22.11.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 297/44


ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-A

br. 35/2017

od 3. veljače 2017.

o izmjeni Priloga IX. (Financijske usluge) Sporazumu o EGP-u [2018/1769]

ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru („Sporazum o EGP-u”), a posebno njegov članak 98.,

budući da:

(1)

Provedbena odluka Komisije 2014/752/EU оd 30. listopada 2014. o istovrijednosti regulatornog okvira Japana za središnje druge ugovorne strane u odnosu na zahtjeve Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (1) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(2)

Provedbena odluka Komisije 2014/753/EU оd 30. listopada 2014. o istovrijednosti regulatornog okvira Singapura za središnje druge ugovorne strane u odnosu na zahtjeve Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (2) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(3)

Provedbena odluka Komisije 2014/754/EU оd 30. listopada 2014. o istovrijednosti regulatornog okvira Hong Konga za središnje druge ugovorne strane u odnosu na zahtjeve Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (3) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(4)

Provedbena odluka Komisije 2014/755/EU оd 30. listopada 2014. o istovrijednosti regulatornog okvira Australije za središnje druge ugovorne strane u odnosu na zahtjeve Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (4) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(5)

Provedbena odluka Komisije (EU) 2015/2038 оd 13. studenoga 2015. o istovrijednosti regulatornog okvira Republike Koreje i zahtjeva iz Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju u pogledu središnjih drugih ugovornih strana (5) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(6)

Provedbena odluka Komisije (EU) 2015/2039 оd 13. studenoga 2015. o istovrijednosti regulatornog okvira Južnoafričke Republike i zahtjeva iz Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju u pogledu središnjih drugih ugovornih strana (6) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(7)

Provedbena odluka Komisije (EU) 2015/2040 оd 13. studenoga 2015. o istovrijednosti regulatornog okvira određenih kanadskih provincija i zahtjeva iz Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju u pogledu središnjih drugih ugovornih strana (7) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(8)

Provedbena odluka Komisije (EU) 2015/2041 оd 13. studenoga 2015. o istovrijednosti regulatornog okvira Meksika i zahtjeva iz Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju u pogledu središnjih drugih ugovornih strana (8) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(9)

Provedbena odluka Komisije (EU) 2015/2042 оd 13. studenoga 2015. o istovrijednosti regulatornog okvira Švicarske i zahtjeva iz Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju u pogledu središnjih drugih ugovornih strana (9) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(10)

Prilog IX. Sporazumu o EGP-u trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Nakon točke 31.bc (Uredba (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća) Priloga IX. Sporazumu o EGP-u umeću se sljedeće točke:

„31.bcaa

32014 D 0752: Provedbena odluka Komisije 2014/752/EU оd 30. listopada 2014. o istovrijednosti regulatornog okvira Japana za središnje druge ugovorne strane u odnosu na zahtjeve Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (SL L 311, 31.10.2014., str. 55.).

31.bcab

32014 D 0753: Provedbena odluka Komisije 2014/753/EU оd 30. listopada 2014. o istovrijednosti regulatornog okvira Singapura za središnje druge ugovorne strane u odnosu na zahtjeve Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (SL L 311, 31.10.2014., str. 58.).

31.bcac

32014 D 0754: Provedbena odluka Komisije 2014/754/EU оd 30. listopada 2014. o istovrijednosti regulatornog okvira Hong Konga za središnje druge ugovorne strane u odnosu na zahtjeve Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (SL L 311, 31.10.2014., str. 62.).

31.bcad

32014 D 0755: Provedbena odluka Komisije 2014/755/EU оd 30. listopada 2014. o istovrijednosti regulatornog okvira Australije za središnje druge ugovorne strane u odnosu na zahtjeve Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (SL L 311, 31.10.2014., str. 66.).

31.bcae

32015 D 2038: Provedbena odluka Komisije (EU) 2015/2038 оd 13. studenoga 2015. o istovrijednosti regulatornog okvira Republike Koreje i zahtjeva iz Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju u pogledu središnjih drugih ugovornih strana (SL L 298, 14.11.2015., str. 25.).

31.bcaf

32015 D 2039: Provedbena odluka Komisije (EU) 2015/2039 оd 13. studenoga 2015. o istovrijednosti regulatornog okvira Južnoafričke Republike i zahtjeva iz Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju u pogledu središnjih drugih ugovornih strana (SL L 298, 14.11.2015., str. 29.).

31.bcag

32015 D 2040: Provedbena odluka Komisije (EU) 2015/2040 оd 13. studenoga 2015. o istovrijednosti regulatornog okvira određenih kanadskih provincija i zahtjeva iz Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju u pogledu središnjih drugih ugovornih strana (SL L 298, 14.11.2015., str. 32.).

31.bcah

32015 D 2041: Provedbena odluka Komisije (EU) 2015/2041 оd 13. studenoga 2015. o istovrijednosti regulatornog okvira Meksika i zahtjeva iz Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju u pogledu središnjih drugih ugovornih strana (SL L 298, 14.11.2015., str. 38.).

31.bcai

32015 D 2042: Provedbena odluka Komisije (EU) 2015/2042 оd 13. studenoga 2015. o istovrijednosti regulatornog okvira Švicarske i zahtjeva iz Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju u pogledu središnjih drugih ugovornih strana (SL L 298, 14.11.2015., str. 42.).”

Članak 2.

Vjerodostojni su tekstovi provedbenih odluka 2014/752/EU, 2014/753/EU, 2014/754/EU, 2014/755/EU, (EU) 2015/2038, (EU) 2015/2039, (EU) 2015/2040, (EU) 2015/2041 i (EU) 2015/2042 na islandskom i norveškom jeziku koji se objavljuju u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 4. veljače 2017. pod uvjetom da su sva priopćenja iz članka 103. stavka 1. Sporazuma o EGP-u poslana (*1) ili na dan stupanja na snagu Odluke Zajedničkog odbora EGP-a br. 206/2016 od 30. rujna 2016. (10), koji god je datum kasniji.

Članak 4.

Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u Službenog lista Europske unije i u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 3. veljače 2017.

Za Zajednički odbor EGP-a

Predsjednik

Claude MAERTEN


(1)  SL L 311, 31.10.2014., str. 55.

(2)  SL L 311, 31.10.2014., str. 58.

(3)  SL L 311, 31.10.2014., str. 62.

(4)  SL L 311, 31.10.2014., str. 66.

(5)  SL L 298, 14.11.2015., str. 25.

(6)  SL L 298, 14.11.2015., str. 29.

(7)  SL L 298, 14.11.2015., str. 32.

(8)  SL L 298, 14.11.2015., str. 38.

(9)  SL L 298, 14.11.2015., str. 42.

(*1)  Ustavni zahtjevi nisu navedeni.

(10)  SL L 46, 23.2.2017., str. 53.