7.6.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 202/135


Članak 195.

1.   Unija dopunjuje djelovanje država članica u sektoru turizma, osobito promicanjem konkurentnosti poduzeća Unije u tom sektoru.

U tu svrhu djelovanje Unije ima za cilj:

(a)

poticati stvaranje okruženja koje pogoduje razvoju poduzetnika u tom sektoru;

(b)

promicati suradnju među državama članicama, ponajprije razmjenom dobre prakse.

2.   Europski parlament i Vijeće, odlučujući u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom, utvrđuju posebne mjere za dopunjavanje djelovanja unutar država članica radi postizanja ciljeva iz ovog članka, pri čemu je isključeno bilo kakvo usklađivanje zakona i drugih propisa država članica.