7.6.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 202/346


23.   Izjava o stavku drugom članka 48. Ugovora o funkcioniranju Europske unije

Konferencija podsjeća da u tom slučaju, u skladu s člankom 15 stavkom 4. Ugovora o Europskoj uniji, Europsko vijeće odlučuje konsenzusom.