HR

Službeni list Europske unije

C 202/331


PRILOG I.

POPIS IZ ČLANKA 38. UGOVORA O FUNKCIONIRANJU EUROPSKE UNIJE

- 1 -

- 2 -

Br. Briselske nomenklature

Naziv proizvoda

Poglavlje 1.

Žive životinje

Poglavlje 2.

Meso i jestivi klaonički proizvodi

Poglavlje 3.

Ribe, rakovi i mekušci

Poglavlje 4.

Mlijeko i drugi mliječni proizvodi; jaja peradi i ptičja jaja; prirodni med

Poglavlje 5.

05.04

Crijeva, mjehuri i želuci životinja (osim riba), cijeli i njihovi dijelovi

05.15

Proizvodi životinjskog podrijetla koji nisu drugdje navedeni ili uključeni; mrtve životinje iz poglavlja 1. ili poglavlja 3., neuporabive za ljudsku prehranu

Poglavlje 6.

Živo drveće i druge biljke; lukovice, korijenje i slično; rezano cvijeće i ukrasno lišće

Poglavlje 7.

Jestivo povrće, neko korijenje i gomolji

Poglavlje 8.

Jestivo voće i orašasti plodovi; kore lubenica ili agruma

Poglavlje 9.

Kava, čaj i začini, osim mate čaja (tarifni broj 09.03)

Poglavlje 10.

Žitarice

Poglavlje 11.

Proizvodi mlinske industrije; slad i škrob; gluten; inulin

Poglavlje 12.

Uljano sjemenje i plodovi; razno zrnje, sjemenje i plodovi; industrijsko i ljekovito bilje; slama i stočna hrana

Poglavlje 13.

ex 13.03

Pektin

Poglavlje 15.

15.01

Salo i ostala zasićena svinjska mast; zasićena mast peradi

15.02

Nezasićena mast goveda, ovaca ili koza; loj (uključujući ”premier jus”) proizveden iz tih masti

15.03

Stearin od svinjske masti, stearin iz ulja i lojni stearin; ulje svinjske masti, oleo-margarin i lojno ulje, neemulgiran i nemiješan ili pripremljen na bilo koji način

15.04

Masti i ulja od ribe i morskih sisavaca, rafinirani ili nerafinirani

15.07

Nehlapljiva biljna ulja, tekuća ili kruta, sirova, rafinirana ili pročišćena

15.12

Životinjske ili biljne masti i ulja, hidrogenirana, rafinirana ili nerafinirana, ali dalje neobrađena

15.13

Margarin, proizvodi od loja i drugi pripravci od jestivih masnoća

15.17

Ostaci iz proizvodnje masti i ulja ili voska životinjskog ili biljnog podrijetla

Poglavlje 16.

Prerađevine od mesa, riba, rakova ili mekušaca

Poglavlje 17.

17.01

Šećer od šećerne repe ili šećerne trske, u čvrstom stanju

17.02

Ostali šećeri; šećerni sirupi; umjetni med (pomiješan s prirodnim medom ili ne); karamel

17.03

Melase s dodatkom boje ili ne

17.05 (*1)

Aromatizirani ili obojani šećeri, sirupi i melase (uključujući vanilijin šećer ili vanilin), ali bez voćnih sokova koji sadrže dodani šećer u bilo kojem omjeru

Poglavlje 18.

18.01

Kakao u zrnu, cijeli ili lomljen, sirov ili pržen

18.02

Ljuske kakaa, kožice i otpaci

Poglavlje 20.

Proizvodi od povrća, voća ili ostalih dijelova biljaka

Poglavlje 22.

22.04

Mošt od grožđa, u fermentaciji ili sa zaustavljenim vrenjem bez dodavanja alkohola

22.05

Vino od svježeg grožđa; mošt od grožđa čija je fermentacija zaustavljena dodavanjem alkohola

22.07

Druga fermentirana pića (npr. jabukovača, kruškovača ili medovina)

ex 22.08 (*1)

ex 22.09 (*1)

Denaturirani ili nedenaturirani etilni alkohol ili neutralna alkoholna pića s bilo kolikim sadržajem alkohola dobiveni iz poljoprivrednih proizvoda s popisa iz Priloga I., isključujući likere i ostala alkoholna pića i složene alkoholne pripravke (poznate kao „koncentrirani ekstrakti”) za proizvodnju pića

22.10 (*1)

Ocat i nadomjesci octa

Poglavlje 23.

Ostaci i otpaci od prehrambene industrije; pripremljena životinjska hrana

Poglavlje 24.

24.01

Neprerađeni duhan; duhanski otpaci

Poglavlje 45.

45.01

Prirodno pluto, neobrađeno, drobljeno, granulirano ili mljeveno; otpaci od pluta

Poglavlje 54.

54.01

Lan, sirov ili prerađen, ali nepreden; lanena kučina i otpaci (uključujući otpadnu pređu i rastrgane tekstilne materijale)

Poglavlje 57.

57.01

Prava konoplja (Cannabis sativa), sirova ili prerađena, ali nepredena; kučina i otpaci od konoplje (uključujući otpadnu pređu i rastrgane tekstilne materijale)


(*1)  Unos dodan člankom 1. Uredbe br. 7a Vijeća Europske ekonomske zajednice od 18. prosinca 1959. (SL br. 7, 30.1.1961., str. 71/61).