1.9.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 227/1


Sporazum o dobrovoljnom partnerstvu između Europske unije i Republike Hondurasa o izvršavanju zakonodavstva, upravljanju i trgovini u području šuma pri uvozu proizvoda od drvne sirovine u Europsku uniju

Sporazum o dobrovoljnom partnerstvu između Europske unije i Republike Hondurasa o izvršavanju zakonodavstva, upravljanju i trgovini u području šuma pri uvozu proizvoda od drvne sirovine u Europsku uniju, potpisan 23. veljače 2021. u Bruxellesu, stupit će na snagu 1. rujna 2022., u skladu sa svojim člankom 31. stavkom 1.