2013R0577 — HR — 01.09.2016 — 002.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 577/2013

od 28. lipnja 2013.

o obrascu identifikacijskih dokumenata za nekomercijalno premještanje pasa, mačaka i pitomih vretica, o sastavljanju popisa državnih područja i trećih zemalja i o zahtjevima koji se odnose na format, izgled i jezik izjava kojima se potvrđuje sukladnost s određenim uvjetima predviđenim u Uredbi (EU) br. 576/2013 Europskog parlamenta i Vijeća

(Tekst značajan za EGP)

( L 178 28.6.2013, 109)

 

 

  br.

stranica

datum

►M1

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1219/2014 оd 13. studenoga 2014.

  L 329

23

14.11.2014

►M2

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/561 оd 11. travnja 2016.

  L 96

26

12.4.2016


►C1

,  L 215, 10.8.2016,  37 (2016/561)
▼B

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 577/2013

od 28. lipnja 2013.

o obrascu identifikacijskih dokumenata za nekomercijalno premještanje pasa, mačaka i pitomih vretica, o sastavljanju popisa državnih područja i trećih zemalja i o zahtjevima koji se odnose na format, izgled i jezik izjava kojima se potvrđuje sukladnost s određenim uvjetima predviđenim u Uredbi (EU) br. 576/2013 Europskog parlamenta i Vijeća

(Tekst značajan za EGP)Članak 1.

Zahtjevi u vezi s formatom, izgledom i jezikom izjava iz članaka 7. 11. i 12. Uredbe (EU) br. 576/2013

1.  Izjave iz točke (a) članka 7. stavka 2. i članka 11. stavka 2. Uredbe (EU) br. 576/2013 moraju se sastaviti u skladu s formatom i izgledom iz dijela 1. Priloga I. ovoj Uredbi i moraju biti sukladne s jezičnim zahtjevima iz dijela 3. tog Priloga.

2.  Izjave iz točke (c) članka 12. stavka 1. Uredbe (EU) br. 576/2013 sastavljaju se u skladu s formatom i izgledom iz dijela 2. Priloga I. ovoj Uredbi i moraju biti sukladne s jezičnim zahtjevima iz dijela 3. tog Priloga.

Članak 2.

Popisi državnih područja i trećih zemalja iz članka 13. Uredbe (EU) br. 576/2013

1.  Popis državnih područja i trećih zemalja iz članka 13. stavka 1. Uredbe (EU) br. 576/2013 utvrđen je u dijelu 1. Priloga II. ovoj Uredbi.

2.  Popis državnih područja i trećih zemalja iz članka 13. stavka 2. Uredbe (EU) br. 576/2013 utvrđen je u dijelu 2. Priloga II. ovoj Uredbi.

Članak 3.

Obrazac putovnica za nekomercijalno premještanje pasa, mačaka ili pitomih vretica

1.  Putovnica iz članka 21. stavka 1. Uredbe (EU) br. 576/2013 sastavlja se u skladu s obrascem iz dijela 1. Priloga III. ovoj Uredbi i mora biti sukladna s dodatnim zahtjevima iz dijela 2. tog Priloga.

2.  Odstupajući od stavka 1., putovnice izdane u skladu s točkom (a) članka 27. Uredbe (EU) br. 576/2013 na jednom od državnih područja ili u trećim zemljama navedenim u dijelu 1. Priloga II. ovoj Uredbi sastavljaju se u skladu s obrascem iz dijela 3. Priloga III. ovoj Uredbi i moraju biti sukladne s dodatnim zahtjevima iz dijela 4. tog Priloga.

Članak 4.

Certifikat o zdravlju životinja za nekomercijalno premještanje pasa, mačaka ili pitomih vretica u Uniju

Certifikat o zdravlju životinja iz članka 25. stavka 1. Uredbe (EU) br. 576/2013 je:

(a) sastavljen u skladu s obrascem iz dijela 1. Priloga IV. ovoj Uredbi;

(b) ispravno ispunjen i izdan u skladu s napomenama s objašnjenjem iz dijela 2. tog Priloga;

(c) nadopunjen pismenom izjavom iz članka 25. stavka 3. Uredbe (EU) br. 576/2013 koja je sastavljena u skladu s obrascem iz odjeljka A. dijela 3. tog Priloga i koja je sukladna s dodatnim zahtjevima iz odjeljka B. dijela 3. tog Priloga.

Članak 5.

Stavljanje izvan snage

Odluke 2003/803/EZ, 2004/839/EZ i 2005/91/EZ stavljaju se izvan snage.

Članak 6.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 29. prosinca 2014.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.
PRILOG I.

Zahtjevi u vezi s formatom, izgledom i jezikom izjava

iz točke (a) članka 7. stavka 2. i članka 11. stavka 2. i iz točke (c) članka 12. stavka 1. Uredbe (EU) br. 576/2013

DIO 1.

Format i izgled izjave iz točke (a) članka 7. stavka 2. i članka 11. stavka 2. Uredbe (EU) br. 576/2013

image

DIO 2.

Format i izgled izjave iz točke (c) članka 12. stavka 1. Uredbe (EU) br. 576/2013

image

DIO 3.

Jezični zahtjevi za izjave iz točke (a) članka 7. stavka 2. i članka 11. stavka 2. i iz točke (c) članka 12. stavka 1. Uredbe (EU) br. 576/2013

Izjave se moraju sastaviti na barem jednom od službenih jezika države članice odredišta/ulaza i na engleskom jeziku.

▼M1
PRILOG II.

Popis državnih područja i trećih zemalja iz članka 13. Uredbe (EU) br. 576/2013

DIO 1.

Popis državnih područja i trećih zemalja iz članka 13. stavka 1. Uredbe (EU) br. 576/2013Oznaka ISO

Državno područje ili treća zemlja

AD

Andora

CH

Švicarska

FO

Farski Otoci

GI

Gibraltar

GL

Grenland

IS

Island

LI

Lihtenštajn

MC

Monako

NO

Norveška

SM

San Marino

VA

Država Vatikanskoga Grada

DIO 2.

Popis državnih područja i trećih zemalja iz članka 13. stavka 2. Uredbe (EU) br. 576/2013Oznaka ISO

Državno područje ili treća zemlja

Uključena državna područja

AC

Otok Ascension

 

AE

Ujedinjeni Arapski Emirati

 

AG

Antigva i Barbuda

 

AR

Argentina

 

AU

Australija

 

AW

Aruba

 

BA

Bosna i Hercegovina

 

BB

Barbados

 

BH

Bahrein

 

BM

Bermudi

 

BQ

Bonaire, Sveti Eustazije i Saba

 

BY

Bjelarus

 

CA

Kanada

 

CL

Čile

 

CW

Curaçao

 

FJ

Fidži

 

FK

Falklandski Otoci

 

HK

Hong Kong

 

JM

Jamajka

 

JP

Japan

 

KN

Sveti Kristofor i Nevis

 

KY

Kajmanski Otoci

 

LC

Sveta Lucija

 

MS

Montserrat

 

MK

bivša jugoslavenska republika Makedonija

 

MU

Mauricijus

 

MX

Meksiko

 

MY

Malezija

 

NC

Nova Kaledonija

 

NZ

Novi Zeland

 

PF

Francuska Polinezija

 

PM

Sveti Petar i Mikelon

 

RU

Rusija

 

SG

Singapur

 

SH

Sveta Helena

 

SX

Sveti Martin

 

TT

Trinidad i Tobago

 

TW

Tajvan

 

US

Sjedinjene Američke Države

AS — Američka Samoa

GU — Guam

MP — Sjeverni Marijanski Otoci

PR — Portoriko

VI — Američki Djevičanski Otoci

VC

Sveti Vincent i Grenadini

 

VG

Britanski Djevičanski Otoci

 

VU

Vanuatu

 

WF

Wallis i Futuna

 

▼B
PRILOG III.

Obrasci putovnica za nekomercijalno premještanje pasa, mačaka ili pitomih vretica

DIO 1.

Obrazac putovnice izdan u državi članici

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

DIO 2.

Dodatni zahtjevi u vezi s putovnicom izdanom u državi članici

1. Format putovnice

Dimenzije putovnice moraju biti 100 × 152 mm.

2. Korice putovnice:

(a) prednje korice:

i. boja: plava (PANTONE® Reflex Blue) sa žutim zvijezdama (PANTONE® žuta) u gornjoj četvrtini u skladu sa specifikacijom europskog amblema ( 1 );

ii. riječi „Europska unija” i naziv države članice izdavanja moraju se tiskati istim tiskom;

iii. ISO oznaka države članice izdavanja nakon koje slijedi jedinstveni alfanumerički kod (naznačen kao „broj” u obrascu putovnice iz dijela 1.) moraju se tiskati na dnu;

(b) unutarnja strana prednje korice i unutarnja strana stražnje korice: boja: bijela;

(c) stražnje korice: boja: plava (PANTONE® Reflex Blue).

3. Redoslijed naslova i označivanje stranica putovnice:

(a) redoslijed naslova (u rimskim brojevima) mora se strogo poštovati;

(b) stranice putovnice moraju biti označene brojem na dnu svake stranice u sljedećem formatu: „x od n” pri čemu je x trenutačna stranica, a n je ukupan broj stranica putovnice;

(c) ISO oznaka države članice izdavanja nakon koje slijedi jedinstveni alfanumerički kod moraju se tiskati na svakoj stranici putovnice;

(d) broj stranica i veličina i oblik polja u obrascu putovnice iz dijela 1. su indikativni.

4. Jezici:

Sav tiskani tekst mora biti na službenom jeziku (jezicima) države članice izdavanja i na engleskom.

5. Sigurnosni elementi:

(a) nakon što su zahtijevani podaci uneseni u odjeljak III. putovnice stranicu je potrebno zapečatiti prozirnom samoljepivom folijom;

(b) kada su podaci na jednoj od stranica putovnice u obliku naljepnice potrebno je zapečatiti tu naljepnicu prozirnom samoljepivom folijom ako ista nije uništena pri odstranjivanju.

DIO 3.

Obrazac putovnice izdan na jednom od državnih područja ili u trećim zemljama navedenim u dijelu 1. Priloga II. ovoj Uredbi

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

DIO 4.

Dodatni zahtjevi u vezi s putovnicom izdanom na jednom od državnih područja ili u trećim zemljama navedenim u dijelu 1. Priloga II. ovoj Uredbi

1. Format putovnice

Dimenzije putovnice moraju biti 100 × 152 mm.

2. Korice putovnice:

(a) prednje korice:

i. boja: PANTONE® monokrom i nacionalni amblem u gornjoj četvrtini;

ii. ISO oznaka državnog područja ili treće zemlje izdavanja nakon koje slijedi jedinstveni alfanumerički kod (naznačen kao „broj” u obrascu putovnice iz dijela 3.) moraju se tiskati na dnu;

(b) unutarnja strana prednje korice i unutarnja strana stražnje korice: boja: bijela;

(c) stražnje korice: boja PANTONE® monokrom.

3. Redoslijed naslova i označivanje stranica putovnice:

(a) redoslijed naslova (u rimskim brojevima) mora se strogo poštovati;

(b) stranice putovnice moraju biti označene brojem na dnu svake stranice u slijedećem formatu: „x od n” pri čemu je x trenutačna stranica, a n je ukupan broj stranica putovnice;

(c) ISO oznaka državnog područja ili treće zemlje izdavanja nakon koje slijedi jedinstveni alfanumerički kod moraju se tiskati na svakoj stranici putovnice;

(d) broj stranica i veličina i oblik polja u obrascu putovnice iz dijela 3. su indikativni.

4. Jezici:

Sav tiskani tekst mora biti na službenom jeziku (jezicima) državnog područja ili treće zemlje izdavanja i na engleskom.

5. Sigurnosni elementi:

(a) nakon što su zahtijevani podaci uneseni u odjeljak III. putovnice stranicu je potrebno zapečatiti prozirnom samoljepivom folijom;

(b) kada su podaci na jednoj od stranica putovnice u obliku naljepnice potrebno je zapečatiti tu naljepnicu prozirnom samoljepivom folijom ako ista nije uništena pri odstranjivanju.
PRILOG IV.

▼M2

DIO 1.

image

image

►(1) C1  

image

image

►(1) C1  

image

image

image

▼B

DIO 2.

Napomene s objašnjenjem za ispunjavanje certifikata o zdravlju životinja

(a) Kada je u certifikatu navedeno da se neki navodi upotrebljavaju kad je primjereno, navode koji nisu relevantni službeni veterinar može prekrižiti i parafirati te staviti žig ili potpuno izbrisati iz certifikata.

(b) Izvornik svakog certifikata mora se sastojati od jednog lista papira ili, ako je potrebno više teksta, mora biti u takvom obliku da sve stranice čine cjelinu te su nedjeljive.

(c) Certifikat mora biti sastavljen na barem jednom od službenih jezika države članice ulaza i na engleskom. Mora biti ispunjen velikim tiskanim slovima i na barem jednom od službenih jezika države članice ulaza ili na engleskom.

(d) Ako su certifikatu priloženi dodatni listovi papira ili podupirući dokumenti, ti listovi ili dokumentacija smatraju se dijelom izvornika certifikata uz uvjet da je na svakoj njihovoj stranici potpis i žig službenog veterinara.

(e) Kad se certifikat, uključujući dodatne priloge iz točke (d), sastoji od više od jedne stranice, svaka stranica mora biti na dnu numerirana na način (broj stranice od ukupnog broja stranica), a na vrhu stranice mora se nalaziti referentni broj certifikata dodijeljen od nadležnog tijela

(f) Izvornik certifikata izdaje službeni veterinar državnog područja ili treće zemlje otpreme ili ovlašteni veterinar, a zatim ga ovjerava nadležno tijelo državnog područja ili treće zemlje otpreme. Nadležno tijelo državnog područja ili treće zemlje otpreme mora osigurati da se poštuju pravila i načela certificiranja istovjetna onima iz Direktive 96/93/EZ.

Boja potpisa mora biti različita od boje tiska. Ovaj zahtjev se također odnosi i na žigove osim reljefnih i vodenih žigova.

(g) Referentni broj certifikata iz rubrika I.2 i II.a izdaje nadležno tijelo državnog područja ili treće zemlje otpreme.

DIO 3.

Pismena izjava iz članka 25. stavka 3. Uredbe (EU) br. 576/2013

Odjeljak A

Obrazac izjave

image

Odjeljak B

Dodatni zahtjevi za izjavu

Ova izjava mora se sastaviti na barem jednom od službenih jezika države članice ulaza i na engleskom i mora biti ispunjena tiskanim slovima.( 1 ) Grafički vodič europskog amblema http://publications.europa.eu/code/en/en-5000100.htm