4.8.2022   

HR

Službeni list Europske unije

C 297/4


Državne potpore – odluka o nepodnošenju prigovora

(2022/C 297/03)

Nadzorno tijelo EFTA-e ne podnosi prigovor na sljedeću mjeru državne potpore:

Datum donošenja odluke

5. travnja 2022.

Broj predmeta

88473

Broj odluke

071/22/COL

Država EFTA-e

Island

Naziv (i/ili ime korisnika)

COVID-19 – Izmjena jamstvenog fonda za putovanja za trgovce putovanjima u paket-aranžmanima

Pravna osnova

Izmjena Zakona br. 78/2020 o putovanjima u paket-aranžmanima i povezanim putnim aranžmanima

Vrsta mjere

Program

Cilj

Sredstvo za otklanjanje znatnog poremećaja u gospodarstvu

Vrsta potpore

Subvencija kamatnih stopa

Proračun

4,5 milijardi ISK

Trajanje

2.7.2020. – 31.12.2020.

Gospodarski sektori

NACE 79 – Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima

Naziv i adresa davatelja potpore

Ferðamálastofa

Hafnarstræti 91

600 Akureyri

ISLAND

Vjerodostojan tekst odluke, iz kojeg su uklonjene sve povjerljive informacije, dostupan je na internetskim stranicama Nadzornog tijela EFTA-e: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/