premještaju se iz kategorije borovnica u kategoriju brusnica. Latinski naziv za grožđe mijenja se u skladu s međunarodnom nomenklaturom.

(4)

Uredbu (EZ) br. 396/2005 treba stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(5)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja te im se nisu usprotivili ni Europski parlament niti Vijeće,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog I. Uredbi (EZ) br. 396/2005 zamjenjuje se tekstom u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 8. srpnja 2010.

Za Europsku komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 70, 16.3.2005., str. 1.


PRILOG

„PRILOG I.

Proizvodi biljnog i životinjskog podrijetla iz članka 2. stavka 1.

Kodni broj (1)

Skupine na koje se primjenjuju MRO-i

Primjeri pojedinih proizvoda unutar skupina na koje se primjenjuju MRO-i

Znanstveni naziv (2)

Primjeri povezanih sorti ili drugih proizvoda na koje se primjenjuje isti MRO

Dijelovi proizvoda na koje se primjenjuju MRO-i

0100000

1.

VOĆE SVJEŽE ILI SMRZNUTO; ORAŠASTI PLODOVI

 

 

 

 

0110000

i.

Agrumi

 

 

 

Cijeli proizvod

0110010

 

Grejpfrut

Grejp (Citrus paradisi)

Citrus maxima, eng. shaddock, pomelo, Citrus paradisi (eng. sweetie), tanđelo (osim mineole), ugli (Citrus reticulata x Citrus paradis, eng. ugli) i ostali hibridi

 

0110020

 

Naranče

Naranča (Citrus sinensis)

Bergamot, gorka naranča, Citrus aurantium var. myrtifolia (eng. chinotto) i ostali hibridi

 

0110030

 

Limuni

Limun (Citrus limon)

Četrun, limun

 

0110040

 

Limete

Limeta (Citrus aurantifolia)

 

 

0110050

 

Mandarine

Mandarine (Citrus reticulata)

Klementine, tandžerine, mineola i ostali hibridi

 

0110990

 

Drugo (3)

 

 

 

0120000

ii.

Orašasti plodovi (oljušteni ili neoljušteni)

 

 

 

Cijeli proizvod nakon što je odstranjena ljuska ili komuška (osim kestena)

0120010

 

Bademi

Prunus dulcis

 

 

0120020

 

Brazilski orasi

Bertholletia excelsa

 

 

0120030

 

Indijski oraščići

Anacardium occidentale

 

 

0120040

 

Kesteni

Castanea sativa

 

 

0120050

 

Kokosi

Cocos nucifera

 

 

0120060

 

Lješnjaci

Corylus avellana

Filbert

 

0120070

 

Australski lješnjaci

Macadamia ternifolia

 

 

0120080

 

Američki orasi

Carya illinoensis

 

 

0120090

 

Borovi oraščići

Pinus pinea

 

 

0120100

 

Pistacije

Pistachia vera

 

 

0120110

 

Obični orasi

Juglans regia

 

 

0120990

 

Drugo (3)

 

 

 

0130000

iii.

Jezgričavo voće

 

 

 

Cijeli proizvod nakon što su odstranjene stabljike

0130010

 

Jabuke

Malus domesticus

Divlja jabuka

 

0130020

 

Kruške

Pyrus communis

Azijska kruška

 

0130030

 

Dunje

Cydonia oblonga

 

 

0130040

 

Mušmula (4)

Mespilus germanica

 

 

0130050

 

Japanska mušmula (4)

Eriobotrya japonica

 

 

0130990

 

Drugo (3)

 

 

 

0140000

iv.

Koštičavo voće

 

 

 

Cijeli proizvod nakon što su odstranjene stabljike

0140010

 

Marelice

Prunus armeniaca

 

 

0140020

 

Trešnje

Prunus cerasus, Prunus avium

divlje trešnje, višnje

 

0140030

 

Breskve

Prunus persica

Breskve (Nektarine i srodni hibridi)

 

0140040

 

Šljive

Prunus domestica

Damson, zeleni ringlo, mirabela, trnina

 

0140990

 

Drugo (3)

 

 

 

0150000

v.

Jagodičasto i sitno voće

 

 

 

Cijeli proizvod nakon što su odstranjene krune i stabljike, osim u slučaju grožđica: voće sa stabljikama

0151000

(a)

Stolno i vinsko grožđe

 

 

 

 

0151010

 

Stolno grožđe

Vitis vinifera

 

 

0151020

 

Grožđe za vino

Vitis vinifera

 

 

0152000

(b)

Jagode

 

Fragaria spp.

 

 

0153000

(c)

Bobičasto voće na grančici

 

 

 

 

0153010

 

Kupine

Rubus fruticosus

 

 

0153020

 

Arktičke kupine

Rubus ceasius

Loganove bobice, bobice Boysen i nordijska kupina

 

0153030

 

Maline

Rubus idaeus

Japanska malina, arktička kupina, (Rubus arcticus), Rubus arcticus x idaeus

 

0153990

 

Drugo (3)

 

 

 

0154000

(d)

Drugo sitno voće i bobice

 

 

 

 

0154010

 

Borovnice

Vaccinium spp. osim V. macrocarpon i V. vitis-idaea

Borovnice

 

0154020

 

Brusnice

Vaccinium macrocarpon i V. vitis-idaea

Europska brusnica (crvena borovnica)

 

0154030

 

Ribiz (crveni, crni i bijeli)

Ribes nigrum, Ribes rubrum

 

 

0154040

 

Ogrozdi

Ribes uva-crispa

Uključujući hibride s drugim vrstama iz roda Ribes

 

0154050

 

Šipak

Rosa canina

 

 

0154060

 

Dud (4)

Morus spp.

obična planika

 

0154070

 

Azarola (4) (mušmulasti glog)

Crataegus azarolus

Kiwiberry (Actinidia arguta)

 

0154080

 

Bazgine bobice (4)

Sambucus nigra

Crnoplodna aronija (Aronia melanocarpa), jarebika (jerebina, smrdikovina, lat. Sorbus aucuparia), vučji trn (pasji trn, vukodržica, lat. Hippophae rhamnoides), glog (Crataegus spp.), aronika (Amelanchier arborea) i ostale bobice

 

0154990

 

Drugo (3)

 

 

 

0160000

vi.

Razno voće

 

 

 

Cijeli proizvod nakon što su odstranjene stabljike ili krune (ananas)

0161000

(a)

Jestiva kora

 

 

 

 

0161010

 

Datulje

Phoenix dactylifera

 

 

0161020

 

Smokve

Ficus carica

 

 

0161030

 

Stolne masline

Olea europaea

 

 

0161040

 

Kumkvati (4)

Fortunella species

Kumkvat marumi, kumkvat nagami, limekvat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp., eng. limequats)

 

0161050

 

Karambola (4)

Averrhoa carambola

Bilimbi

 

0161060

 

Kaki jabuka (4)

Diospyros kaki

 

 

0161070

 

Jamun (4)(java šljiva)

Syzygium cumini

Syzygium javanicum (eng. java apple, water apple), Syzygium malaccense (eng. pomerac), Syzygium jambos (eng. rose apple), Eugenia brasiliensis (eng. brazilean cherry, grumichama), Eugenia uniflora (eng. surinam cherry)

 

0161990

 

Drugo (3)

 

 

 

0162000

(b)

Nejestiva kora, manja

 

 

 

 

0162010

 

Kivi

Actinidia deliciosa syn. A. chinensis

 

 

0162020

 

Liči

Litchi chinensis

Nephelium mutabile (eng. pulsan), rambutan (Nephelium lappaceum, eng. rambutan, hairy litchi), mangostin (Garcinia mangostana, eng. mangosteen)

 

0162030

 

Marakuja

Passiflora edulis

 

 

0162040

 

Kaktus smokva (4) (plod kaktusa)

Opuntia ficus-indica

 

 

0162050

 

Zvjezdasta jabuka (4)

Chrysophyllum cainito

 

 

0162060

 

Virginijski dragun (4) (Virginijski kaki)

Diospyros virginiana

Crna sapota (Diospyros digyna, eng. black sapote), bijela sapota (Casimiroa edulis, eng. white sapote), zelena sapota (Pouteria viridis, eng. green sapote), žuta sapota (Pouteria campechiana, eng. canistel, yellow sapote) i Pouteria sapota (eng. mammey sapote))

 

0162990

 

Drugo (3)

 

 

 

0163000

(c)

Nejestiva kora, veća

 

 

 

 

0163010

 

Avokado

Persea americana

 

 

0163020

 

Banane

Musa x paradisica

Patuljasta banana (eng. dwarf banana), banana za kuhanje (eng. plantain), Musa acuminata (eng. apple banana))

 

0163030

 

Mango

Mangifera indica

 

 

0163040

 

Papaja

Carica papaya

 

 

0163050

 

Mogranj

Punica granatum

 

 

0163060

 

Tropska jabuka (4)

Annona cherimola

Mrežasta anona (Annona reticulata), ljuskasta anona (Annona squamosa), ilama (Annona diversifolia) i ostale biljke s plodovima srednje veličine iz porodice Annonaceae

 

0163070

 

Guava (4)

Psidium guajava

Pitaja (Hylocereus undatus, eng. red pitaya ili dragon fruit)

 

0163080

 

Ananas

Ananas comosus

 

 

0163090

 

Kruhovac (4)

Artocarpus altilis

Artocarpus heterophyllus (eng. jackfruit)

 

0163100

 

Durijan (4)

Durio zibethinus

 

 

0163110

 

Bodljikava anona (4) (guanabana)

Annona muricata

 

 

0163990

 

Drugo (3)

 

 

 

0200000

2.

POVRĆE SVJEŽE ILI SMRZNUTO

 

 

 

 

0210000

i.

Korjenasto i gomoljasto povrće

 

 

 

Cijeli plod nakon uklanjanja vrhova (ako ih ima) i uklanjanja prianjajuće zemlje (ako je ima) ispiranjem tekućom vodom ili četkanjem

0211000

(a)

Krumpiri

 

Tuber form Solanum spp.

 

 

0212000

(b)

Tropsko korjenasto i gomoljasto povrće

 

 

 

 

0212010

 

Kasava (manioka)

Manihot esculenta

Kolokazija ili japanski taro (Colocasia esculenta, eng. dasheen, eddoe), karipsko zelje (Xanthosoma sagittifolium, eng. tannia))

 

0212020

 

Batat (slatki krumpir)

Ipomoea batatas

 

 

0212030

 

Batata

Dioscorea sp.

Pachyrhizus tuberosus (eng. potato bean, yam bean), Pachyrhizus erosus (eng. mexican yam bean (jicama))

 

0212040

 

Maranta (arorut) (4)

Maranta arundinacea

 

 

0212990

 

Drugo (3)  (4)

 

 

 

0213000

(c)

Ostalo korjenasto i gomoljasto povrće osim šećerne repe

 

 

 

 

0213010

 

Cikla

Beta vulgaris subsp. vulgaris

 

 

0213020

 

Mrkve

Daucus carota

 

 

0213030

 

Celer

Apium graveolens var. rapaceum

 

 

0213040

 

Hren

Armoracia rusticana

korijen anđelike, ljupčaca i biljaka iz roda Gentiana

 

0213050

 

Čičoka

Helianthus tuberosus

 

 

0213060

 

Pastrnak

Pastinaca sativa

 

 

0213070

 

Korijen peršina

Petroselinum crispum

 

 

0213080

 

Rotkve

Raphanus sativus var. saitvus

Crna rotkva ili povrtnica (Raphanus niger), japanska rotkva (Raphanus sativus longipinnatus), mala rotkvica i srodni varijeteti, ljiljci, lišnjačići slatki (Cyperus esculentus, eng. tiger nut)

 

0213090

 

Bijeli korijen

Tragopogon porrifolius

Zmijak (Scorzonera sp., eng. black radish), crni korijen (španjolski zmijak, zmijina trava, lat. Scorzonera hispanica, eng. spanish salsify, spanish oysterplant))

 

0213100

 

Stočna koraba

Brassica napus var. napobrassica

 

 

0213110

 

Bijela repa

Brassica rapa

 

 

0213990

 

Drugo (3)

 

 

 

0220000

ii.

Lukovičasto povrće

 

 

 

Cijeli proizvod nakon uklanjanja lako odvojive ljuske i zemlje (kada je suha) ili korijenja i zemlje (kada je svježa)

0220010

 

Češnjak

Allium sativum

 

 

0220020

 

Crveni luk

Allium cepa

Luk srebrenac

 

0220030

 

Kozjak (ljutika)

Allium ascalonicum (Allium cepa var. aggregatum)

 

 

0220040

 

Mladi (zeleni) luk

Allium cepa

Zimski crvenac ili velški luk (Allium fistulosum) i srodni varijeteti)

 

0220990

 

Drugo (3)

 

 

 

0230000

iii.

Plodovito povrće

 

 

 

Cijeli proizvod nakon uklanjanja stabljiki (u slučaju slatkog kukuruza bez komušina, a u slučaju biljaka iz roda Physalis bez lapova)

0231000

(a)

Solanaceae (pomoćnice)

 

 

 

 

0231010

 

Rajčice

Lycopersicum esculentum

Solanum lycopersicum var. cerasiforme (eng. cherry tomatoes), drvenasta rajčica (eng. tree tomato), biljke iz roda Physalis, goji bobice (Lycium barbarum i L. chinense, eng. gojiberry, wolfberry)

 

0231020

 

Paprike

Capsicum annuum, var. grossum i var. longum

Feferoni ili čili paprike (Capsicum sp.)

 

0231030

 

Patlidžan

Solanum melongena

Pepino

 

0231040

 

Bamija

Hibiscus esculentus

 

 

0231990

 

Drugo (3)

 

 

 

0232000

(b)

Bundeve – jestiva kora

 

 

 

 

0232010

 

Krastavci

Cucumis sativus

 

 

0232020

 

Kiseli krastavci

Cucumis sativus

 

 

0232030

 

Buče

Cucurbita pepo var. melopepo

Tikvice, buče, patišon (Cucurbita pepo var. patisson)

 

0232990

 

Drugo (3)

 

 

 

0233000

(c)

Cucurbitaceae (tikvenjače)- nejestiva kora

 

 

 

 

0233010

 

Dinje

Cucumis melo

Kivano

 

0233020

 

Bundeve

Cucurbita maxima

Zimska bundeva

 

0233030

 

Lubenice

Citrullus lanatus

 

 

0233990

 

Drugo (3)

 

 

 

0234000

(d)

Kukuruz šećerac

 

Zea mays var. sacharata

 

Zrna plus klip bez komušina

0239000

(e)

Ostalo plodovito povrće

 

 

 

 

0240000

iv.

Kupusnjače

 

 

 

 

0241000

(a)

Cvjetne kupusnjače

 

 

 

Samo dio bez listova

0241010

 

Brokule

Brassica oleracea

Calabrese, Chinese broccoli, broccoli raab

 

0241020

 

Cvjetače

Brassica oleracea var. botrytis

 

 

0241990

 

Drugo (3)

 

 

 

0242000

(b)

Glavate kupusnjače

 

 

 

Cijeli proizvod nakon što su odstranjeni korijeni i oštećeni listovi

0242010

 

Kelj pupčar (prokulica)

Brassica oleracea var. gemmifera

 

Samo glavice

0242020

 

Glavati kupus

Brassica oleracea convar. capitata

Kupus šiljatih glavica, crveni kupus, kovrčavi kupus, bijeli kupus

 

0242990

 

Drugo (3)

 

 

 

0243000

(c)

Lisnate kupusnjače

 

 

 

Cijeli proizvod nakon što su odstranjeni korijeni i oštećeni listovi

0243010

 

Kineski kupus

Brassica rapa subspecies pekinensis group

Smeđa gorušica (Brassica juncea), kineska raštika (Brassica rapa subsp. chinensis), kineski plosnati kupus (Brassica rapa var. narinosa), Brassica parachinensis, pekinški kupus

 

0243020

 

Kelj

Brassica oleracea convar. Acephalea

Raštika, lisnati kelj, stočni kelj

 

0243990

 

Drugo (3)

 

 

 

0244000

(d)

Korabica

 

Brassica oleracea convar. acephala, var. gongylodes

 

Cijeli proizvod nakon što su odstranjeni korijeni i prianjajuća zemlja (ako je ima)

0250000

v.

Lisnato povrće i svježe začinsko bilje

 

 

 

Cijeli proizvod nakon što su odstranjeni korijeni i oštećeni listovi i prianjajuća zemlja (ako je ima)

0251000

(a)

Salata i drugo salatno bilje uključujući porodicu Brassicaceae (krstašice)

 

 

 

 

0251010

 

Matovilac

Valerianella locusta

Italian cornsalad

 

0251020

 

Salata

Lactuca sativa

Salata glavatica ili glavičasta salata, lollo rosso (lisnata salata), ledenka ili ledena salata, marula salata

 

0251030

 

Endivija

Cichorium endiva

Divlja cikorija, vodopija, lat. Cichorium intybus), crvenolisna cikorija, radič, kudrava endivija (Cichorium endivia var. crispum), slatka salata

 

0251040

 

Dragušac (4)

Lepidium sativum

 

 

0251050

 

Barica (4)

Barbarea verna

 

 

0251060

 

Rikola (rukola, riga) (4)

Eruca sativa (Diplotaxis spec.)

Divlja rikola

 

0251070

 

Crvena gorušica (4)

Brassica juncea var. rugosa

 

 

0251080

 

Listovi i izdanci od Brassica spp. (4), uključujući lišće postrne repe

Brassica spp.

Mizuna ili japanska gorušica, lišće graška i rotkvice i ostalo mlado lišće kupusnjača (berba u stadiju nakon 8. pravog lista)

 

0251990

 

Drugo (3)

 

 

 

0252000

(b)

Špinat i slično (listovi)

 

 

 

 

0252010

 

Špinat

Spinacia oleracea

Novozelandski špinat, amaranthus špinat

 

0252020

 

Tušt (portulak) (4)

Portulaca oleracea

Zimski tušt (Claytonia perfoliata, eng. winter purslane ili miner’s lettuce), tušak širokolisni (Portulaca oleracea var. sativa, eng. garden purslane), obični portulak (eng. common purslane), kiselica (Rumex sp., eng. sorrel), caklenjača (Salicornia europea, eng. glassworth), sodna solnjača (salsola soda)

 

0252030

 

Listovi repe (blitva)

Beta vulgaris

Lišće cikle

 

0252990

 

Drugo (3)

 

 

 

0253000

(c)

Listovi vinove loze (4)

 

Vitis vinifera

 

 

0254000

(d)

Potočarka

 

Nasturtium officinale

 

 

0255000

(e)

Radič

 

Cichorium intybus. var. Foliosum

 

 

0256000

(f)

Začinsko bilje

 

 

 

 

0256010

 

Krabuljica

Anthriscus cerefolium

 

 

0256020

 

Luk vlasac

Allium schoenoprasum

 

 

0256030

 

Celerov list

Apium graveolens var. seccalinum

Listovi komorača (Foeniculum vulgare), listovi korijandra (Coriandrum sativum), listovi kopra (Anethum graveolens), listovi kima (Carum carvi), ljupčac (Levisticum officinale), anđelika (Angelica sp.), mirisna čehulja (Myrrhis odorata) i ostale biljke iz porodice Apiacea (štitarki))

 

0256040

 

Peršin

Petroselinum crispum

 

 

0256050

 

Kadulja (4)

Salvia officinalis

Primorski vrijesak ili čubar (Satureja montana, eng. winter sovory), vrtni čubar (Satureja hortensis, eng. summer savory)

 

0256060

 

Ružmarin (4)

Rosmarinus officinalis

 

 

0256070

 

Timijan (4)

Thymus spp.

Mažuran (Origanum majorana), origano ili mravinac (Origanum vulgare)

 

0256080

 

Bosiljak (4)

Ocimum basilicum

Listovi matičnjaka (Melissa officinalis), metvica (Mentha sp.), paprena metvica (Mentha piperita)

 

0256090

 

Lišće lovora (4)

Laurus nobilis

 

 

0256100

 

Estragon (4)

Artemisia dracunculus

Miloduh (isop)

 

0256990

 

Drugo (3)

 

Jestivo cvijeće

 

0260000

vi.

Mahunarke (svježe)

 

 

 

Cijeli proizvod

0260010

 

Grah (s mahunama)

Phaseolus vulgaris

Mahuna (Zeleni grah, grah mahunar, eng. green bean ili french beans ili snap beans), grah mnogocvjetni (Phaseolus coccineus, eng. scarlet runner bean), pločasti grah (eng. slicing bean), grah metraš (Vigna unguiculata sesquipedalis, eng. yardlong bean))

 

0260020

 

Grah (bez mahuna)

Phaseolus vulgaris

Bob (Vicia faba, eng. broad beans), flageolet grupa (eng. flageolets), Canavalia sp.(eng. jack bean), lima grah (eng. lima bean), mletački grah (Vigna unguiculata, eng. cowpea))

 

0260030

 

Grašak (s mahunom)

Pisum sativum

Mahunasti grašak ili grašak šećerac

 

0260040

 

Grašak (bez mahuna)

Pisum sativum

Vrtni grašak, zeleni grašak, slanutak (Cicer arietinum)

 

0260050

 

Leće (4)

Lens culinaris syn. L. esculenta

 

 

0260990

 

Drugo (3)

 

 

 

0270000

vii.

Stabljičasto povrće (svježe)

 

 

 

Cijeli proizvod nakon što su odstranjeni oštećeno tkivo, prianjajuća zemlja i korijeni

0270010

 

Šparoga

Asparagus officinalis

 

 

0270020

 

Artičoka (Cynara cardunculus)

Cynara cardunculus

 

 

0270030

 

Celer

Apium graveolens var. dulce

 

 

0270040

 

Anis, komorač, slatki kopar

Foeniculum vulgare

 

 

0270050

 

Artičoka

Cynara scolymus

 

Cijela glavica cvata, uključujući cvjetište

0270060

 

Poriluk

Allium porrum

 

 

0270070

 

Rabarbara

Rheum x hybridum

 

Stabljika nakon uklanjanja korijena i listova

0270080

 

Mladice bambusa (4)

Bambusa vulgaris

 

 

0270090

 

Palmina srčika (4)

Euterpa oleracea, Cocos nucifera, Bactris gasipaes, daemonorops schmidtiana

 

 

0270990

 

Drugo (3)

 

 

 

0280000

viii.

Gljive

 

 

 

Cijeli proizvod nakon što je odstranjena zemlja ili podloge u kojoj rastu

0280010

 

Kultivirane gljive

 

Plemenita pečurka ili šampinjon (Agaricus bisporus) (4),bukovača ili vrbovača (Pleurotus ostreatus), shi-take ili šitake) (4)

 

0280020

 

Divlje gljive (4)

 

Lisičarka ili bjelkasta lisičica (Cantharellus cibarius), tartuf (Tuber sp.), smrčak (Morchella sp.), vrganj (Boletus edulis)

 

0280990

 

Drugo (3)

 

 

 

0290000

ix.

Morske trave  (4)

 

 

 

Cijeli proizvod nakon što su odstranjeni oštećeni listovi

0300000

3.

MAHUNARKE, SUHE

 

 

 

suho sjeme

0300010

 

Grah

Phaseolus vulgaris

Bob (eng. broad beans), mornarski grah (eng. navy beans), flageolat grupa (eng. flageolets), rod Canavalia (eng. jack beans), lima grah (eng. lima beans), poljski grah (eng. field beans), mletački grah (eng. cowpeas)

 

0300020

 

Leće

Lens culinaris syn. L. esculenta

 

 

0300030

 

Grašak

Pisum sativum

Slanutak, stočni grašak, grahorica, grah poljak (sjetvena kukavčica, sjetvena graholika, sjekirica lat. Lathyrus sativus)

 

0300040

 

Lupine (4)

Lupinus spp.

 

 

0300990

 

Drugo (3)

 

 

 

0400000

4.

ULJARICE

 

 

 

Cijeli proizvod nakon što je odstranjena ljuska ili komuška, kada je to moguće

0401000

i.

Uljarice

 

 

 

 

0401010

 

Sjeme lana

Linum usitatissimum

 

 

0401020

 

Kikiriki

Arachis hypogaea

 

 

0401030

 

Makovo sjeme

Papaver somniferum

 

 

0401040

 

Sezamovo sjeme

Sesamum indicum syn. S. orientale

 

 

0401050

 

Sjeme suncokreta

Helianthus annuus

 

 

0401060

 

Sjeme broskve

Brassica napus

Uljana repica (eng. bird rapeseed), postrna ili bijela repa (eng. turnip rape)

 

0401070

 

Soja

Glycine max

 

 

0401080

 

Gorušica

Brassica nigra

 

 

0401090

 

Pamukovo sjeme

Gossypium spp.

 

bez vlakana

0401100

 

Bučine sjemenke (4)

Cucurbita pepo var. oleifera

Ostalo sjeme tikvenjača

 

0401110

 

Šafranika (4)

Carthamus tinctorius

 

 

0401120

 

Borač (4)

Borago officinalis

 

 

0401130

 

Lanak zubasti (4)

Camelina sativa

 

 

0401140

 

Sjeme konoplje (4)

Cannabis sativa

 

 

0401150

 

Ricinus

Ricinus communis

 

 

0401990

 

Drugo (3)

 

 

 

0402000

ii.

Plodovi uljarica

 

 

 

 

0402010

 

Masline za proizvodnju maslinovog ulja (4)

Olea europaea

 

Cijeli plod nakon uklanjanja peteljki (ako ih ima), i uklanjanja zemlje (ako je ima)

0402020

 

Palmin orah (koštice uljne palme) (4)

Elaeis guineensis

 

 

0402030

 

Plodovi palme (4)

Elaeis guineensis

 

 

0402040

 

Kapok (4)

Ceiba pentandra

 

 

0402990

 

Drugo (3)

 

 

 

0500000

5.

ŽITARICE

 

 

 

Cijeli proizvod/zrno

0500010

 

Ječam

Hordeum spp.

 

 

0500020

 

Heljda

Fagopyrum esculentum

Amaranthus, quinoa

 

0500030

 

Kukuruz

Zea mays

 

 

0500040

 

Proso (4)

Panicum spp.

Talijansko proso ili klipatski muhar (Setaria italica), Eragrostis tef

 

0500050

 

Zob

Avena sativa

 

 

0500060

 

Riža

Oryza sativa

 

 

0500070

 

Raž

Secale cereale

 

 

050080

 

Sirak (4)

Sorghum bicolor

 

 

050090

 

Pšenica

Triticum aestivum, T. durum

Spelt, triticale

 

0500990

 

Drugo (3)

 

 

 

0600000

6.

ČAJ, KAVA, BILJNE INFUZIJE I KAKAO

 

 

 

 

0610000

i.

Čaj (osušeni listovi i stabljike, fermentirani ili u drukčijem obliku od biljke Camellia sinensis)

Čaj

Camellia sinensis

 

Cijeli proizvod

0620000

ii.

Kava u zrnu  (4)

 

 

 

(Zeleni) grah

0630000

iii.

Biljne infuzije  (4) (sušeno)

 

 

 

 

0631000

(a)

Cvjetovi

 

 

 

Cijeli cvjetovi nakon što su odstranjene stabljike i oštećeni listovi

0631010

 

Cvjetovi kamilice

Matricaria recutita,

Chamaemelum nobile

 

 

0631020

 

Cvjetovi hibiskusa

Hibiscus sabdariffa

 

 

0631030

 

Ružine latice

Rosa spec.

 

 

0631040

 

Cvjetovi jasmina

Jasminum officinal

Cvjetovi bazge (Sambucus nigra)

 

0631050

 

Lipa

Tillia cordata

 

 

0631990

 

Drugo (3)

 

 

 

0632000

(b)

Listovi

 

 

 

Cijeli proizvod nakon što su odstranjeni korijeni i oštećeni listovi

0632010

 

Listovi jagode

Fragaria spp.

 

 

0632020

 

Rooibos listovi

Aspalathus spec.

Ginkgo listovi

 

0632030

 

Mate-čaj

Ilex paraguariensis

 

 

0632990

 

Drugo (3)

 

 

 

0633000

(c)

Korijen

 

 

 

Cijeli proizvod nakon uklanjanja vrhova i prianjajuće zemlje ispiranjem tekućom vodom ili četkanjem

0633010

 

Korijen valerijane

Valeriana officinalis

 

 

0633020

 

Korijen ginsenga

Panax ginseng

 

 

0633990

 

Drugo (3)

 

 

 

0639000

(d)

Ostale biljne infuzije

 

 

 

 

0640000

iv.

Kakao zrna  (4) (fermentirana ili osušena)

 

Theobroma cacao

 

Zrna nakon uklanjanja ljusaka

0650000

v.

Rogač  (4)

 

Ceratonia siliqua

 

Cijeli proizvod nakon što su odstranjene stabljike ili kruna

0700000

7.

HMELJ (osušeni), uključujući pelete od hmelja i nekoncentrirani prah

 

Humulus lupulus

 

Sušeni češeri

0800000

8.

ZAČINI (4)

 

 

 

Cijeli proizvod, osušen

0810000

i.

Sjeme

 

 

 

 

0810010

 

Anis

Pimpinella anisum

 

 

0810020

 

Crni kim

Nigella sativa

 

 

0810030

 

Sjeme celera

Apium graveolens

Sjeme ljupčaca

 

0810040

 

Sjeme korijandera

Coriandrum sativum

 

 

0810050

 

Sjeme kumina

Cuminum cyminum

 

 

0810060

 

Sjeme kopra

Anathum graveolens

 

 

0810070

 

Sjeme komorača

Foeniculum vulgare

 

 

0810080

 

Grozdasta piskavica (grčka djetelina)

Trigonella foenum-graecum

 

 

0810090

 

Muškatni oraščić

Myristica fragans

 

 

0810990

 

Drugo (3)

 

 

 

0820000

ii.

Voće i bobice

 

 

 

 

0820010

 

Piment

Pimenta dioica

 

 

0820030

 

Anispapar (japanski papar)

Zanthooxylum piperitum

 

 

0820040

 

Kim

Carum carvi

 

 

0820050

 

Kardamom

Elettaria cardamomum

 

 

0820110

 

Bobice kleke (borovice)

Juniperus communis

 

 

0820120

 

Papar, crni i bijeli

Piper nigrum

Pipal (Piper longum), ružičasti papar

 

0820130

 

Mahune vanilije

Vanilla fragrans syn. Mahunevanilije

 

 

0820140

 

Tamarind (indijska datulja)

Tamarindus indica

 

 

0820990

 

Drugo (3)

 

 

 

0830000

iii.

Kora

 

 

 

 

0830010

 

Cinnamon

Cinnamonum verum syn. C. zeylanicum

Cassia

 

0830990

 

Drugo (3)

 

 

 

0840000

iv.

Korijenje ili korjenike

 

 

 

 

0840010

 

Sladić

Glycyrrhiza glabra

 

 

0840020

 

Đumbir

Zingiber officinale

 

 

0840030

 

Kurkuma

Curcuma spp.

 

 

0840040

 

Hren

Armoracia rusticana

 

 

0840990

 

Drugo (3)

 

 

 

0850000

v.

Pupoljci

 

 

 

 

0850010

 

Klinčić

Syzygium aromaticum

 

 

0850020

 

Kapare

Capparis spinosa

 

 

0850990

 

Drugo (3)

 

 

 

0860000

vi.

Njuška tučka

 

 

 

 

0860010

 

Šafran

Crocus sativus

 

 

0860990

 

Drugo (3)

 

 

 

0870000

vii.

Ljuska

 

 

 

 

0870010

 

Macis

Myristica fragrans

 

 

0870990

 

Drugo (3)

 

 

 

0900000

9.

BILJKE BOGATE ŠEĆEROM (4)

 

 

 

 

0900010

 

Šećerna repa (korijen)

Beta vulgaris

 

Cijeli proizvod nakon uklanjanja vrhova i prianjajuće zemlje ispiranjem tekućom vodom ili četkanjem

0900020

 

Šećerna trska

Saccharum officinarum

 

Cijeli proizvod nakon što su odstranjeni oštećeno tkivo, prianjajuća zemlja i korijeni

0900030

 

Korijen (4) cikorije

Cichorium intybus

 

Cijeli proizvod nakon uklanjanja vrhova i prianjajuće zemlje ispiranjem tekućom vodom ili četkanjem

0900990

 

Drugo (3)

 

 

 

1000000

10.

PROIZVODI ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA – KOPNENE ŽIVOTINJE

 

 

 

 

1010000

i.

Meso, mesni pripravci, iznutrice, krv, životinjske masti svježe, rashlađene ili zamrznute, soljeno, u salamuri, sušeno ili dimljeno ili prerađeno u brašno ili kašu; ostale prerađene proizvode, kao što su kobasice i prehrambeni proizvodi na temelju tih proizvoda

 

 

 

Cijeli proizvod ili samo masni dio (5)

1011000

(a)

Svinje

 

Sus scrofa

 

 

1011010

 

Meso

 

 

 

1011020

 

Mast bez krtog mesa

 

 

 

1011030

 

Jetra

 

 

 

1011040

 

Bubrezi

 

 

 

1011050

 

Jestive iznutrice

 

 

 

1011990

 

Drugo (3)

 

 

 

1012000

(b)

Goveda

 

Bos spec.

 

 

1012010

 

Meso

 

 

 

1012020

 

Mast

 

 

 

1012030

 

Jetra

 

 

 

1012040

 

Bubrezi

 

 

 

1012050

 

Jestive iznutrice

 

 

 

1012990

 

Drugo (3)

 

 

 

1013000

(c)

Ovce

 

Ovis aries

 

 

1013010

 

Meso

 

 

 

1013020

 

Mast

 

 

 

1013030

 

Jetra

 

 

 

1013040

 

Bubrezi

 

 

 

1013050

 

Jestive iznutrice

 

 

 

1013990

 

Drugo (3)

 

 

 

1014000

(d)

Koze

 

Capra hircus

 

 

1014010

 

Meso

 

 

 

1014020

 

Mast

 

 

 

1014030

 

Jetra

 

 

 

1014040

 

Bubrezi

 

 

 

1014050

 

Jestive iznutrice

 

 

 

1014990

 

Drugo (3)

 

 

 

1015000

(e)

Konji, magarci, mule ili mazge

 

Equus spec.

 

 

1015010

 

Meso

 

 

 

1015020

 

Mast

 

 

 

1015030

 

Jetra

 

 

 

1015040

 

Bubrezi

 

 

 

1015050

 

Jestive iznutrice

 

 

 

1015990

 

Drugo (3)

 

 

 

1016000

(f)

Perad —kokoš, guska, patka, pura i biserka —, noj, golub

 

Gallus gallus, Anser anser, Anas platyrhynchos, Meleagris gallopavo, Numida meleagris, Coturnix coturnix, Struthio camelus, Columba sp.

 

 

1016010

 

Meso

 

 

 

1016020

 

Mast

 

 

 

1016030

 

Jetra

 

 

 

1016040

 

Bubrezi

 

 

 

1016050

 

Jestive iznutrice

 

 

 

1016990

 

Drugo (3)

 

 

 

1017000

(g)

Ostale životinje iz uzgoja

 

 

Kunić, klokan, divljač

 

1017010

 

Meso

 

 

 

1017020

 

Mast

 

 

 

1017030

 

Jetra

 

 

 

1017040

 

Bubrezi

 

 

 

1017050

 

Jestive iznutrice

 

 

 

1017990

 

Drugo (3)

 

 

 

1020000

ii.

Mlijeko i vrhnje, nekoncentrirano, bez dodanog šećera ili sladila, maslac i ostale masti koje se dobivaju iz mlijeka, sir i skuta

 

 

 

Cijeli proizvod ili samo masni dio (6)

1020010

 

Goveda i telad

 

 

 

1020020

 

Ovca

 

 

 

1020030

 

Koza

 

 

 

1020040

 

Konj

 

 

 

1020990

 

Drugo (3)

 

 

 

1030000

iii.

Ptičja jaja, svježa ili kuhana; Jaja bez ljuske i žumanjci svježi, sušeni, kuhani na pari ili u kipućoj vodi, u prahu, smrznuti ili drukčije konzervirani sa ili bez dodanih šećera ili sladila

 

 

 

Cijeli proizvod ili samo masni dio (7)

1030010

 

Kokoš

 

 

 

1030020

 

Patka

 

 

 

1030030

 

Guska

 

 

 

1030040

 

Prepelica

 

 

 

1030990

 

Drugo (3)

 

 

 

1040000

iv.

Med

 

Apis melifera, Melipona spec.

Matična mliječ, polen (pelud)

 

1050000

v.

Vodozemci i gmazovi

 

Rana spec. Crocodilia spec.

Žablji bataci, krokodili

 

1060000

vi.

Puževi

 

Helix spec.

 

Cijeli proizvod nakon što je odstranjena ljuska

1070000

vii.

Ostali proizvodi od kopnenih životinja

 

 

 

 

1100000

11.

RIBE, RIBLJI PROIZVODI, ŠKOLJKE, MEKUŠCI I DRUGI MORSKI I SLATKOVODNI PREHRAMBENI PROIZVODI (8)

 

 

 

 

1200000

12.

KULTURE ILI NJIHOVI DIJELVOI NAMIJENJENI ISKLJUČIVO ZA HRANIDBU ŽIVOTINJA (8)

 

 

 

 


(1)  Brojčane oznake uvode se ovim Prilogom s namjenom klasifikacije proizvoda u ovom i drugim povezanim prilozima Pravilnika (EZ) br. 396/2005.

(2)  Navedeno je znanstveno (latinsko) ime proizvoda u stupcu ‚Primjeri pojedinih proizvoda unutar skupina na koje se primjenjuju MRO-i’ gdje je to moguće i relevantno. Koliko je moguće, primjenjuje se Međunarodni sustav nomenklature.

(3)  Riječ ‚drugo’ pokriva sve što nije izričito navedeno pod drugim brojčanim oznakama unutar stupca ‚Grupe proizvoda na koje se primjenjuju MRO-i’.

(4)  MRO-i za proizvode iz priloga II. i III. primjenjuju se samo kada je proizvod namijenjen za ljudsku prehranu. Za dijelove proizvoda koji se koriste isključivo kao sastojci za hranu za životinje, primjenjuje se posebni MRO-i.

(5)  Kada su pesticid i/ili njegovi metaboliti (uključeni u definiciju ostatka) topiv/i u vodi (log Pow manje od 3), MRO se izražava u mg/kg mesa (uključujući mast), pripravcima od mesa, iznutricama i životinjskim mastima. Kada su pesticid i/ili njegovi metaboliti (uključeni u definiciju ostatka) topiv/i u vodi (log Pow veći ili jednaki 3), MRO se izražava u mg/kg udjela masti u mesu, pripravcima od mesa, iznutricama i životinjskim mastima. Kod prehrambenih proizvoda sa sadržajem masnoće od 10 % ili manje po težini, ostatak pesticida odnosi se na ukupnu težinu prehrambenih proizvoda bez kosti. U takvim slučajevima, maksimalna razina je jedna desetina vrijednosti u odnosu na sadržaj masti, no ne smije biti niža od 0,01 mg/kg. Potonje se ne primjenjuje kad je MRO podešen na granici određivanja (LOD).

(6)  Kada su pesticid i/ili njegovi metaboliti (uključeni u definiciju ostatka) topiv/i u vodi (log Pow manje od 3), MRO se izražava u mg/kg mlijeka i mliječnih proizvoda. Kada su pesticid i/ili njegovi metaboliti (uključeni u definiciju ostatka) topiv/i u vodi (log Pow veći ili jednaki 3), MRO se izražava u mg/kg kravljeg mlijeka i punomasnog kravljeg mlijeka. Kod određivanja ostataka pesticida u sirovom kravljem mlijeku i punomasnom kravljem mlijeku, kao osnova treba se uzeti sadržaj masnoće od 4 % po težini. Kod sirovog mlijeka i punomasnog mlijeka drugog životinjskog podrijetla, ostaci se izražavaju na osnovu masnoće. Za ostale navedene prehrambene proizvode sa sadržajem masti manjim od 2 % po težini, maksimalna se razina uzima kao polovica one razine utvrđene za sirovo mlijeko i punomasno mliječno vrhnje, - sa sadržajem masti od 2 % ili više po težini, maksimalna se razina izražava u mg/kg masti. Kod takvih primjera, maksimalna razina je 25 puta veća od razine određene za sirovo mlijeko i punomasno mlijeko. Potonje se ne primjenjuje kad je MRO podešen na granici određivanja (LOD).

(7)  Kada su pesticid i/ili njegovi metaboliti (uključeni u definiciju ostatka) topiv/i u vodi (log Pow manji od 3), MRO se izražava u mg/kg svježih jaja bez ljuske, za ptičja jaja i žumanjke; Kada su pesticid i/ili njegovi metaboliti (uključeni u definiciju ostatka) topiv/i u vodi (log Pow veći ili jednaki 3), MRO se također izražava u mg/kg svježih jaja bez ljuske, za ptičja jaja i žumanjke. Ipak, za jaja i proizvode od jaja sa sadržajem masnoće većim od 10 % maksimalna razina ostataka izražena je u mg/kg masnoće. U tom slučaju, maksimalna razina ostataka je 10 puta veća od maksimalne razine ostataka za svježa jaja. Potonje se ne primjenjuje kad je MRO podešen na granici određivanja (LOD).

(8)  MRO-i se ne primjenjuju sve dok pojedini proizvodi nisu identificirani i navedeni.”