7.6.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 203/51


Članak 207.

Protokoli koji su na temelju zajedničke suglasnosti država članica priloženi ovom Ugovoru čine njegov sastavni dio.