10/Sv. 002

HR

Službeni list Europske unije

32


31998R0975


L 139/6

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

03.05.1998.


UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 975/98

od 3. svibnja 1998.

o apoenima i tehničkim specifikacijama kovanica eura namijenjenih za optjecaj

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 105.a stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije (1),

uzimajući u obzir mišljenje Europskog monetarnog instituta (2),

u skladu s postupkom utvrđenim u članku 189.c Ugovora (3),

(1)

budući da je na sastanku Europskog vijeća u Madridu 15. i 16. prosinca 1995. usvojen scenarij za prelazak na jedinstvenu valutu kojim se predviđa uvođenje kovanica eura do najkasnije 1. siječnja 2002.; budući da će se o točnom datumu izdavanja kovanica eura odlučivati kada Vijeće usvoji uredbu o uvođenju eura, odmah nakon donošenja odluke o državama članicama koje će usvojiti euro kao jedinstvenu valutu što je ranije moguće u 1998.;

(2)

budući da prema članku 105.a stavku 2. Ugovora države članice mogu izdavati kovanice uz odobrenje Europske središnje banke (ESB) u pogledu opsega, a Vijeće može, djelujući u skladu s postupkom predviđenim u članku 189.c i nakon savjetovanja s ESB-om, usvojiti mjere za usklađivanje apoena i tehničkih specifikacija kovanica koje se namjeravaju staviti u optjecaj u mjeri koja omogućuje njihovo nesmetano kolanje unutar Zajednice;

(3)

budući da je Europski monetarni institut najavio da će novčanice eura biti od 5 eura do 500 eura; budući da će se apoenima novčanica i kovanica morati osigurati jednostavno obavljanje gotovinskih plaćanja iznosa u eurima i centima;

(4)

budući da je Vijeće ovlastilo ravnatelje kovnica Zajednice da prouče i razrade izvješće za Europski jedinstveni sustav kovanica; budući da su oni podnijeli izvješće u studenome 1996., te potom u veljači 1997. revidirano izvješće, u kojem su navedeni apoeni i tehničke specifikacije (promjer, debljina, težina, boja, sastav i rub) novih kovanica eura;

(5)

budući da bi novi Europski jedinstveni sustav kovanica trebao uživati povjerenje javnosti i sadržavati tehničke inovacije kojima se uspostavlja siguran, pouzdan i učinkovit sustav;

(6)

budući da je prihvaćanje novog sustava od strane javnosti jedan od glavnih ciljeva sustava kovanica Zajednice; budući da povjerenje javnosti u novi sustav ovisi o fizičkim značajkama kovanica eura, koje bi trebale biti što jednostavnije za korištenje;

(7)

budući da su obavljena savjetovanja s udruženjima potrošača, Europskom unijom slijepih i predstavnicima industrije prodajnih automata, kako bi se vodilo računa o posebnim potrebama važnih kategorija korisnika kovanica; budući da će biti nužno osigurati lako razlikovanje između kovanica kroz vizualne i taktilne karakteristike, kako bi se zajamčio nesmetan prijelaz na euro i omogućilo prihvaćanje novih kovanica eura od strane korisnika;

(8)

budući da će se razlikovanje novih kovanica eura poboljšati, te olakšati privikavanje na njih, ako postoji povezanost između veličine njihova promjera i nominalne vrijednosti;

(9)

budući da su potrebne određene sigurnosne karakteristike kako bi se smanjila mogućnost krivotvorenja za kovanice od 1 i 2 eura zbog njihove velike vrijednosti; budući da se smatra da je najučinkovitija sigurnosna karakteristika kojom se danas raspolaže korištenje tehnike kojom se kovanice izrađuju u tri sloja i u kombinaciji dviju različitih boja na kovanici;

(10)

budući da je oblikovanje kovanica s jednom europskom i jednom nacionalnom stranom primjereni izraz ideje Europske monetarne unije među državama članicama, što bi moglo značajno povećati stupanj prihvaćanja kovanica od strane građana Europe;

(11)

budući da su 30. lipnja 1994. Europski parlament i Vijeće usvojili Direktivu 94/27/EZ (4), kojom se ograničava korištenje nikla u određenim proizvodima zbog spoznaje da bi nikal u određenim okolnostima mogao prouzročiti alergije; budući da kovanice nisu obuhvaćene tom Direktivom; budući da, međutim, neke države članice već koriste leguru u kojoj nema nikla, nazvanu „nordijsko zlato”, u svom sadašnjem sustavu kovanica zbog javnog zdravlja; budući da se čini poželjnim smanjiti udio nikla u kovanicama pri prijelazu na novi sustav kovanja novca;

(12)

budući da je stoga primjereno prihvatiti prijedlog gore navedenih ravnatelja kovnica te ga samo prilagoditi do potrebne mjere, kako bi se uzeli u obzir posebno specifični zahtjevi važnih kategorija korisnika kovanica i potrebe smanjenja upotrebe nikla u kovanicama;

(13)

budući da je od svih propisanih tehničkih specifikacija za kovanice eura samo vrijednost za debljinu indikativna, budući da stvarna debljina kovanice ovisi o propisanom promjeru i težini,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prva serija kovanica eura obuhvaća apoene od 1 centa do 2 eura sa sljedećim tehničkim specifikacijama:

Nominalna vrijednost (euro)

Promjer u mm

Debljina u mm (5)

Težina u gr.

Oblik

Boja

Sastav

Rub

2

25,75

1,95

8,5

okrugao

Vanjski dio:bijela

Bakar-nikal (Cu75Ni25)

Slova na rubublago nazupčan

Unutarnjidio: žuta

Tri sloja: nikal-mjed/nikal/nikal-mjedCuZn20Ni5/Ni12/CuZn20Ni5

1

23,25

2,125

7,5

okrugao

Vanjski dio: žuta

Nikal-mjed (CuZn20Ni5)

Prekinuto nazupčan

Unutarnji dio: bijela

Tri sloja: Cu75Ni25/Ni7/Cu75Ni25

0,50

24,25

1,69

7

okrugao

žuta

Nordijsko zlato Cu89Al5Zn5Sn1

Grubo nazupčan

0,20

22,25

1,63

5,7

oblik „španjolskoga cvijeta”

žuta

Nordijsko zlato Cu89Al5Zn5Sn1

Običan

0,10

19,75

1,51

4,1

okrugao

žuta

Nordijsko zlato Cu89Al5Zn5Sn1

Grubo nazupčan

0,05

21,25

1,36

3,9

okrugao

crvena

Bakrom prekriveni čelik

Glatki

0,02

18,75

1,36

3

okrugao

crvena

Bakrom prekriveni čelik

Glatki s utorom

0,01

16,25

1,36

2,3

okrugao

crvena

Bakrom prekriveni čelik

Glatki

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu 1. siječnja 1999.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama u skladu s Ugovorom, podložno članku 109.k stavku 1. i protokolima 11. i 12.

Sastavljeno u Bruxellesu 3. svibnja 1998.

Za Vijeće

Predsjednik

G. BROWN


(1)  SL C 208, 9.7.1997., str. 5. i SL C 386, 20.12.1997., str. 12.

(2)  Mišljenje od 25. lipnja 1997. (SL C 205, 5.7.1997., str. 18.).

(3)  Mišljenje Europskog parlamenta od 6. studenoga 1997. (SL C 358, 24.11.1997., str. 24.), Zajedničko stajalište Vijeća od 20. studenoga 1997. (SL C 23, 23.1.1998., str. 1.) i Odluka Europskog parlamenta od 17. prosinca 1997. (SL C 14, 19.1.1998.).

(4)  SL L 188, 22.7.1994., str. 1.

(5)  Vrijednosti za debljinu su indikativne.