7.6.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 202/157


Članak 249.

(bivši članak 218. stavak 2. te bivši članak 212. UEZ-a)

1.   Komisija donosi svoj poslovnik kako bi osigurala da ona i njezine službe djeluju. Komisija osigurava objavljivanje poslovnika.

2.   Svake godine, najkasnije mjesec dana prije početka zasjedanja Europskog parlamenta, Komisija objavljuje opće izvješće o aktivnostima Unije.