14.11.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 419/6


Presuda Suda (četvrto vijeće) od 15. rujna 2016. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Niedersächsisches Finanzgericht – Njemačka) – Senatex GmbH protiv Finanzamt Hannover-Nord

(Predmet C-518/14) (1)

((Zahtjev za prethodnu odluku - Zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost - Direktiva 2006/112/EZ - Članak 167., članak 178. točka (a), članak 179. i članak 226. točka 3. - Odbitak pretporeza - Izdavanje računa bez poreznog broja i bez identifikacijskog broja za PDV - Propis države članice kojim se isključuje ex tunc ispravak računa))

(2016/C 419/07)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Niedersächsisches Finanzgericht

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Senatex GmbH

Tuženik: Finanzamt Hannover-Nord

Izreka

Članke 167., 178. točku (a), 179. i 226. točku 3. Direktive Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost treba tumačiti na način da im se protivi nacionalni propis poput onoga o kojem je riječ u glavnom postupku, na temelju kojeg ispravak računa navođenjem obveznog podatka, to jest identifikacijskog broja za porez na dodanu vrijednost, ne proizvodi retroaktivni učinak, tako da se pravo na odbitak tog poreza ostvarivano na temelju ispravljenog računa ne odnosi na godinu u kojoj je taj račun prvotno izdan, već na godinu u kojoj je ispravljen.


(1)  SL C 34, 2. 2. 2015.