03/Sv. 029

HR

Službeni list Europske unije

72


31992D0002


L 001/22

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

04.12.1991.


ODLUKA KOMISIJE

od 4. prosinca 1991.

o izmjeni Odluke Vijeća 82/734/EEZ o popisu objekata u Švicarskoj Konfederaciji odobrenih u svrhu izvoza svježeg mesa u Zajednicu

(92/2/EEZ)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske ekonomske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 72/462/EEZ od 12. prosinca 1972. o problemima zdravlja i veterinarskoj inspekciji pri uvozu goveda, svinja i svježeg mesa iz trećih zemalja (1), kako je zadnje izmijenjena Direktivom 91/497/EEZ (2), a posebno njezin članak 4. stavak 1. i članak 18. stavak 1.,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 77/96/EEZ od 21. prosinca 1976. o pregledu na trihinelu (Trichinella spiralis) kod uvoza svježeg mesa domaćih svinja (3), kako je zadnje izmijenjena Direktivom Komisije 89/321/EEZ (4), a posebno njezin članak 4.,

budući da je postupak za izmjene popisa objekata u trećim zemljama odobrenih za uvoz svježeg mesa u Zajednicu, određen Odlukom Komisije 90/13/EEZ (5);

budući da je popis objekata u Švicarskoj Konfederaciji odobrenih u svrhu izvoza svježeg mesa u Zajednicu inicijalno sastavljen Odlukom Vijeća 82/734/EEZ (6), kako je zadnje izmijenjena Odlukom Komisije C(91) 1060 od 30. svibnja 1991. (7);

budući da je redoviti inspekcijski pregled proveden u skladu s člankom 5. Direktive 72/462/EEZ i člankom 2. stavkom 1. Odluke Komisije 86/474/EEZ od 11. rujna 1986. o primjeni nadzora na licu mjesta koji se treba provoditi radi uvoza goveda i svinja i svježeg mesa u Zajednicu (8), pokazao da se razina higijene u nekim objektima od posljednjeg pregleda promijenila;

budući da je stoga potrebno izmijeniti popis objekata,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Prilog Odluci 82/734/EEZ ovim se zamjenjuje Prilogom ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 4. prosinca 1991.

Za Komisiju

Ray MAC SHARRY

Član Komisije


(1)  SL L 302, 31.12.1972., str. 28.

(2)  SL L 268, 24.9.1991., str. 69.

(3)  SL L 26, 31.1.1977., str. 67.

(4)  SL L 133, 17.5.1989., str. 33.

(5)  SL L 8, 11.1.1990., str. 70.

(6)  SL L 311, 8.11.1982., str. 13.

(7)  SL C 149, 8.6.1991., str. 4.

(8)  SL L 279, 30.9.1986., str. 55.


PRILOG

POPIS OBJEKATA

Br. odobrenja

Objekt/Adresa

Kategorija (1)

 

KL

OR

HL

G

O/K

S

P

PN

101

Städticher Schlachthof, 8004 Zürich

×

 

 

×

 

×

 

T

102

Städticher Schlachthof, 3014 Bern

×

 

 

×

 

×

 

T

103

Städticher Schlachthof, Basel

×

 

 

×

 

×

 

T

107

Städticher Schlachthof, St. Gallen

×

 

 

×

 

×

 

 (4)

115

Gustav Spiess, 9442 Berneck

×

×

 

×

 

×

 

TF

121

Gehrig AG, 4170 Klus

×

×

 

×

 

×

 

TF

155

Frischfleisch AG, 6210 Sursee

×

×

 

×

 

×

 

 (3)

240

Fleischhandel Crüzer AG, 7302 Landquart

 

×

 

×

 

×

 

 

282

Tiefkühllager AG, 4623 Neuendorf

 

 

×

 

 

 

 

 (2)

283

Frigo St. Johann, 4056 Basel

 

 

×

 

 

 

 

 (4)

291

Kühlhaus Neuhof AG, 9202 Gossau

 

 

×

 

 

 

 

 (2), TF

297

Tiefkühlhaus AG, 8865 Bilten

 

 

×

 

 

 

 

 (2), TF

298

Bahnhof- Kühlhaus AG, 4313 Möhlin

 

 

×

 

 

 

 

 (2)

T, TF

Objekti s oznakom „T” ili „TF” imaju dozvolu da u smislu članka 4. Direktive 77/96/EEZ provode:

pretrage za otkrivanje trihinele iz članka 2. navedene direktive (T),

obradu po postupku zamrzavanja iz članka 3. iste direktive (TF).


(1)  

KL

:

Klaonica

OR

:

Objekt za rasijecanje

HL

:

Hladnjača

G

:

Goveđe meso

O/K

:

Meso ovaca i koza

S

:

Svinjetina

P

:

Meso papkara

PN

:

Posebne napomene

(2)  Bez iznutrica.

(3)  Svinjetina: Samo pakirano meso koje je bilo podvgnuto postupku smrzavanja iz članka 3. Direktive 77/96/EEZ.

(4)  Samo zamrznuto pakirano meso.

T, TF

Objekti s oznakom „T” ili „TF” imaju dozvolu da u smislu članka 4. Direktive 77/96/EEZ provode:

pretrage za otkrivanje trihinele iz članka 2. navedene direktive (T),

obradu po postupku zamrzavanja iz članka 3. iste direktive (TF).