02016D0413 — HR — 14.02.2018 — 001.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2016/413

оd 18. ožujka 2016.

o određivanju lokacija zemaljske infrastrukture sustava uspostavljenoga u okviru programa Galileo i propisivanju mjera nužnih za osiguravanje rada tog sustava te o stavljanju izvan snage Provedbene odluke 2012/117/EU

(Tekst značajan za EGP)

( L 074 19.3.2016, 45)

Promijenio:

 

 

  br.

stranica

datum

►M1

PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2018/115 Tekst značajan za EGP оd 24. siječnja 2018.

  L 20

14

25.1.2018
▼B

PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2016/413

оd 18. ožujka 2016.

o određivanju lokacija zemaljske infrastrukture sustava uspostavljenoga u okviru programa Galileo i propisivanju mjera nužnih za osiguravanje rada tog sustava te o stavljanju izvan snage Provedbene odluke 2012/117/EU

(Tekst značajan za EGP)Članak 1.

Lokacije zemaljske infrastrukture sustava uspostavljenog u okviru programa Galileo i mjere nužne za osiguravanje rada tog sustava nalaze se u Prilogu.

Članak 2.

Provedbena odluka 2012/117/EU stavlja se izvan snage.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.
PRILOGNaziv

Lokacije i provedbene mjere za osiguravanje rada

Zemaljski centri

Dva Galileova nadzorna centra (GCC)

Prvi je centar uspostavljen 2009. u Oberpfaffenhofenu (Njemačka), a drugi 2014. u Fucinu (Italija). Prvi bi centar trebao biti predmet sporazuma potpisanog s Njemačkom, a drugi s Italijom.

Galileov centar za nadzor sigurnosti (GSMC)

►M1  Galileov centar za nadzor sigurnosti, koji je smješten na dvije lokacije, uspostavljen je u Francuskoj i Španjolskoj. Lokacija u Francuskoj uspostavljena je od 2017. i predmet je sporazuma potpisanog 2013. s Francuskom. Uspostavljanje lokacije u Španjolskoj započinje u ožujku 2018. sa smanjenim obujmom instalacija, a treba biti dovršeno u ožujku 2019. Za to je uspostavljanje potrebno 2018. sklopiti sporazum sa Španjolskom. ◄

Centar za usluge GNSS-a (GSC)

Centar za usluge GNSS-a postupno se uspostavlja u Madridu (Španjolska). Njegovo je uspostavljanje počelo 2011. i trebalo bi biti dovršeno 2016. Ono je predmet sporazuma potpisanog 2014. sa Španjolskom.

Centar za usluge SAR-a

Centar za usluge SAR-a uspostavljen je u Toulouseu (Francuska) između 2012. i 2014. On bi trebao biti predmet okvirnog ugovora o pružanju usluga s agencijom Centre National d'Etudes Spatiales (CNES).

Galileov referentni centar (GRC)

Galileov referentni centar (GRC) postupno se uspostavlja u Noordwijku (Nizozemska). Njegovo je uspostavljanje počelo 2015. i trebalo bi biti dovršeno 2017. Ono bi trebalo biti predmet sporazuma potpisanog 2016. s Nizozemskom.

Centar za ILS

Centar za integriranu logističku podršku (dalje u tekstu: centar za ILS) trebao bi početi s radom u Transinneu (Belgija) tijekom 2016. i biti predmet sporazuma s Belgijom.

Stanica za ispitivanje u orbiti

Stanica za ispitivanje u orbiti uspostavljena je 2010. u Reduu (Belgija).

 

Udaljene zemaljske stanice

Stanice za TTC

Između 2010. i 2014. uspostavljene su stanice za TTC u Kiruni (Švedska), Kourouu (Francuska), na La Réunionu (Francuska) i Nouméi (Nova Kaledonija).

Jedna stanica za TTC trebala bi biti uspostavljena u Papeeteu (Francuska Polinezija) 2016. ili 2017.

Uspostavljanje tih stanica za TTC predmet je ugovora potpisanih između Europske svemirske agencije i pružatelja usluga.

Stanice za GSS

Između 2009. i 2014. uspostavljene su stanice za GSS na Azorima (Portugal), Acensionu, u Fucinu (Italija), na Jan Mayenu (Norveška), Kerguelenu, u Kiruni (Švedska), Kourouu (Francuska), na La Réunionu (Francuska), Falklandima, Nouméi (Nova Kaledonija), u Papeeteu (Francuska Polinezija), Reduu (Belgija), na Svetom Petru i Mikelonu, Svalbardu (Norveška) i u Trollu (Norveška).

Jedna stanica za GSS trebala bi biti uspostavljena na otočju Wallis između 2016. ili 2017.

Uspostavljanje tih stanica za GSS predmet je ugovora potpisanih između Europske svemirske agencije i pružatelja usluga.

Stanice za ULS

Između 2009. i 2011. uspostavljene su stanice za ULS na Tahitiju (Francuska Polinezija), u Kourouu (Francuska), na Novoj Kaledoniji i Svalbardu (Norveška).

Uspostavljanje tih stanica za GSS predmet je ugovora potpisanih između Europske svemirske agencije i pružatelja usluga.

Stanice za SAR

Između 2012. i 2013. uspostavljene su stanice za SAR vrste MEOLUT u Makariosu (Cipar), na Maspalomasu (Španjolska) i Svalbardu (Norveška). Stanice za SAR koje su referentni radiofarovi za SAR uspostavljene su u Makariosu (Cipar), na Maspalomasu (Španjolska), na Santa Mariji (Portugal), u Toulouseu (Francuska) i na Svalbardu (Norveška).

Uspostavljanje tih stanica za SAR predmet je ugovora potpisanih između Europske svemirske agencije i pružatelja usluga za stanice na Maspalomasu, Santa Mariji i Svalbardu, memoranduma o razumijevanju između Komisije i Cipra za stanicu u Makariosu te ugovora između Komisije i pružatelja usluga za stanicu u Toulouseu.