03/Sv. 51

HR

Službeni list Europske unije

192


32007D0864


L 337/127

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


ODLUKA KOMISIJE

od 20. prosinca 2007.

o izmjeni Dodatka B Prilogu XII. Aktu o pristupanju iz 2003. s obzirom na određene objekte u sektoru mesa u Poljskoj

(priopćena pod brojem dokumenta C(2007) 6490)

(Tekst značajan za EGP)

(2007/864/EZ)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Akt o pristupanju Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Mađarske, Malte, Poljske, Slovenije i Slovačke, a posebno njegov Prilog XII. poglavlje 6. odjeljak B, pododjeljak I 1. stavak (e),

budući da:

(1)

Poljskoj je dodijeljeno prijelazno razdoblje za određene objekte navedene u Dodatku B (1) Priloga XII. Aktu o pristupanju iz 2003. Mogućnost dodjele prijelaznih razdoblja za objekte za meso u Poljskoj završava danom 31. prosinca 2007.

(2)

Dodatak B Priloga XII. Aktu o pristupanju iz 2003. izmijenjen je odlukama Komisije: 2004/458/EZ (2), 2004/471/EZ (3), 2004/474/EZ (4), 2005/271/EZ (5), 2005/591/EZ (6), 2005/854/EZ (7), 2006/14/EZ (8), 2006/196/EZ (9), 2006/404/EZ (10), 2006/555/EZ (11), 2006/935/EZ (12), 2007/202/EZ (13), 2007/443/EZ (14) i 2007/555/EZ (15).

(3)

U skladu sa službenom izjavom poljskog nadležnog tijela, određeni objekti u sektoru mesa dovršili su svoj postupak unapređivanja i sada u potpunosti udovoljavaju zakonodavstvu Zajednice. Određeni objekti su prestali s aktivnostima za koje im je dodijeljeno prijelazno razdoblje. Ti se objekti stoga trebaju brisati s popisa objekata u postupku prijelaza.

(4)

Dodatak B Priloga XII. Aktu o pristupanju iz 2003. godine treba stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(5)

Stalni odbor za prehrambeni lanac i zdravlje životinja upoznat je s mjerama predviđenim ovom Odlukom,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Objekti navedeni u Prilogu ovoj Odluci brišu se iz dodatka B Priloga XII. Aktu o pristupanju iz 2003.

Članak 2.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 20. prosinca 2007.

Za Komisiju

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  SL C 227 E, 23.9.2003., str. 1392.

(2)  SL L 156, 30.4.2004., str. 52., kako je ispravljeno u SL L 202, 7.6.2004., str. 39.

(3)  SL L 160, 30.4.2004., str. 56., kako je ispravljeno u SL L 212, 12.6.2004., str. 31.

(4)  SL L 160, 30.4.2004., str. 74. kako je ispravljeno u SL L 212, 12.6.2004., str. 44.

(5)  SL L 86, 5.4.2005., str. 13.

(6)  SL L 200, 30.7.2005., str. 96.

(7)  SL L 316, 2.12.2005., str. 17.

(8)  SL L 10, 14.1.2006., str. 66.

(9)  SL L 70, 9.3.2006., str. 80.

(10)  SL L 156, 9.6.2006., str. 16.

(11)  SL L 218, 9.8.2006., str. 17.

(12)  SL L 355, 15.12.2006., str. 105.

(13)  SL L 90, 30.3.2007., str. 86.

(14)  SL L 166, 28.6.2007., str. 24.

(15)  SL L 212, 14.8.2007., str. 3.


PRILOG

Popis objekata koji se brišu iz Dodatka B Priloga XII. Aktu o pristupanju iz 2003.

Popis objekata za crveno meso u postupku prijelaza

Broj

Veterinarski broj

Naziv objekta

2

02200301

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Tarczyński” Sp. z o.o.

9

06020203

Zakłady Mięsne w Biłgoraju Czesław Sobczak

11

06020208

Zakład Mięsny „Romex” Romuald Chołota

34

12100112

P.P.H.U. „KWARTET” Ubojnia Zwierząt

52

14370201

Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski S. J. Z. Motylewski – J. Zaborowski

53

14140301

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „SZYNKO-POL” Spółka z o.o.

54

14250309

Sp. z o.o. KAMAR

60

16010301

PPHU „PIM” s.j.

67

22630302

Zakład Przetwórstwa Mięsnego M. Korganowski

68

22120303

Zakład Przetwórstwa Mięsnego M. Korganowski

74

24040211

Przetwórstwo Mięsa Andrzej Kosiński

84

26610201

Zakłady Mięsne S.A. Kielce

94

30210307

ALBAN Sp. z o.o. Jerzy Kniat

98

30270206

PPH PEKTUR s.j. Jerzy Pacholski, Marek Domeński


Popis objekata za bijelo meso

109

14250604

Krzyżanowscy

113

30170401

PPHEI AWRA Sp. z o.o.


Popis objekata niskog kapaciteta za crveno meso

116

PPHU „Elbro” Furmanek spółka jawna

ul. Kościelna 6, 76-032 Mielno, oddział Siemianice,

ul. Polna 1, 76-200 Słupsk