7.6.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 202/51


Članak 3.

1.   Unija ima isključivu nadležnost u sljedećim područjima:

(a)

carinskoj uniji;

(b)

utvrđivanju pravila o tržišnom natjecanju potrebnih za funkcioniranje unutarnjeg tržišta;

(c)

monetarnoj politici za države članice čija je valuta euro;

(d)

očuvanju morskih bioloških resursa u okviru zajedničke ribarstvene politike;

(e)

zajedničkoj trgovinskoj politici.

2.   Unija ima i isključivu nadležnost za sklapanje međunarodnog sporazuma kada je njegovo sklapanje predviđeno zakonodavnim aktom Unije ili ako je takav sporazum potreban kako bi Uniji omogućio izvršavanje njezine unutarnje nadležnosti ili u mjeri u kojoj bi njegovo sklapanje moglo utjecati na zajednička pravila ili izmijeniti njihov opseg.