7.11.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 288/1


Obavijest o privremenoj primjeni Bilateralnog sporazuma između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država o bonitetnim mjerama za osiguranje i reosiguranje

Europska unija i Sjedinjene Američke Države uzajamno su se obavijestile o dovršetku postupaka potrebnih za privremenu primjenu Bilateralnog sporazuma između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država o bonitetnim mjerama za osiguranje i reosiguranje (1). Stoga se Sporazum, u skladu s njegovim člankom 10. stavkom 2. točkom (a), privremeno primjenjuje od 7. studenoga 2017.

Na temelju članka 3. Odluke Vijeća (EU) 2017/1792 (2) o potpisivanju i privremenoj primjeni Sporazuma, Sporazum se, u skladu s njegovim uvjetima, privremeno primjenjuje u skladu s člancima 9. i 10. Sporazuma, do završetka postupaka potrebnih za njegovo sklapanje.


(1)  SL L 258, 6.10.2017., str. 4.

(2)  SL L 258, 6.10.2017., str. 1.