7.6.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 202/397


Članak 16.

Sloboda poduzetništva

Sloboda poduzetništva priznaje se u skladu s pravom Unije te nacionalnim zakonodavstvima i praksom.