7.6.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 202/166


Članak 279.

(bivši članak 243. UEZ-a)

Sud Europske unije može u svim predmetima koji se pred njim vode odrediti sve potrebne privremene mjere.