02015D1500 — HR — 17.11.2016 — 005.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2015/1500

оd 7. rujna 2015.

o određenim privremenim zaštitnim mjerama protiv bolesti kvrgave kože u Grčkoj i ukidanju Provedbene odluke (EU) 2015/1423

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2015) 6221)

(Vjerodostojan je samo tekst na grčkom jeziku)

(Tekst značajan za EGP)

( L 234, 8.9.2015, p.19)

 

 

br.

stranica

datum

 

Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/2008 оd 15. studenoga 2016.

L 310

51

17.11.2016