02020R1017 — HR — 14.07.2020 — 001.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1017

оd 13. srpnja 2020.

o utvrđivanju gornjih granica proračuna za 2020. primjenjivih na određene programe izravne potpore predviđene Uredbom (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća

( L 225 14.7.2020, 1)

Koju je izmijenila:

 

 

  br.

stranica

datum

►M1

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1424 оd 8. listopada 2020.

  L 328

4

9.10.2020
▼B

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1017

оd 13. srpnja 2020.

o utvrđivanju gornjih granica proračuna za 2020. primjenjivih na određene programe izravne potpore predviđene Uredbom (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i VijećaČlanak 1.

1.  Godišnje nacionalne gornje granice za 2020. za program osnovnih plaćanja iz članka 22. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1307/2013 utvrđene su u točki I. Priloga ovoj Uredbi.

2.  Godišnje nacionalne gornje granice za 2020. za program jedinstvenih plaćanja po površini iz članka 36. stavka 4. Uredbe (EU) br. 1307/2013 utvrđene su u točki II. Priloga ovoj Uredbi.

3.  Godišnje nacionalne gornje granice za 2020. za preraspodjelu plaćanja iz članka 42. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1307/2013 utvrđene su u točki III. Priloga ovoj Uredbi.

4.  Godišnje nacionalne gornje granice za 2020. za plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš iz članka 47. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1307/2013 utvrđene su u točki IV. Priloga ovoj Uredbi.

5.  Godišnje nacionalne gornje granice za 2020. za plaćanje za područja s prirodnim ograničenjima iz članka 49. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1307/2013 utvrđene su u točki V. Priloga ovoj Uredbi.

6.  Godišnje nacionalne gornje granice za 2020. za plaćanje za mlade poljoprivrednike iz članka 51. stavka 4. Uredbe (EU) br. 1307/2013 utvrđene su u točki VI. Priloga ovoj Uredbi.

7.  Najviši iznosi za 2020. za plaćanje za mlade poljoprivrednike iz članka 51. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1307/2013 utvrđeni su u točki VII. Priloga ovoj Uredbi.

8.  Godišnje nacionalne gornje granice za 2020. za dobrovoljnu proizvodno vezanu potporu iz članka 53. stavka 7. Uredbe (EU) br. 1307/2013 utvrđene su u točki VIII. Priloga ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sedmog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2020.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.
PRILOG

I.    Godišnje nacionalne gornje granice za program osnovnih plaćanja iz članka 22. Stavka 1. Uredbe (EU) br. 1307/2013(u tisućama EUR)

Kalendarska godina

2020.

▼M1

Belgija

225 124

Danska

522 054

▼B

Njemačka

2 941 232

Irska

825 611

Grčka

1 091 170

Španjolska

2 845 377

Francuska

3 025 958

▼M1

Hrvatska

157 075

▼B

Italija

2 118 140

▼M1

Luksemburg

24 004

▼B

Malta

650

Nizozemska

459 920

Austrija

470 383

▼M1

Portugal

290 208

▼B

Slovenija

75 223

Finska

262 840

Švedska

399 568

II.    Godišnje nacionalne gornje granice za program jedinstvenih plaćanja po površini iz članka 36. Stavka 4. Uredbe (EU) br. 1307/2013(u tisućama EUR)

Kalendarska godina

2020.

▼M1

Bugarska

412 836

▼B

Češka

478 299

Estonija

110 920

Cipar

29 643

Latvija

160 460

Litva

200 349

Mađarska

727 048

Poljska

1 553 589

Rumunjska

974 939

Slovačka

221 593

III.    Godišnje nacionalne gornje granice za preraspodjelu plaćanja iz članka 42. Stavka 2. Uredbe (EU) br. 1307/2013(u tisućama EUR)

Kalendarska godina

2020.

Belgija

46 100

▼M1

Bugarska

60 844

▼B

Njemačka

330 210

Francuska

687 718

▼M1

Hrvatska

34 828

▼B

Litva

77 554

Poljska

281 452

▼M1

Portugal

55 320

▼B

Rumunjska

104 163

IV.    Godišnje nacionalne gornje granice za plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš iz članka 47. Stavka 3. Uredbe (EU) br. 1307/2013(u tisućama EUR)

Kalendarska godina

2020.

▼M1

Belgija

151 580

Bugarska

260 016

▼B

Češka

261 843

Danska

245 627

Njemačka

1 415 187

Estonija

50 810

Irska

363 320

Grčka

550 385

Španjolska

1 468 030

Francuska

2 063 154

▼M1

Hrvatska

104 484

▼B

Italija

1 111 301

Cipar

14 593

Latvija

90 826

Litva

155 108

▼M1

Luksemburg

10 583

▼B

Mađarska

399 476

Malta

1 573

Nizozemska

198 261

Austrija

207 521

Poljska

1 017 297

▼M1

Portugal

205 307

▼B

Rumunjska

570 959

Slovenija

40 283

Slovačka

118 316

Finska

157 389

Švedska

209 930

V.    Godišnje nacionalne gornje granice za plaćanje za područja s prirodnim ograničenjima iz članka 49. Stavka 2. Uredbe (EU) br. 1307/2013(u tisućama EUR)

Kalendarska godina

2020.

Danska

2 657

Slovenija

2 122

VI.    Godišnje nacionalne gornje granice za plaćanje za mlade poljoprivrednike iz članka 51. Stavka 4. Uredbe (EU) br. 1307/2013(u tisućama EUR)

Kalendarska godina

2020.

▼M1

Belgija

9 563

Bugarska

3 016

▼B

Češka

1 746

Danska

15 556

Njemačka

47 173

Estonija

1 321

Irska

24 221

Grčka

36 692

Španjolska

97 869

Francuska

68 772

▼M1

Hrvatska

6 966

▼B

Italija

74 087

Cipar

686

Latvija

6 055

Litva

6 463

▼M1

Luksemburg

529

▼B

Mađarska

5 326

Malta

21

Nizozemska

13 217

Austrija

13 835

Poljska

33 910

▼M1

Portugal

13 687

▼B

Rumunjska

20 547

Slovenija

2 014

Slovačka

1 706

Finska

5 246

Švedska

13 995

VII.    Najviši iznosi za plaćanje za mlade poljoprivrednike iz članka 51. Stavka 1. Uredbe (EU) br. 1307/2013(u tisućama EUR)

Kalendarska godina

2020.

▼M1

Belgija

10 105

Bugarska

17 334

▼B

Češka

17 456

Danska

16 375

Njemačka

94 346

Estonija

3 387

Irska

24 221

Grčka

36 692

Španjolska

97 869

Francuska

137 544

▼M1

Hrvatska

6 966

▼B

Italija

74 087

Cipar

973

Latvija

6 055

Litva

10 341

▼M1

Luksemburg

706

▼B

Mađarska

26 632

Malta

105

Nizozemska

13 217

Austrija

13 835

Poljska

67 820

▼M1

Portugal

13 687

▼B

Rumunjska

38 064

Slovenija

2 686

Slovačka

7 888

Finska

10 493

Švedska

13 995

VIII.    Godišnje nacionalne gornje granice za dobrovoljnu proizvodno vezanu potporu iz članka 53. Stavka 7. Uredbe (EU) br. 1307/2013(u tisućama EUR)

Kalendarska godina

2020.

▼M1

Belgija

83 510

Bugarska

130 008

▼B

Češka

130 921

▼M1

Danska

32 863

▼B

Estonija

6 315

Irska

3 000

Grčka

182 056

Španjolska

584 919

Francuska

1 031 577

▼M1

Hrvatska

52 242

▼B

Italija

478 600

Cipar

3 891

Latvija

45 413

Litva

77 554

Luksemburg

160

Mađarska

199 738

Malta

3 000

Nizozemska

3 350

Austrija

14 526

Poljska

504 743

▼M1

Portugal

134 204

▼B

Rumunjska

272 554

Slovenija

17 456

Slovačka

59 120

Finska

102 828

Švedska

90 970