7.6.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 202/400


Članak 33.

Obiteljski i profesionalni život

1.   Obitelj uživa pravnu, gospodarsku i socijalnu zaštitu.

2.   Kako bi se uskladio obiteljski i profesionalni život, svatko ima pravo na zaštitu od otkaza zbog razloga povezanog s materinstvom te pravo na plaćeni rodiljni dopust i roditeljski dopust po rođenju ili posvojenju djeteta.