18/Sv. 001

HR

Službeni list Europske unije

57


32003R0866


L 124/19

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

19.05.2003.


UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 866/2003

od 19. svibnja 2003.

o 18. izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) 881/2002 o određenim posebnim restriktivnim mjerama protiv određenih osoba i subjekata povezanih s Osamom bin Ladenom, mrežom Al-Qaidom i talibanima te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 467/2001

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 881/2002 o određenim posebnim restriktivnim mjerama protiv određenih osoba i subjekata povezanih s Osamom bin Ladenom, mrežom Al-Qaidom i talibanima te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 467/2001 od 27. svibnja 2002. o zabrani izvoza određene robe i usluga u Afganistan, o pooštravanju zabrane leta i proširivanju zamrzavanja financijskih sredstava i ostalih financijskih izvora u odnosu na afganistanske talibane (1), kako je zadnje izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 742/2003 (2), a posebno njezin članak 7. stavak 1. prva alineja,

budući da:

(1)

Prilog I. Uredbi (EZ) br. 881/2002 navodi popis osoba, skupina i subjekata na koje se odnosi zamrzavanje financijskih sredstava i ekonomskih izvora sukladno toj Uredbi.

(2)

Odbor za sankcije 10. travnja 2003. odlučio je izmijeniti popis osoba, skupina i subjekata na koje se primjenjuje zamrzavanje financijskih sredstava i ekonomskih izvora, a 25. travnja 2003. Odbor za sankcije odlučio je izvršiti tehničke ispravke na popisu te bi stoga trebalo Prilog I. sukladno tome izmijeniti,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog I. Uredbi (EZ) br. 881/2002 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 19. svibnja 2003.

Za Komisiju

Christopher PATTEN

Član Komisije


(1)  SL L 139, 29.5.2002., str. 9.

(2)  SL L 106, 29.4.2003., str. 16.


PRILOG

Prilog I. Uredbi (EZ) br. 881/2002 mijenja se kako slijedi:

1.

Unos „Ali, Yusaf Ahmed, Hallbybybacken 15, 70 Spanga, Švedska, datum rođenja 20. studenoga 1974.” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Ali Ahmed Yusaf (alias Ali Galoul), Krälingegränd 33, S-16362 Spånga, Švedska; datum rođenja 20. studenoga 1974.; mjesto rođenja: Garbaharey, Somalija; državljanstvo: švedsko; broj putovnice: švedska putovnica 1041635; nacionalni identifikacijski broj br.: 741120-1093”.

2.

Unos „Al-Kadr, Ahmad Said (također poznat kao Al-Kanadi, Abu Abd Al-Rahman); rođen 1.3.1948., Kairo, Egipat; smatra se egipatskim i kanadskim državljaninom” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Ahmad Sa’id Al-Kadr; datum rođenja: 1. ožujka 1948.; mjesto rođenja: Kairo, Egipat; državljanstvo: kanadsko, a smatra se i egipatskim državljaninom”.

3.

Unos „AOUADI, Mohamed Ben Belgacem (također poznat kao AOUADI, Mohamed Ben Belkacem); datum rođenja 12. studenoga 1974.; mjesto rođenja Tunis; adresa: Via A. Masina br. 7, Milano, Italija; porezni broj: DAOMMD74T11Z352Z”, pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Aoudi Mohamed ben Belgacem BEN ABDALLAH (alias Aouadi, Mohamed Ben Belkacem), (a) Via A. Masina br. 7, Milano, Italija, (b) Via Dopini br. 3, Gallarati, Italija; datum rođenja 12. studenoga 1974., mjesto rođenja: Tunis, Tunis; državljanstvo: tunisko; broj putovnice: L 191609 izdana 28. veljače 1996.; nacionalni identifikacijski broj: 04643632 izdan 18. lipnja 1999.; porezni broj: DAOMMD74T11Z352Z. Ostali podaci: ime majke je Bent Ahmed Ourida”.

4.

Unos „ESSID, Sami Ben Khemais; datum rođenja 10. veljače 1968.; mjesto rođenja Tunis; adresa: Via Dubini br. 3, Gallarate (VA), Italija; porezni broj: SSDSBN68B10Z352F” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Essid Sami Ben Khemais BEN SALAH (alias (a) Omar El Mouhajer (b) Saber), Via Dubini br. 3, Gallarate (VA), Italija; datum rođenja: 10. veljače 1968.; mjesto rođenja: Menzel Jemil Bizerte, Tunis; državljanstvo: tunisko; broj putovnice: K/929139 izdana 14. veljače 1995.; nacionalni identifikacijski broj: 00319547 izdan 8. prosinca 1994.; porezni broj: SSDSBN68B10Z352F. Ostale informacije: ime majke je Saidani Beya”.

5.

Unos „BIN MUHAMMAD, Ayadi Chafiq (također poznat kao AYADI SHAFIQ, Ben Muhammad; također poznat kao AYADI CHAFIK, Ben Muhammad; također poznat kao AIADI, Ben Muhammad; također poznat kao AIADY, Ben Muhammad), Helene Meyer Ring 10-1415-80809, München, Njemačka; 129 Park Road, London NW8, Engleska; 28 Chaussée De Lille, Moscron, Belgija; Darvingasse 1/2/58-60, Beč, Austrija; Tunis; rođen 21.1.1963., Safais (Sfax), Tunis” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Ayadi Shafiq Ben Mohamed BEN MOHAMED (alias (a) Bin Muhammad, Ayadi Chafiq (b) Ayadi Chafik, Ben Muhammad (c) Aiadi, Ben Muhammad (d) Aiady, Ben Muhammad (e) Ayadi Shafig Ben Mohamed (f) Ben Mohamed, Ayadi Chafig (g) Abou El Baraa), (a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, München, Njemačka (b) 129 Park Road, NW8, London, Engleska (c) 28 Chaussée De Lille, Moscron, Belgija (d) Darvingasse 1/2/58-60, Beč, Austrija; datum rođenja: 21. ožujka 1963.; mjesto rođenja: Sfax, Tunis; državljanstvo: tunisko, bosansko, austrijsko; broj putovnice: E 423362 izdana u Islamabadu 15. svibnja 1988.; nacionalni identifikacijski broj: 1292931; ostali podaci: ime majke je Medina Abid; on se trenutačno nalazi u Irskoj”.

6.

Unos „BOUCHOUCHA, Mokhtar (također poznat kao BUSHUSHA, Mokhtar); datum rođenja 13. listopada 1969.; mjesto rođenja Tunis; adresa: Via Milano br. 38, Spinadesco (CR), Italija; porezni broj: BCHMHT69R13Z352T” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Bouchoucha Mokhtar Ben Mohamed BEN MOKHTAR (alias Bushusha, Mokhtar), Via Milano br. 38, Spinadesco (CR), Italija; datum rođenja: 13. listopada 1969.; mjesto rođenja: Tunis, Tunis; državljanstvo: tunisko; broj putovnice: K/754050 izdana 26. svibnja 1999.; nacionalni identifikacijski broj: 04756904 izdan 14. rujna 1987.; porezni broj: BCHMHT69R13Z352T. Ostali podaci: ime majke je Bannour Hedia”.

7.

Unos „CHARAABI, Tarek (također poznat kao SHARAABI, Tarek); datum rođenja 31. ožujka 1970.; mjesto rođenja Tunis; adresa: Viale Bligny br. 42, Milano, Italija; porezni broj: CHRTRK70C31Z352U” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Charaabi Tarek Ben Bechir BEN AMARA (alias (a) Sharaabi, Tarek (b) Haroun, Frank), Viale Bligny br. 42, Milano, Italija; datum rođenja: 31. ožujka 1970.; mjesto rođenja: Tunis, Tunis; državljanstvo: tunisko; broj putovnice: L 579603 izdana u Milanu 19. studenoga 1997.; nacionalni identifikacijski broj: 007-99090; porezni broj: CHRTRK70C31Z352U. Ostali podaci: ime majke je Charaabi Hedia”.

8.

Unos „DARKAZANLI, Mamoun, Uhenhorser Weg 34, Hamburg, 2085 Njemačka; rođen 4.8.1958., Aleppo, Sirija; broj putovnice 1310636262 (Njemačka)” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Mamoun DARKAZANLI (alias (a) Abu Ilyas (b) Abu Ilyas Al Suri (c) Abu Luz), Uhlenhorster Weg 34, Hamburg, 22085 Njemačka; datum rođenja: 4. kolovoza 1958.; mjesto rođenja: Damask, Sirija; državljanstvo: sirijsko i njemačko; broj putovnice: 1310636262 (Njemačka), istječe 29. listopada 2005.; nacionalni identifikacijski broj: broj njemačke osobne iskaznice 1312072688, istječe 20. kolovoza 2011.”.

9.

Unos „HIJAZI, Riad (također poznat kao HIJAZI, Raed M.; također poznat kao AL-HAWEN, Abu-Ahmad; također poznat kao ALMAGHRIBI, Rashid (Marokanac); također poznat kao AL-AMRIKI, Abu-Ahmad (Amerikanac); također poznat kao AL- SHAHID, Abu-Ahmad), Jordan; rođen 1968., Kalifornija, SAD; broj zdravstvenog osiguranja: 548-91-5411” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Ri’ad (Raed) Muhammad Hasan MUHAMMAD HIJAZI (alias (a) Hijazi, Raed M. (b) Al-Hawen, Abu-Ahmad (c) Al-Shahid, Abu-Ahmad (d) Al-Maghribi, Rashid (Marokanac) (e) Al-Amriki, Abu-Ahmad (Amerikanac)); datum rođenja: 30. prosinca 1968.; mjesto rođenja: Kalifornija, Sjedinjene Američke Države; državljanstvo: jordanski državljanin; nacionalni identifikacijski broj: broj zdravstvenog osiguranja: 548-91-5411 nacionalni broj 9681029476; ostali podaci: potječe iz Ramlaha; mjesto boravka dok je u Jordanu - al-Shumaysani (Sheisani) (područje Ammana), iza zgrada sindikata”.

10.

Unos „Himmat, Ali Ghaleb, Via Posero 2, CH-6911 Campione d’Italia, Švicarska; datum rođenja 16. lipnja 1938.; mjesto rođenja: Damask, Sirija; državljanin Švicarske i Tunisa” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Ali Ghaleb HIMMAT, Via Posero 2, CH-6911 Campione D’Italia, Italija; datum rođenja: 16. lipnja 1938.; mjesto rođenja: Damask, Sirija; državljanstvo: švicarsko”.

11.

Unos „Huber, Albert Friedrich Armand (također poznat kao Huber, Ahmed), Mettmenstetten, Švicarska, datum rođenja 1927.” pod naslovom „Fizičke osobe”, zamjenjuje se sljedećim:

„Armand Albert Friedrich HUBER (alias Huber, Ahmed), Rossimattstrasse 33, 3074 Muri b. Bern, Švicarska; datum rođenja 1927.; državljanstvo: švicarsko”.

12.

Unos „Zain Al-Abidin Muhahhad Husain (također poznat kao Abu Zubaida and Abd Al-Hadi Al-Wahab). Rođen 12.3.1971., Riyadh, Saudijska Arabija. Smatra se saudijskim, palestinskim i jordanskim državljaninom. Bliski suradnik Osame bin Ladena i osoba koja olakšava kretanje terorista” pod naslovom „Fizičke osobe”, zamjenjuje se sljedećim:

„Zayn al-Abidin Muhammad HUSAYN (alias (a) Abu Zubaida (b) Abd Al-Hadi Al-Wahab (c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain (d) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain (e) Abu Zubaydah (f) Tariq); datum rođenja 12. ožujka 1971.; mjesto rođenja: Riyadh, Saudijska Arabija: državljanstvo: smatra se saudijskim i palestinskim državljaninom; broj egipatske putovnice 484824 izdane 18. siječnja 1984. u Veleposlanstvu Egipta u Riyadhu; ostali podaci: bliski suradnik Osame bin Ladena i osoba koja olakšava kretanje terorista”.

13.

Unos „NASREDDIN, Ahmed Idris (također poznat kao NASREDDIN, Ahmad I.; također poznat kao NASREDDIN, Hadj Ahmed; također poznat kao NASREDDINE, Ahmed Idriss); Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italija; 1 via delle Scuole, 6900 Lugano, Švicarska; Piazzale Biancamano, Milano, Italija; Rue De Cap Spartel, Tangiers, Maroko; datum rođenja 22. studenoga 1929.; mjesto rođenja: Adi Ugri, Etiopija; talijanski porezni broj: NSRDRS29S22Z315Y” pod naslovom „Fizičke osobe”, zamjenjuje se sljedećim:

„Nasreddin Ahmed IDRIS (alias (a) Nasreddin, Ahmad I. (b) Nasreddin, Hadj Ahmed (c) Nasreddine, Ahmed Idriss (d)Ahmed Idris Nasreddin), (a) Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italija, (b) Piazzale Biancamano, Milano, Italija, (c) Rue De Cap Spartel, Tangiers, Maroko, (d) Br. 10, Rmilat, Villa Nasreddin u Tangiersu, Maroko; datum rođenja 22. studenoga 1929.; mjesto rođenja: Adi Ugri, Etiopija (trenutačno Eritreja); državljanstvo: talijansko; nacionalni identifikacijski broj: talijanska osobna iskaznica broj: AG 2028062 (istječe 7. rujna 2005.); strana osobna iskaznica broj: K 5249; talijanski porezni broj: NSRDRS29S22Z315Y. Ostali podaci: 1994. godine g. Nasreddin je napustio svoje boravište u 1 via delle Scuole, 6900 Lugano, Švicarska i preselio se u Maroko”.

14.

Unos „Mansour, Mohamed (također poznat kao Al-Mansour, dr. Mohamed), Ob. Heslibachstrasse 20, Kusnacht, Švicarska; Zürich, Švicarska; datum rođenja 1928., mjesto rođenja Egipat ili Ujedinjeni Arapski Emirati” pod naslovom „Fizičke osobe”, zamjenjuje se sljedećim:

„Mansour MOHAMED (alias Al-Mansour, Dr. Mohamed), Obere Heslibachstrasse 20, 8700 Kuesnacht, ZH (Zürich), Švicarska; datum rođenja: 30. kolovoza 1928.; mjesto rođenja: (a) Egipat (b) Ujedinjeni Arapski Emirati; državljanstvo: švicarsko”.

15.

Unos „Nada, Youssef (također poznat kao Nada, Youssef M.) (također poznat kao Nada, Youssef Mustafa), Via Arogno 32, 6911 Campione d’Italia, Italija; Via per Arogno 32, CH-6911 Campione d’Italia, Švicarska; Via Riasc 4, CH-6911 Campione d’Italia I, Švicarska; datum rođenja 17. svibnja 1931. ili 17. svibnja 1937.; mjesto rođenja: Aleksandrija, Egipat; tuniski državljanin” pod naslovom „Fizičke osobe”, zamjenjuje se sljedećim:

„Nada Youssef MUSTAFA (alias (a) Nada, Youssef, (b) Nada, Youssef M.), (a) via Arogno 32, 6911 Campione d’Italia, Italija (b) Via per Arogno 32, CH-6911 Campione d’Italia, Italija (c) Via Riasc 4, CH-6911 Campione d’Italia I, Italija; datum rođenja: (a) 17. svibnja 1931. (b) 17. svibnja 1937.; mjesto rođenja: Aleksandrija, Egipat; nacionalni identifikacijski broj: talijanska osobna iskaznica broj AE 1111288 (istječe 21. ožujka 2005.)”.

16.

Unos „Abdul Rahman Yasin (također poznat kao TAHA, Abdul Rahman S.; također poznat kao TAHER, Abdul Rahman S.; također poznat kao YASIN, Abdul Rahman Said; također poznat kao YASIN, Aboud); rođen 10.4.1960., Bloomington, Indiana, Sjedinjene Američke Države; broj socijalnog osiguranja 156-92-9858 (Sjedinjene Američke Države); broj putovnice 27082171 (Sjedinjene Američke Države (izdana 21.6.1992. u Ammanu, Jordan) ili putovnica broj M0887925 (Irak); državljanstvo Sjedinjenih Američkih Država” pod naslovom „Fizičke osobe”, zamjenjuje se sljedećim:

„Abdul Rahman YASIN (alias (a) Taha, Abdul Rahman S. (b) Taher, Abdul Rahman S. (c) Yasin, Abdul Rahman Said (d) Yasin, Aboud); datum rođenja: 10. travnja 1960.; mjesto rođenja: Bloomington, Indiana, Sjedinjene Američke Države; državljanstvo: američko; broj putovnice: (a) 27082171 (Sjedinjene Američke Države (izdana 21. lipnja 1992. u Ammanu, Jordan)) (b) MO887925 (Irak); nacionalni identifikacijski broj: broj socijalnog osiguranja 156-92-9858 (Sjedinjene Američke Države); ostali podaci: Abdul Rahman Yasin se nalazi u Iraku”.

17.

Unos „Mansour-Fattouh, Zeinab, Zürich, Švicarska” pod naslovom „Fizičke osobe”, zamjenjuje se sljedećim:

„Mansour Fattouh ZEINAB, Obere Heslibachstrasse 20, 8700 Kuesnacht, ZH, Švicarska; datum rođenja: 7. svibnja 1933.”.