19/Sv. 14

HR

Službeni list Europske unije

119


31997F0625(01)


C 195/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


AKT VIJEĆA

od 26. svibnja 1997.

o sastavljanju na temelju članka K.3 stavka 2. točke (c) Ugovora o Europskoj uniji Konvencije o borbi protiv korupcije u kojoj sudjeluju službenici Europskih zajednica ili službenici država članica Europske unije

(97/C 195/01)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak K.3 stavak 2. točku (c),

budući da države članice smatraju poboljšanje pravosudne suradnje pitanjem od zajedničkog interesa u okviru suradnje predviđene u glavi VI. Ugovora;

budući da je u tu svrhu potrebno sastaviti Konvenciju o borbi protiv korupcije u kojoj sudjeluju službenici Europskih zajednica ili službenici država članica Europske unije u svjetlu odredaba Protokola uz Konvenciju o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica (1),

ODLUČIVŠI da je Konvencija, čiji je tekst priložen i koju su danas potpisali predstavnici vlada država članica Europske unije, ovime sastavljena;

PREPORUČA da je države članice usvoje u skladu sa svojim odgovarajućim ustavnim odredbama.

Sastavljeno u Bruxellesu 26. svibnja 1997.

Za Vijeće

Predsjednik

W. SORGDRAGER


(1)  SL C 313, 23.10.1996., str. 2.