11/Sv. 037

HR

Službeni list Europske unije

165


21999A0710(03)


L 176/53

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

18.05.1999.


SPORAZUM U OBLIKU RAZMJENE PISAMA

između Vijeća Europske unije i Republike Islanda i Kraljevine Norveške o odborima koji pomažu Europskoj komisiji u provođenju njezinih izvršnih ovlasti

Poštovani gospodine,

Vijeće se poziva na pregovore o Sporazumu o pridruživanju Republike Islanda i Kraljevine Norveške provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine i primilo je na znanje zahtjev Islanda i Norveške, u duhu njihova sudjelovanja u procesu odlučivanja u područjima obuhvaćenim Sporazumom te radi što uspješnije primjene Sporazuma, da u potpunosti budu povezani s radom odbora koji pomažu Europskoj komisiji u provođenju njezinih izvršnih ovlasti.

Vijeće primjećuje da će u budućnosti, kada se takvi postupci budu primjenjivali na područja obuhvaćena Sporazumom, doista trebati pridružiti Island i Norvešku radu tih odbora, također kako bi se osiguralo da se postupci iz Sporazuma primjenjuju na dotične akte ili mjere kako bi oni mogli obvezivati Island i Norvešku.

Stoga je Europska zajednica spremna obvezati se na pregovore, čim se za to pojavi potreba, o odgovarajućim dogovorima za pridruživanje Islanda i Norveške radu tih odbora.

Bio bih Vam zahvalan kada biste me obavijestili o tome je li Vaša Vlada suglasna s gore navedenim ili nije.

Primite, gospodine, izraze mog najdubljeg poštovanja.

Hecho en Bruselas, el dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve.

Udfærdiget i Bruxelles den attende maj nitten hundrede og nioghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Mai neunzehnhundertneunundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Μαΐου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.

Done at Brussels on the eighteenth day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.

Fait à Bruxelles, le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.

Fatto a Bruxelles, addì diciotto maggio millenovecentonovantanove.

Gedaan te Brussel, de achttiende mei negentienhonderd negenennegentig.

Feito em Bruxelas, em dezoito de Maio de mil novecentos e noventa e nove.

Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä toukokuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.

Som skedde i Bryssel den artonde maj nittonhundranittionio.

Gjört í Brussel 18. maí 1999.

Utferdiget i Brussel, attende mai nittenhundreognittini.

Por el Consejo de la Unión Europea

For Rådet for Den Europæiske Union

Für den Rat der Europäischen Union

Για το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

For the Council of the European Union

Pour le Conseil de l'Union européenne

Per il Consiglio dell'Unione europea

Voor de Raad van de Europese Unie

Pelo Conselho da União Europeia

Euroopan unionin neuvoston puolesta

För Europeiska unionens råd

Fyrir hönd ráðs Evrópusambandsins

For Rådet for Den europeiske union

Image

Poštovani gospodine,

Čast mi je potvrditi primitak Vašeg pisma s današnjim datumom koje glasi:

„Vijeće se poziva na pregovore o Sporazumu o pridruživanju Republike Islanda i Kraljevine Norveške provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine i primilo je na znanje zahtjev Islanda i Norveške, u duhu njihova sudjelovanja u procesu odlučivanja u područjima obuhvaćenim Sporazumom te radi što uspješnije primjene Sporazuma, da u potpunosti budu povezani s radom odbora koji pomažu Europskoj komisiji u provođenju njezinih izvršnih ovlasti.

Vijeće primjećuje da će u budućnosti, kada će se takvi postupci budu primjenjivali na područja obuhvaćena Sporazumom, doista trebati pridružiti Island i Norvešku radu tih odbora, također kako bi se osiguralo da se postupci iz Sporazuma primjenjuju na određene akte ili mjere kako bi oni mogli obvezivati Island i Norvešku.

Stoga je Europska zajednica spremna obvezati se na pregovore, čim se za to pojavi potreba, o odgovarajućim dogovorima za pridruživanje Islanda i Norveške radu tih odbora.

Bio bih Vam zahvalan kada biste me obavijestili o tome je li Vaša Vlada suglasna s gore navedenim ili nije.”

Mogu Vas obavijestiti da je moja Vlada suglasna sa sadržajem Vašeg pisma.

Primite, gospodine, izraze mog najdubljeg poštovanja.

Hecho en Bruselas, el dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve.

Udfærdiget i Bruxelles den attende maj nitten hundrede og nioghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Mai neunzehnhundertneunundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Μαΐου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.

Done at Brussels on the eighteenth day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.

Fait à Bruxelles, le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.

Fatto a Bruxelles, addì diciotto maggio millenovecentonovantanove.

Gedaan te Brussel, de achttiende mei negentienhonderd negenennegentig.

Feito em Bruxelas, em dezoito de Maio de mil novecentos e noventa e nove.

Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä toukokuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.

Som skedde i Bryssel den artonde maj nittonhundranittionio.

Gjört í Brussel 18. maí 1999.

Utferdiget i Brussel, attende mai nittenhundreognittini.

Por la República de Islandia

For Republikken Island

Für die Republik Island

Για τη Δημοκρατία της Ισλανδίας

For the Republic of Iceland

Pour la République d'Islande

Per la Repubblica d'Islanda

Voor de Republiek IJsland

Pela República da Islândia

Islannin tasavallan puolesta

På Republiken Islands vägnar

Fyrir hönd Lyðveldisins Íslands

For Republikken Island

Image

Poštovani gospodine,

Vijeće se poziva na pregovore o Sporazumu o pridruživanju Republike Islanda i Kraljevine Norveške provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine i primilo je na znanje zahtjev Islanda i Norveške, u duhu njihova sudjelovanja u procesu odlučivanja u područjima obuhvaćenima Sporazumom te radi što uspješnije primjene Sporazuma, da u potpunosti budu pridruženi radu odbora koji pomažu Europskoj komisiji u provođenju njezinih izvršnih ovlasti.

Vijeće primjećuje da će u budućnosti, kada se takvi postupci budu primjenjivali na područja obuhvaćena Sporazumom, doista trebati pridružiti Island i Norvešku radu tih odbora, kako bi se osiguralo da se postupci iz Sporazuma primjenjuju na određene akte ili mjere kako bi oni mogli obvezivati Island i Norvešku.

Stoga je Europska zajednica spremna obvezati se na pregovore, čim se za to pojavi potreba, o odgovarajućim dogovorima za pridruživanje Islanda i Norveške radu tih odbora.

Bio bih Vam zahvalan kada biste me obavijestili o tome je li Vaša Vlada suglasna s gore navedenim ili nije.

Primite, gospodine, izraze mog najdubljeg poštovanja.

Hecho en Bruselas, el dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve.

Udfærdiget i Bruxelles den attende maj nitten hundrede og nioghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Mai neunzehnhundertneunundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Μαΐου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.

Done at Brussels on the eighteenth day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.

Fait à Bruxelles, le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.

Fatto a Bruxelles, addì diciotto maggio millenovecentonovantanove.

Gedaan te Brussel, de achttiende mei negentienhonderd negenennegentig.

Feito em Bruxelas, em dezoito de Maio de mil novecentos e noventa e nove.

Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä toukokuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.

Som skedde i Bryssel den artonde maj nittonhundranittionio.

Gjört í Brussel 18. maí 1999.

Utferdiget i Brussel, attende mai nittenhundreognittini.

Por el Consejo de la Unión Europea

For Rådet for Den Europæiske Union

Für den Rat der Europäischen Union

Για το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

For the Council of the European Union

Pour le Conseil de l'Union européenne

Per il Consiglio dell'Unione europea

Voor de Raad van de Europese Unie

Pelo Conselho da União Europeia

Euroopan unionin neuvoston puolesta

För Europeiska unionens råd

Fyrir hönd ráðs Evrópusambandsins

For Rådet for Den europeiske union

Image

Poštovani gospodine,

Čast mi je potvrditi primitak Vašeg pisma s današnjim datumom koje glasi:

„Vijeće se poziva na pregovore o Sporazumu o pridruživanju Republike Islanda i Kraljevine Norveške provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine i primilo je na znanje zahtjev Islanda i Norveške, u duhu njihova sudjelovanja u procesu odlučivanja u područjima obuhvaćenima Sporazumom te radi što uspješnije primjene Sporazuma, da u potpunosti budu pridruženi radu odbora koji pomažu Europskoj komisiji u provođenju njezinih izvršnih ovlasti.

Vijeće primjećuje da će u budućnosti, kada se takvi postupci budu primjenjivali na područja obuhvaćena Sporazumom, doista trebati pridružiti Island i Norvešku radu tih odbora, također kako bi se osiguralo da se postupci iz Sporazuma primjenjuju na određene akte ili mjere kako bi oni mogli obvezivati Island i Norvešku.

Stoga je Europska zajednica spremna obvezati se na pregovore, čim se za to pojavi potreba, o odgovarajućim dogovorima za pridruživanje Islanda i Norveške radu tih odbora.

Bio bih Vam zahvalan kada biste me obavijestili o tome je li Vaša Vlada suglasna s gore navedenim ili nije.”

Mogu Vas obavijestiti da je moja Vlada suglasna sa sadržajem Vašeg pisma.

Primite, gospodine, izraze mog najdubljeg poštovanja.

Hecho en Bruselas, el dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve.

Udfærdiget i Bruxelles den attende maj nitten hundrede og nioghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Mai neunzehnhundertneunundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Μαΐου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.

Done at Brussels on the eighteenth day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.

Fait à Bruxelles, le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.

Fatto a Bruxelles, addì diciotto maggio millenovecentonovantanove.

Gedaan te Brussel, de achttiende mei negentienhonderd negenennegentig.

Feito em Bruxelas, em dezoito de Maio de mil novecentos e noventa e nove.

Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä toukokuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.

Som skedde i Bryssel den artonde maj nittonhundranittionio.

Gjört í Brussel 18. maí 1999.

Utferdiget i Brussel, attende mai nittenhundreognittini.

Por el Reino de Noruega

For Kongeriget Norge

Für das Königreich Norwegen

Για το Βασίλειο της Νορβηγίας

For the Kingdom of Norway

Pour le Royaume de Norvège

Per il Regno di Norvegia

Voor het Koninkrijk Noorwegen

Pelo Reino da Noruega

Norjan kuningaskunnan puolesta

På Konungariket Norges vägnar

Fyrir hönd Konungsríkisins Noregs

For Kongeriket Norge

Image


IZJAVE

1.   Izjava Vijeća usvojena jednoglasno od strane njegovih članova navedenih u članku 6. stavku 1. Schengenskog protokola.

„Vijeće razumije da će se odluke koje donosi Mješoviti odbor na temelju Sporazuma donositi jednoglasno od strane predstavnika članova Vijeća navedenih u članku 6. stavku 1. Schengenskog protokola i od strane predstavnika vlada Islanda i Norveške, osim ako Poslovnik ili sporazum koji bude sklopljen prema članku 6. stavku 2. Schengenskog protokola ne određuju drukčije.”

2.   Izjava Vijeća i Komisije u pogledu Direktive 95/46/EZ

„Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka (SL L 281, 23.11.1995., str. 31.) nije uključena u Prilog B Sporazumu s Republikom Islandom i Kraljevinom Norveškom o pridruživanju tih država provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine, u okviru prijedloga Komisije od 2. prosinca 1998. u pogledu Odluke Zajedničkog odbora EGP-a da se ta Direktiva uključi u Prilog XI. Sporazumu o EGP-u (1).

Europska unija smatra da ta Direktiva predstavlja sastavni dio schengenske pravne stečevine u mjeri u kojoj je zamijenila odredbe Schengenske konvencije na temelju članka 134. te Konvencije.

Ako Direktiva ne bude uključena u Prilog XI. Sporazumu o EGP-u, Unija pretpostavlja da će Republika Island i Kraljevina Norveška poduzeti potrebne korake radi osiguranja primjene odredaba te Direktive.

Ova se izjava objavljuje u Službenom listu Europskih zajednica zajedno s tekstom spomenutog Sporazuma s Republikom Islandom i Kraljevinom Norveškom.

3.   Izjava unesena u zapisnik Vijeća u vrijeme donošenja pregovaračkih direktiva

„Vijeće je suglasno da se bilo koje pitanje koje se odnosi na provedbu Sporazuma s Islandom i Norveškom pravovremeno uvrsti u dnevni red Mješovitog odbora. Prije sjednice Mješovitog odbora i ako smatra da je to potrebno ili ako to zatraži bilo koja delegacija ili Komisija, Predsjedništvo će sazvati sjednicu nadležnog tijela Vijeća kako bi utvrdilo treba li se bilo koje određeno pitanje uputiti Mješovitom odboru, ili je bolje prvo raspraviti ili riješiti bilo koje drugo određeno pitanje u okviru Unije (na primjer, pitanja viza ili druga pitanja koja ne podliježu strogoj primjeni postupka za pridruživanje predviđena u članku 6. Schengenskog protokola).

U pogledu točke I. na popisu (2): prijedlozi o kojima se pregovaralo u okviru Unije i donošenje ili razvoj akata koji se temelje na Ugovoru o Europskoj uniji o stupanju na snagu Ugovora iz Amsterdama ne mogu se uputiti Mješovitom odboru prije isteka razumnog vremenskog roka.

Činjenica da se određena pitanja ne rješavaju u postupku predviđenom u Sporazumu koji će biti sklopljen na temelju prvog stavka članka 6. Schengenskog protokola, ne isključuje, naravno, mogućnost redovnog obavješćivanja naših islandskih i norveških partnera o razvoju u okviru Unije u pogledu tih pitanja.

4.   Izjava pregovaračkih delegacija dana u vrijeme parafiranja Sporazuma

„Pregovaračke delegacije uzimaju u obzir Deklaraciju 47. Međuvladine konferencije prilikom potpisivanja Ugovora iz Amsterdama.

Suglasne su da bi bilo poželjno da stranke Sporazuma poduzmu potrebne pripremne mjere kako bi se omogućilo stupanje na snagu Sporazuma na dan stupanja na snagu Ugovora iz Amsterdama.”

5.   Izjava pregovaračkih delegacija Predsjedništva Vijeća, Komisije i Norveške

„Pregovaračke delegacije Predsjedništva Vijeća, Komisije i Norveške suglasne su da pitanje slučajeva u kojima bi prijelazna primjena prema norveškom pravu bila moguća ne utječe na primjenu stavka 4. članka 8. Sporazuma.”


(1)  Akt Vijeća 13992/98 EEE 96 ECO 466 od 9. prosinca 1998.”

(2)  Vidjeti članak 1. nacrta odluke Vijeća o određenim sporazumima za primjenu Sporazuma sklopljenog između Vijeća i Republike Islanda i Kraljevine Norveške o pridruživanju tih država provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine (akt 6611/3/99 SCHENGEN 17 Rev. 3 od 22. travnja 1999.).”