7.6.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 202/51


Članak 4.

1.   Unija nadležnost dijeli s državama članicama ako joj je Ugovorima dodijeljena nadležnost koja se ne odnosi na područja iz članaka 3. i 6.

2.   Podijeljena nadležnost između Unije i država članica primjenjuje se u sljedećim glavnim područjima:

(a)

unutarnjem tržištu;

(b)

socijalnoj politici za aspekte utvrđene u ovom Ugovoru;

(c)

ekonomskoj, socijalnoj i teritorijalnoj koheziji;

(d)

poljoprivredi i ribarstvu, osim očuvanja morskih bioloških resursa;

(e)

okolišu;

(f)

zaštiti potrošača;

(g)

prometu;

(h)

transeuropskim mrežama;

(i)

energetici;

(j)

području slobode, sigurnosti i pravde;

(k)

zajedničkoj brizi za sigurnost u pitanjima javnog zdravstva, za aspekte utvrđene u ovom Ugovoru.

3.   U područjima istraživanja, tehnološkog razvoja i svemira, Unija je nadležna za provođenje aktivnosti, posebice za utvrđivanje i provedbu programâ; međutim, izvršavanje te nadležnosti ne smije države članice sprečavati u izvršavanju njihove nadležnosti.

4.   U područjima razvojne suradnje i humanitarne pomoći, Unija je nadležna za provođenje aktivnosti i zajedničke politike; međutim, izvršavanje te nadležnosti ne smije države članice sprečavati u izvršavanju njihove nadležnosti.