3.1.2022   

HR

Službeni list Europske unije

C 2/29


Presuda Općeg suda od 27. listopada 2021. – WM/Komisija

(Predmet T-411/18) (1)

(„Javna služba - Dužnosnici - Postupak zapošljavanja - Obavijest o natječaju - Otvoreni natječaj EPSO/AD/338/17 - Odluka povjerenstva za odabir da se tužitelju ne dopusti sudjelovanje u sljedećoj fazi natječaja - Članci 21. i 26. Povelje o temeljnim pravima - Članak 1.d stavci 1., 4. i 5. Pravilnika o osoblju - Razumna prilagodba - Načelo nediskriminacije na temelju invalidnosti - Direktiva 2000/78/EZ - Odgovornost - Imovinska i neimovinska šteta”)

(2022/C 2/37)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: WM (zastupnik: B. Entringer, odvjetnik)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: T. S. Bohr i D. Milanowska, agenti)

Predmet

Zahtjev na temelju članka 270. UFEU-a kojim se traži, s jedne strane, poništenje odluke povjerenstva za odabir na otvorenom natječaju EPSO/AD/338/17 od 27. rujna 2017. o tome da se tužitelju ne dopusti sudjelovanje u sljedećoj fazi natječaja i odluke tijela za imenovanje od 19. travnja 2018. kojom je odbijena njegova žalba i, s druge strane, naknada štete koju je navodno pretrpio zbog tih odluka.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Svaka stranka snosit će vlastite troškove.


(1)  SL C 61, 24. 2. 2020.