7.6.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 203/50


Članak 201.

Zajednica uspostavlja blisku suradnju s Organizacijom za gospodarsku suradnju i razvoj, čije se pojedinosti utvrđuju zajedničkom suglasnošću.