02000R1564 — HR — 04.06.2013 — 001.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 1564/2000

od 18. srpnja 2000.

o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

( L 180 19.7.2000, 5)

Koju je izmijenila:

 

 

  br.

stranica

datum

►M1

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 441/2013 od 7. svibnja 2013.

  L 130

1

15.5.2013
▼B

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 1564/2000

od 18. srpnja 2000.

o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturuČlanak 1.

Roba iz stupca 1 tablice iz Priloga razvrstava se u kombiniranu nomenklaturu sukladno odgovarajućim oznakama KN iz stupca 2 te tablice.

Članak 2.

Pridržavajući se mjera na snazi u Zajednici koje se odnose na sustave dvostruke provjere te na prethodni i naknadni nadzor Zajednice tekstilnih proizvoda pri uvozu u Zajednicu, obvezujuće tarifne informacije koje izdaju carinska tijela država članica, a koje nisu u skladu s odredbama ove Uredbe, mogu se nastaviti navoditi na temelju odredaba članka 12. stavka 6. Uredbe (EEZ) br. 2913/92 tijekom razdoblja od 60 dana.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europskih zajednica.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.
PRILOGNaziv robe

Razvrstavanje

(oznaka KN)

Razlog

(1)

(2)

(3)

1.

Rukavica od pletene pamučne tkanine, čija je vanjska površina prekrivena slojem prirodne gume (lateks).

Ova se rukavica koristi u kućanstvu.

(Vidjeti fotografiju br. 602) (*1)

6116 10 20

Razvrstavanje se utvrđuje u skladu s odredbama Općih pravila 1. i 6. o tumačenju kombinirane nomenklature. napomenom 2.(a) uz poglavlje 40., napomenom 7. uz odjeljak XI., napomenom 4.(a) uz poglavlje 59., napomenom 1. uz poglavlje 61. i tekstom oznaka KN 6116 , 6116 10 i 6116 10 20 .

Vidjeti Napomene s objašnjenjem Harmoniziranog sustava uz tarifne brojeve 4015 i 6116 .

Uzimajući u obzir da težina presvučenog materijala od kojeg je rukavica napravljena ne prelazi 1 500 g/m2, ova se rukavica treba razvrstati kao pletena rukavica pod tarifnim brojem 6116 .

2.

Tvornički tekstilni proizvod: zaslon za sunce u obliku stilizirane mačje glave sa zaobljenim uglovima, približnih mjera 44 cm × 39 cm.

Proizvod je napravljen od prozirne pune pletene tkanine, s otisnutim motivom mačke, koja je razvučena i pričvršćena u savitljivi žičani okvir. U sredini tkanine nalazi se plastični držač pomoću kojega se štitnik može pričvrstiti za prozorsko staklo.

(Ostali tvornički proizvodi)

(Vidjeti fotografiju br. 596) (*1)

6307 90 10

Razvrstavanje se utvrđuje u skladu s odredbama Općih pravila 1. i 6. o tumačenju kombinirane nomenklature, ►M1  napomena 7.(f) ◄ uz odjeljak XI., napomenom 1. uz poglavlje 63. i tekstom oznaka KN 6307 , 6307 90 i 6307 90 10 .

Proizvod se ne može razvrstati pod tarifni broj 8708 , „dijelovi i dodatna oprema za motorna vozila” jer njegov oblik prekriva samo određeni dio prozora te stoga nije primjeren za samostalnu ili glavnu uporabu u skladu s člancima poglavlja 86., 87. ili 88.

Proizvod se ne razvrstava pod tarifne brojeve 6303 i 6304 , budući da nije niti unutarnji zaslon niti unutarnja oprema.

(*1)   Fotografije su isključivo ilustrativne prirode.

image

image