18/Sv. 008

HR

Službeni list Europske unije

7


31997E0193


L 081/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

17.03.1997.


ZAJEDNIČKO STAJALIŠTE

od 17. ožujka 1997.

Vijeća na temelju članka J.2 Ugovora o Europskoj uniji o mjerama ograničavanja usmjerenim protiv osoba koje su počinile djela nasilja tijekom događaja u Mostaru 10. veljače 1997.

(97/193/ZVSP)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak J.2,

budući da je Europska komisija opredijeljena za politiku pomirenja i suradnje između zajednica u Mostaru te jačanje Federacije;

budući da Vijeće smatra da događaji koji su se dogodili u Mostaru 10. veljače 1997. predstavljaju prijetnju provedbi ove politike;

budući da, u tom kontekstu, Vijeće smatra primjerenim da se nastavi provedba preporuka Ureda Visokog predstavnika u Sarajevu, prema kojima se osobama za koje je utvrđeno da su bile počinitelji nasilja tijekom spomenutih događaja zabrani putovanje u Europu i izvan nje,

DONIJELO JE OVO ZAJEDNIČKO STAJALIŠTE:

1.   Osobe s popisa u Prilogu su osobe, kojima nije dozvoljen ulazak na državna područja država članica. Popis se ažurira obzirom na rezultate daljnjih istraga i sudskih postupaka.

2.   Države članice poduzimaju sve potrebne mjere za učinkovito izvršenje odredbe iz točke 1. od dana donošenja ovog Zajedničkog stajališta.

3.   Ovo se Zajedničko stajalište objavljuje u Službenom listu.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. ožujka 1997.

Za Vijeće

Predsjednik

G. ZALM


PRILOG

POPIS OSOBA IZ TOČKE 1.

 

HRKAC Ivan

 

PLANINIC Zeljko

 

PERIC Bozo