8.7.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 177/60


Ispravak Direktive Vijeća 2006/100/EZ od 20. studenoga 2006. o prilagodbi određenih direktiva iz područja slobode kretanja osoba zbog pristupanja Bugarske i Rumunjske

( Službeni list Europske unije L 363 od 20. prosinca 2006. )

(Posebno izdanje Službenog lista Europske unije 06/Sv. 03 od 16. kolovoza 2012.)

Stranica 189., Prilog, poglavlje V., točka (h), tablica, stupci naslovljeni „Zemlja”/„Plastična i rekonstruktivna kirurgija Minimalno razdoblje osposobljavanja: 5 godina”:

umjesto:

„United Kingdom”/„Cirugía plástica”;

treba stajati:

„United Kingdom”/„Plastic surgery”.