1.4.2019   

HR

Službeni list Europske unije

C 122/13


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 5. veljače 2019. uputio High Court (Irska) — Minister for Justice and Equality protiv PI-a

(predmet C-82/19)

(2019/C 122/15)

Jezik postupka: engleski

Sud koji je uputio zahtjev

High Court (Irska)

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Minister for Justice and Equality

Druga stranka u postupku: PI

Prethodna pitanja

1.

Treba li o pitanju je li državni odvjetnik neovisan od izvršne vlasti odlučiti prema njegovom položaju u relevantnom nacionalnom pravnom sustavu? Ako ne, u skladu s kojim kriterijima treba odlučiti o neovisnosti od izvršne vlasti?

2.

Je li državni odvjetnik kojeg Ministarstvo pravosuđa, u skladu s nacionalnim pravom, može izravno ili neizravno usmjeravati ili mu davati upute, dovoljno neovisan od izvršne vlasti da bi ga se smatralo pravosudnim tijelom u smislu članka 6. stavka 1. Okvirne odluke (1)?

3.

Ako je tomu tako, mora li državni odvjetnik također biti funkcionalno neovisan od izvršne vlasti i koji su kriteriji u skladu s kojima treba odlučiti o funkcionalnoj neovisnosti?

4.

Ako je nezavisan od izvršne vlasti, je li državni odvjetnik koji započinje i provodi istrage i osigurava objektivnost i zakonitost njihovog provođenja, podiže optužnice, izvršava sudske odluke i progoni počinitelje kaznenih djela, a ne izdaje nacionalne uhidbene naloge i ne obavlja sudačke funkcije „pravosudno tijelo” za potrebe članka 6. stavka 1. Okvirne odluke?

5.

Je li državni odvjetnik u Zwickauu pravosudno tijelo u smislu članka 6. stavka 1. Okvirne odluke od 13. lipnja 2002. o Europskom uhidbenom nalogu i postupcima predaje između država članica?


(1)  Okvirna odluka Vijeća 2002/584/PUP od 13. lipnja 2002. o Europskom uhidbenom nalogu i postupcima predaje između država članica (SL 2002, L 190, str. 1) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 3., str. 83.)