27.2.2023   

HR

Službeni list Europske unije

L 61/20


PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) 2023/419

od 24. veljače 2023.

o provedbi članka 8.a Uredbe (EZ) br. 765/2006 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Bjelarusu i sudjelovanje Bjelarusa u ruskoj agresiji prema Ukrajini

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 765/2006 od 18. svibnja 2006. o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Bjelarusu i sudjelovanje Bjelarusa u ruskoj agresiji prema Ukrajini (1), a posebno njezin članak 8.a,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 18. svibnja 2006. donijelo Uredbu (EZ) br. 765/2006.

(2)

Na temelju preispitivanja Odluke 2012/642/ZVSP (2) Vijeće je odlučilo da bi mjere ograničavanja navedene u njoj trebalo produljiti do 28. veljače 2024.

(3)

Trebalo bi izmijeniti unose za 21 fizičku i dvije pravne osobe uvrštene na popis fizičkih i pravnih osoba, subjekata i tijela koji podliježu mjerama ograničavanja iz Priloga I. Uredbi (EZ) br. 765/2006.

(4)

Prilog I. Uredbi (EZ) br. 765/2006 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog I. Uredbi (EZ) br. 765/2006 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 24. veljače 2023.

Za Vijeće

Predsjednica

J. ROSWALL


(1)  SL L 134, 20.5.2006., str. 1.

(2)  Odluka Vijeća 2012/642/ZVSP od 15. listopada 2012. o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Bjelarusu i sudjelovanje Bjelarusa u ruskoj agresiji prema Ukrajini (SL L 285, 17.10.2012., str. 1.).


PRILOG

Prilog I. Uredbi (EZ) br. 765/2006 mijenja se kako slijedi:

1.

u tablici „A. Fizičke osobe iz članka 2. stavka 1.”, unosi 10., 17., 20., 22., 35., 39., 41., 42., 64., 65., 71., 73., 75., 78., 85., 87., 89., 90., 123., 125. i 179. zamjenjuju se sljedećim:

 

Imena

(transliteracija bjeloruskog načina pisanja)

(transliteracija ruskog načina pisanja)

Imena

(bjeloruski način pisanja)

(ruski način pisanja)

Identifikacijski podaci

Razlozi za uvrštenje na popis

Datum uvrštenja na popis

„10.

Khazalbek Baktibekavich ATABEKAU

Khazalbek Bakhtibekovich ATABEKOV

Хазалбек Бактiбекавiч АТАБЕКАЎ

Хазалбек Бахтибекович АТАБЕКОВ

Funkcija(-e): bivši zamjenik zapovjednika unutarnjih snaga

Datum rođenja: 18.3.1967.

Spol: muški

Kao bivši zamjenik zapovjednika unutarnjih snaga Ministarstva unutarnjih poslova bio je odgovoran za kampanju represije i zastrašivanja koju su provodile snage Ministarstva unutarnjih poslova, a posebno unutarnje snage pod njegovim zapovjedništvom, nakon predsjedničkih izbora 2020., što je ponajprije obuhvaćalo proizvoljna uhićenja i zlostavljanje mirnih prosvjednika, uključujući mučenje, te zastrašivanje novinara i nasilje nad njima.

U ožujku 2022. prebačen je u vojnu pričuvu dekretom Aleksandra Lukašenka. Ima pravo nositi vojnu uniformu i vojne oznake.

2.10.2020.

17.

Andrei Vasilievich GALENKA

Andrey Vasilievich GALENKA

Андрэй Васiльевiч ГАЛЕНКА

Андрей Васильевич ГАЛЕНКА

Funkcija(-e): prvi zamjenik načelnika Okružnog odjela za unutarnje poslove u okrugu Moskovski (Minsk), načelnik policije za javnu sigurnost

Spol: muški

Kao bivši zamjenik načelnika Okružnog odjela za unutarnje poslove u okrugu Moskovski (Minsk) i načelnik policije za javnu sigurnost bio je odgovoran za kampanju represije i zastrašivanja protiv mirnih prosvjednika u tom okrugu nakon predsjedničkih izbora 2020., što je ponajprije obuhvaćalo proizvoljna uhićenja, prekomjernu uporabu sile i zlostavljanje, uključujući mučenje.

I dalje je aktivan u Lukašenkovu režimu te je prvi zamjenik načelnika Okružnog odjela za unutarnje poslove u okrugu Moskovski (Minsk), načelnik policije za javnu sigurnost.

2.10.2020.

20.

Anatol Anatolievich VASILIEU

Anatoli Anatolievich VASILIEV

Анатоль Анатольевiч ВАСIЛЬЕЎ

Анатолий Анатольевич ВАСИЛЬЕВ

Funkcija(-e): prvi zamjenik načelnika Odjela za unutarnje poslove pri Izvršnom odboru regije/oblasti Gomel/Homel, načelnik policije za javnu sigurnost

bivši zamjenik načelnika Odjela za unutarnje poslove pri Izvršnom odboru regije/oblasti Gomel/Homel, načelnik policije za javnu sigurnost, bivši zamjenik predsjednika Istražnog odbora

Datum rođenja: 26.1.1972.

Mjesto rođenja: Gomel/Homel, oblast Gomel/Homel, bivši SSSR (sada Bjelarus)

Spol: muški

Kao bivši zamjenik načelnika Odjela za unutarnje poslove pri Izvršnom odboru regije/oblasti Gomel/Homel i načelnik policije za javnu sigurnost bio je odgovoran za kampanju represije i zastrašivanja protiv mirnih prosvjednika u toj regiji/oblasti nakon predsjedničkih izbora 2020., što je ponajprije obuhvaćalo proizvoljna uhićenja, prekomjernu uporabu sile i zlostavljanje mirnih prosvjednika, uključujući mučenje.

I dalje je aktivan u Lukašenkovu režimu kao prvi zamjenik načelnika Odjela za unutarnje poslove pri Izvršnom odboru regije/oblasti Gomel/Homel, načelnik policije za javnu sigurnost.

2.10.2020.

22.

Leanid ZHURAUSKI

Leonid ZHURAVSKI

Леанiд ЖУРАЎСКI

Леонид ЖУРАВСКИЙ

Funkcija(-e): bivši načelnik OMON-a („Policijski odred za posebne namjene”) u Vitebsku/Viciebsku

Datum rođenja: 20.9.1975.

Spol: muški

Kao bivši zapovjednik snaga OMON-a u Vitebsku/Viciebsku bio je odgovoran za kampanju represije i zastrašivanja koju su provodile snage OMON-a u Vitebsku/Viciebsku nakon predsjedničkih izbora 2020., što je ponajprije obuhvaćalo proizvoljna uhićenja i zlostavljanje mirnih prosvjednika.

2.10.2020.

35.

Alena Mikalaeuna DMUHAILA

Elena Nikolaevna DMUHAILO

Алена Мiкалаеўна ДМУХАЙЛА

Елена Николаевна ДМУХАЙЛО

Funkcija(-e): bivša tajnica Središnjeg izbornog povjerenstva

Datum rođenja: 1.7.1971.

Spol: ženski

Kao bivša tajnica Središnjeg izbornog povjerenstva bila je odgovorna za nepravilnu provedbu izbornog procesa za izbor predsjednika 2020., neusklađenost izbornog procesa s osnovnim međunarodnim standardima pravednosti i transparentnosti te za lažiranje izbornih rezultata.

Prije svega, Središnje izborno povjerenstvo i njegovo čelništvo organizirali su isključenje iz izbora pojedinih oporbenih kandidata na temelju neistinitih razloga te su promatračima na biračkim mjestima nametnuli nerazmjerna ograničenja. Središnje izborno povjerenstvo osiguralo je i pristran sastav izbornih povjerenstava pod njegovim nadzorom.

2.10.2020.

39.

Sviatlana Piatrouna KATSUBA

Svetlana Petrovna KATSUBO

Святлана Пятроўна КАЦУБА

Светлана Петровна КАЦУБО

Funkcija(-e): bivša članica Središnjeg izbornog povjerenstva

Datum rođenja: 6.8.1959.

Mjesto rođenja: Podilsk, regija/oblast Odesa, bivši SSSR (sada Ukrajina)

Spol: ženski

Kao bivša članica kolegija Središnjeg izbornog povjerenstva bila je odgovorna za nepravilnu provedbu izbornog procesa za izbor predsjednika 2020., neusklađenost izbornog procesa s osnovnim međunarodnim standardima pravednosti i transparentnosti te za lažiranje izbornih rezultata.

Prije svega, Središnje izborno povjerenstvo i njegov kolegij organizirali su isključenje iz izbora pojedinih oporbenih kandidata na temelju neistinitih razloga te su promatračima na biračkim mjestima nametnuli nerazmjerna ograničenja. Središnje izborno povjerenstvo osiguralo je i pristran sastav izbornih povjerenstava pod njegovim nadzorom.

2.10.2020.

41.

Igar Anatolievich PLYSHEUSKI

Ihor Anatolievich PLYSHEVSKIY

Iгар Анатольевiч ПЛЫШЭЎСКI

Игорь Анатольевич ПЛЫШЕВСКИЙ

Funkcija(-e): bivši član Središnjeg izbornog povjerenstva

Datum rođenja: 19.2.1979.

Mjesto rođenja: Lyuban, bivši SSSR (sadašnji Bjelarus)

Spol: muški

Kao bivši član kolegija Središnjeg izbornog povjerenstva bio je odgovoran za nepravilnu provedbu izbornog procesa za izbor predsjednika 2020., neusklađenost izbornog procesa s osnovnim međunarodnim standardima pravednosti i transparentnosti te za lažiranje izbornih rezultata.

Prije svega, Središnje izborno povjerenstvo i njegov kolegij organizirali su isključenje iz izbora pojedinih oporbenih kandidata na temelju neistinitih razloga te su promatračima na biračkim mjestima nametnuli nerazmjerna ograničenja. Središnje izborno povjerenstvo osiguralo je i pristran sastav izbornih povjerenstava pod njegovim nadzorom.

2.10.2020.

42.

Marina Yureuna RAKHMANAVA

Marina Yurievna RAKHMANOVA

Марына Юр’еўна РАХМАНАВА

Марина Юрьевна РАХМАНОВА

Funkcija(-e): bivša članica Središnjeg izbornog povjerenstva

Datum rođenja: 26.9.1970.

Spol: ženski

Kao bivša članica kolegija Središnjeg izbornog povjerenstva bila je odgovorna za nepravilnu provedbu izbornog procesa za izbor predsjednika 2020., neusklađenost izbornog procesa s osnovnim međunarodnim standardima pravednosti i transparentnosti te za lažiranje izbornih rezultata.

Prije svega, Središnje izborno povjerenstvo i njegov kolegij organizirali su isključenje iz izbora pojedinih oporbenih kandidata na temelju neistinitih razloga te su promatračima na biračkim mjestima nametnuli nerazmjerna ograničenja. Središnje izborno povjerenstvo osiguralo je i pristran sastav izbornih povjerenstava pod njegovim nadzorom.

2.10.2020.

64.

Pavel Mikalaevich LIOHKI

Pavel Nikolaevich LIOHKI

Павел Мiкалаевiч ЛЁГКI

Павел Николаевич ЛЁГКИЙ

Funkcija(-e): ministar savjetnik u bjeloruskom veleposlanstvu u Moskvi u Rusiji, bivši prvi zamjenik ministra informiranja

Datum rođenja: 30.5.1972.

Mjesto rođenja: Baranavichy, bivši SSSR (sadašnji Bjelarus)

Spol: muški

Kao bivši prvi zamjenik ministra informiranja odgovoran je za represiju protiv civilnog društva, a osobito za odluku Ministarstva informiranja nakon predsjedničkih izbora 2020. da se onemogući pristup neovisnim internetskim stranicama i ograniči pristup internetu u Bjelarusu kao instrument represije protiv civilnog društva, mirnih prosvjednika i novinara.

I dalje je aktivan u Lukašenkovu režimu kao ministar savjetnik u bjeloruskom veleposlanstvu u Moskvi u Rusiji.

17.12.2020.

65.

Ihar Uladzimiravich LUTSKY

Igor Vladimirovich LUTSKY

Iгар Уладзiмiравiч ЛУЦКI

Игорь Владимирович ЛУЦКИЙ

Funkcija(-e): zamjenik voditelja predsjedničke administracije, bivši ministar informiranja

Datum rođenja: 31.10.1972.

Mjesto rođenja: Stolin, regija/oblast Brest, bivši SSSR (sada Bjelarus)

Spol: muški

Kao bivši ministar informiranja bio je odgovoran za represiju protiv civilnog društva, a osobito za odluku Ministarstva informiranja nakon predsjedničkih izbora 2020. da se onemogući pristup neovisnim internetskim stranicama i ograniči pristup internetu u Bjelarusu kao instrument represije protiv civilnog društva, mirnih prosvjednika i novinara.

I dalje je aktivan u Lukašenkovu režimu kao zamjenik voditelja predsjedničke administracije.

17.12.2020.

71.

Dzmitry Aliaksandravich KURYAN

Dmitry Alexandrovich KURYAN

Дзмiтрый Аляксандравiч КУРЬЯН

Дмитрий Александрович КУРЬЯН

Funkcija(-e): zamjenik načelnika javnih paravojnih postrojbi Akademije Ministarstva unutarnjih poslova, policijski pukovnik, bivši zamjenik načelnika Glavne uprave i načelnik Odjela za izvršavanje zakonodavstva Ministarstva unutarnjih poslova

Datum rođenja: 3.10.1974.

Spol: muški

Kao bivši zamjenik načelnika Glavne uprave i načelnik Odjela za izvršavanje zakonodavstva Ministarstva unutarnjih poslova bio je odgovoran za kampanju represije i zastrašivanja koju su provodile policijske snage nakon predsjedničkih izbora 2020., što je ponajprije obuhvaćalo proizvoljna uhićenja i zlostavljanje mirnih prosvjednika, uključujući mučenje, te zastrašivanje novinara i nasilje nad njima.

I dalje je aktivan u Lukašenkovom režimu kao zamjenik načelnika javnih paravojnih postrojbi Akademije Ministarstva unutarnjih poslova i zadržava čin policijskog pukovnika.

17.12.2020.

73.

Dzmitry Mikalaevich SHUMILIN

Dmitry Nikolayevich SHUMILIN

Дзмiтрый Мiкалаевiч ШУМIЛIН

Дмитрий Николаевич ШУМИЛИН

Funkcija(-e): zamjenik načelnika Uprave za zaštitu zakona i reda te prevenciju, bivši zamjenik načelnika odjela za masovne događaje GUVD-a (Glavna uprava za unutarnje poslove) poglavarstva grada Minska

Datum rođenja: 26.7.1977.

Spol: muški

Kao bivši zamjenik načelnika Odjela za masovne događaje GUVD-a poglavarstva grada Minska bio je odgovoran za kampanju represije i zastrašivanja koju je vodio lokalni aparat nakon predsjedničkih izbora 2020., što je ponajprije obuhvaćalo proizvoljna uhićenja i zlostavljanje mirnih prosvjednika, uključujući mučenje, te zastrašivanje novinara i nasilje nad njima.

Zabilježeno je da je osobno sudjelovao u nezakonitom pritvaranju mirnih prosvjednika.

I dalje je aktivan u Lukašenkovu režimu kao zamjenik načelnika Uprave za zaštitu zakona i reda te prevenciju GUVD-a (Glavna uprava za unutarnje poslove) poglavarstva grada Minska.

17.12.2020.

75.

Siarhei Leanidavich KALINNIK

Sergei Leonidovich KALINNIK

Сяргей Леанiдавiч КАЛИННИК

Сергей Леонидович КАЛИННИК

Funkcija(-e): bivši policijski pukovnik, načelnik policijske uprave okruga Sovetsky u Minsku

Datum rođenja: 23.7.1979.

Spol: muški

Kao bivši načelnik policijske uprave okruga Sovetsky u Minsku bio je odgovoran za kampanju represije i zastrašivanja koju su provodile lokalne policijske snage pod njegovim zapovjedništvom nakon predsjedničkih izbora 2020., što je ponajprije obuhvaćalo proizvoljna uhićenja i zlostavljanje mirnih prosvjednika, uključujući mučenje, te zastrašivanje novinara i nasilje nad njima.

Prema navodima svjedoka osobno je nagledao mučenje nezakonito pritvorenih prosvjednika i sudjelovao u njemu.

17.12.2020.

78.

Aliaksandr Aliaksandravich PIETRASH

Alexander (Alexandr) Alexandrovich PETRASH

Аляксандр Аляксандравiч ПЕТРАШ

Александр Александрович ПЕТРАШ

Funkcija(-e): predsjednik suda okruga Tsentralny u Minsku, bivši predsjednik suda okruga Moskovski u Minsku

Datum rođenja: 16.5.1988.

Spol: muški

Kao bivši predsjednik suda okruga Moskovski u Minsku bio je odgovoran za brojne politički motivirane presude protiv novinara, čelnika oporbe, aktivista i prosvjednika. Prema izvještajima, tijekom suđenja provođenih pod njegovim nadzorom došlo je do kršenja pravâ obrane i oslanjanja na izjave lažnih svjedoka.

Imao je ključnu ulogu u izricanju novčanih kazni prosvjednicima, novinarima i čelnicima oporbe te u pritvaranju prosvjednika, novinara i čelnika oporbe nakon predsjedničkih izbora 2020.

Stoga je odgovoran za kršenja ljudskih prava i ugrožavanje vladavine prava te za doprinošenje represiji protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

I dalje je aktivan u Lukašenkovu režimu kao predsjednik suda okruga Tsentralny u Minsku.

17.12.2020.

85.

Yulia Chaslavauna HUSTYR

Yulia Cheslavovna HUSTYR

Юлiя Чаславаўна ГУСТЫР

Юлия Чеславовна ГУСТЫР

Funkcija(-e): odvjetnica u uredu za pravnu pomoć okruga Kastrychnitski u Minsku, bivša sutkinja suda okruga Central u Minsku

Datum rođenja: 14.1.1984.

Spol: ženski

Kao bivša sutkinja suda okruga Central u Minsku bila je odgovorna za brojne politički motivirane presude protiv novinara, čelnika oporbe, aktivista i prosvjednika, što je ponajprije obuhvaćalo osuđujuću presudu protiv oporbenog predsjedničkog kandidata Viktara Babarike. Prema izvještajima, tijekom suđenja provođenih pod njezinim nadzorom došlo je do kršenja pravâ na obranu.

Stoga je odgovorna za kršenja ljudskih prava i ugrožavanje vladavine prava te za doprinošenje represiji protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

I dalje je aktivna u Lukašenkovu režimu kao odvjetnica u uredu za pravnu pomoć okruga Kastrychnitski u Minsku.

17.12.2020.

87.

Aliaksandr Vasilevich SHAKUTSIN

Aleksandr Vasilevich SHAKUTIN

Аляксандр Васiльевiч ШАКУЦIН

Александр Васильевич ШАКУТИН

Funkcija(-e): poduzetnik, predsjednik upravnog odbora holdinga Amhodor, dioničar društava SV Maschinen GmbH, UAB EM System, Anulatrans SIA, Amkodor-Tsentr, OOO Iskamed, OOO PMI Inzhiniring

Datum rođenja: 12.1.1959.

Mjesto rođenja: Bolshoe Babino, rajon Orsha, regija/oblast Vitebsk/Viciebsk, bivši SSSR (sada Bjelarus)

Spol: muški

Jedan od vodećih poduzetnika koji posluje u Bjelarusu, s poslovnim interesima u sektoru građevinarstva, proizvodnje strojeva, poljoprivrede i drugim sektorima.

Prema izvješćima riječ je o jednoj od osoba koje su ostvarile najviše koristi od privatizacije tijekom Lukašenkova predsjedničkog mandata. Ujedno je bivši član predsjedništva javne udruge „Belaya Rus” koja podržava Lukašenka i bivši član Vijeća za razvoj poduzetništva u Republici Bjelarusu.

U srpnju 2020. javno je osudio prosvjede oporbe u Bjelarusu, čime je podržao politiku represije Lukašenkova režima prema mirnim prosvjednicima, demokratskoj oporbi i civilnom društvu.

On stoga ostvaruje korist od Lukašenkova režima i podupire ga.

I dalje ima poslovne interese u Bjelarusu.

17.12.2020.

89.

Natallia Mikhailauna BUHUK

Natalia Mikhailovna BUGUK

Наталля Мiхайлаўна БУГУК

Наталья Михайловна БУГУК

Funkcija: sutkinja gradskog suda u Minsku, bivša sutkinja suda okruga Fruzenski u Minsku

Datum rođenja: 19.12.1989.

Mjesto rođenja: Minsk, bivši SSSR (sadašnji Bjelarus)

Spol: ženski

Državljanstvo: bjelorusko

Kao bivša sutkinja suda okruga Fruzenski u Minsku Natalija Buhuk bila je odgovorna za brojne politički motivirane presude protiv novinara i prosvjednika, što je ponajprije obuhvaćalo osuđujuću presudu protiv Kacjarine Bahvalave (Andrejeve) i Darje Čulcove. Prema izvješćima, tijekom suđenja provođenih pod njezinim nadzorom došlo je do kršenja pravâ na obranu i prava na pošteno suđenje.

Stoga je odgovorna za teška kršenja ljudskih prava i ozbiljno ugrožavanje vladavine prava te za represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

I dalje je aktivna u Lukašenkovu režimu kao sutkinja gradskog suda u Minsku.

21.6.2021.

90.

Alina Siarhieeuna KASIANCHYK

Alina Sergeevna KASYANCHYK

Алiна Сяргееўна КАСЬЯНЧЫК

Алина Сергеевна КАСЬЯНЧИК

Funkcija: tužiteljica u Uredu državnog odvjetnika grada Minska, bivša pomoćnica državnog odvjetnika na sudu okruga Frunzenski u Minsku

Datum rođenja: 12.3.1998.

Mjesto rođenja:

Spol: ženski

Državljanstvo: bjelorusko

Kao bivša pomoćnica državnog odvjetnika na sudu okruga Fruzenski u Minsku Alina Kasjančik predstavljala je Lukašenkov režim u politički motiviranim predmetima protiv novinara, aktivista i prosvjednika. Na temelju neosnovanih optužbi za ‚urotu’ i ‚kršenje javnog reda’ kazneno je gonila novinarke Kacjarinu Bahvalavu (Andrejevu) i Darju Čulcovu zbog snimanja mirnih prosvjeda. Kazneno je gonila i pripadnike bjeloruskog civilnog društva, npr. zbog sudjelovanja u mirnim prosvjedima i odavanja počasti ubijenom prosvjedniku Aljaksandru Tarajkovskom. Kontinuirano je od sudaca tražila dugoročne zatvorske kazne.

Stoga je odgovorna za teška kršenja ljudskih prava i ozbiljno ugrožavanje vladavine prava te za represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

I dalje je aktivna u Lukašenkovu režimu kao tužiteljica u Uredu državnog odvjetnika grada Minska.

21.6.2021.

104.

Andrei Vaclavavich HRUSHKO

Andrei Vatslavovich GRUSHKO

Андрэй Вацлававiч ГРУШКО

Андрей Вацлавович ГРУШКО

Funkcija: zamjenik predsjednika suda okruga Leninski u Brestu, bivši sudac suda okruga Leninski u Brestu

Datum rođenja: 24.1.1979.

Mjesto rođenja:

Spol: muški

Državljanstvo: bjelorusko

Kao sudac suda okruga Leninski u Brestu Andrej Hruško odgovoran je za brojne politički motivirane presude protiv mirnih prosvjednika, što je ponajprije obuhvaćalo osuđujuće presude protiv aktivista, koje se smatra političkim zatvorenicima, i maloljetnih osoba.

Stoga je odgovoran za teška kršenja ljudskih prava i ozbiljno ugrožavanje vladavine prava te za represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

Trenutačno obnaša dužnost zamjenika predsjednika suda okruga Leninski u Brestu.

21.6.2021.

123.

Aliaksandr Yauhenavich SHATROU

Alexander (Alexandr) Evgenevich SHATROV

Аляксандр Яўгенавiч ШАТРОЎ

Александр Евгеньевич ШАТРОВ

Funkcija(-e): poduzetnik, dioničar i bivši voditelj poduzeća Synesis LLC

Datum rođenja: 9.11.1978.

Mjesto rođenja: bivši SSSR (sada Ruska Federacija)

Spol: muški

Državljanstvo: rusko, bjelorusko

Osobni identifikacijski broj: 3091178A002VF5

Kao voditelj i bivši većinski dioničar poduzeća Synesis LLC Aleksandar Šatrov bio je odgovoran za odluku tog poduzeća da bjeloruskim vlastima pruža platformu za nadzor, Kipod, s pomoću koje je moguće pretraživati i analizirati videosnimke i koristiti se softverom za prepoznavanje lica. On stoga doprinosi represiji nad civilnim društvom i demokratskom oporbom koju provodi državni aparat. Synesis tvrdi da je bjelaruskim vlastima prestao omogućavati upotrebu platforme Kipod, ali prema izvješćima ByPOL-a državne sigurnosne agencije i dalje upotrebljavaju Kipod.

Synesis se nalazi u visokotehnološkom parku koji je osnovan dekretom Aleksandra Lukašenka i kao takav uživa brojne povlastice, uključujući oslobođenja od poreza na dohodak, PDV-a, offshore pristojbe, carine i drugog.

Synesis LLC i njegovo društvo kći Panoptes ostvaruju korist od toga što su dio državnog sustava za nadzor sigurnosti. I druga poduzeća čiji je vlasnik ili suvlasnik Šatrov, kao što su BelBet i Synesis Sport, ostvaruju korist od državnih ugovora.

Javno je kritizirao prosvjednike protiv Lukašenkova režima i relativizirao manjak demokracije u Bjelarusu. On stoga ostvaruje korist od Lukašenkova režima i podupire ga.

I dalje je dioničar poduzeća Synesis LLC.

21.6.2021.

125.

Mikhail Safarbekovich GUTSERIEV

Микаил (Михаил) Сафарбекович ГУЦЕРИЕВ

Funkcija(-e): poduzetnik, dioničar i predsjednik upravnog odbora Slavkali, predsjednik upravnog odbora i dioničar društava: JSC Mospromstroi, Industrial Financial Group Safmar JSC, LLC Proekt Grad

član upravnog odbora i dioničar društva JSC NKNeftisa

Datum rođenja: 9.5.1958.

Mjesto rođenja: Akmolinsk, bivši SSSR (sada Kazahstan)

Spol: muški

Državljanstvo: rusko

Mihail Gucerjev istaknuti je ruski poduzetnik s poslovnim interesima u Bjelarusu u sektorima energetike, potaše, ugostiteljstva i drugima. Dugogodišnji je poznanik Aleksandra Lukašenka, a zahvaljujući tom poznanstvu akumulirao je znatno bogatstvo i utjecaj među političkom elitom u Bjelarusu. Safmar, poduzeće koje kontrolira Gucerjev, jedina je ruska naftna kompanija koja je bjeloruske rafinerije nastavila opskrbljivati naftom tijekom energetske krize između Bjelarusa i Rusije početkom 2020.

Gucerjev je usto podržavao Lukašenka u sporovima s Rusijom oko isporuke nafte. Gucerjev je predsjednik upravnog odbora i dioničar poduzeća Slavkali, koje gradi postrojenje Nežinski za vađenje i preradu kalijeva klorida na nalazištu kalijeve soli Starobinski u blizini grada Ljubana. Riječ je o najvećoj investiciji u Bjelarusu, vrijednoj 2 milijarde USD. Lukašenko je obećao da će grad Ljuban u njegovu čast preimenovati u Gucerjevsk.

Njegove druge poslovne djelatnosti u Bjelarusu uključuju benzinske postaje i naftna skladišta te hotel, poslovni centar i zrakoplovni terminal u Minsku. Lukašenko je stao u Gucerjevovu obranu nakon što je protiv njega pokrenuta kaznena istraga u Rusiji. Lukašenko se ujedno Gucerjevu zahvalio za njegov financijski doprinos u dobrotvorne svrhe i ulaganje milijardi dolara u Bjelarus. Gucerjev je navodno Lukašenku darovao luksuzne darove.

Osim toga, Gucerjev je izjavio da je vlasnik rezidencije koja de facto pripada Lukašenku te mu je na taj način osigurao pokriće kad su novinari počeli istraživati Lukašenkovu imovinu. Gucerjev je 23. rujna 2020. nazočio Lukašenkovoj tajnoj inauguraciji. U listopadu 2020. Lukašenko i Gucerjev pojavili su se na otvaranju pravoslavne crkve, koju je potonji sponzorirao.

Prema medijskim izvješćima, kada su u kolovozu 2020. otpušteni zaposlenici bjeloruskih državnih medija koji su štrajkali, ruski medijski djelatnici doputovali su u Bjelarus zrakoplovom u Gucerjevovu vlasništvu kako bi zamijenili otpuštene radnike te su bili smješteni u hotelu Renaissance Minsk čiji je vlasnik Gucerjev. Tijekom krize uzrokovane bolešću COVID-19 Gucerjev je pomogao nabaviti računalne tomografe za Bjelarus. Mihail Gucerjev stoga ostvaruje korist od Lukašenkova režima i podupire ga.

21.6.2021.

129.

Aleh Mikalaevich, BELIAKOU

Oleg Nikolaevich BELIAKOV

Алег Мiĸалаевiч БЕЛЯКОЎ

Олег Ниĸолаевич БЕЛЯКОВ

Funkcija: voditelj Odjela za ideološki rad i podršku osoblju u Ministarstvu unutarnjih poslova Bjelarusa, bivši zamjenik načelnika Kazneno-popravnog odjela u Ministarstvu unutarnjih poslova

Datum rođenja:

Mjesto rođenja:

Spol: muški

Državljanstvo: bjelorusko

Kao bivši zamjenik načelnika Kazneno-popravnog odjela u Ministarstvu unutarnjih poslova koji je nadležan za ustanove za pritvor Aleh Beljakov bio je odgovoran za nehumano i ponižavajuće postupanje, uključujući mučenje, prema građanima koji su sudjelovali u mirnim prosvjedima te su pritvoreni u tim ustanovama nakon predsjedničkih izbora 2020., u skladu s obraćanjem Lukašenka službenicima Ministarstva unutarnjih poslova.

U tom svojstvu snosi odgovornost za uvjete pritvora u bjeloruskim zatvorima, među ostalim za kategorizaciju zatvorenika, što odgovara različitim oblicima zlostavljanja i mučenja kojima su izloženi pritvorenici, kao što su verbalno zlostavljanje, kaznena izolacija, uskraćivanje poziva i posjeta, sakaćenje, premlaćivanje i brutalno mučenje.

Stoga je odgovoran za teška kršenja ljudskih prava i represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

I dalje je aktivan u Lukašenkovu režimu kao voditelj Odjela za ideološki rad i podršku osoblju u Ministarstvu unutarnjih poslova Bjelarusa.

21.6.2021.

131.

Andrei Mikalaevich DAILIDA

Andrei Nikolaevich DAILIDA

Андрэй Мiкалаевiч ДАЙЛIДА

Андрей Ниĸолаевич ДАЙЛИДА

Funkcija: voditelj Odjela za logističku vojnu potporu u Ministarstvu unutarnjih poslova Bjelarusa, bivši zamjenik načelnika Kazneno-popravnog odjela u Ministarstvu unutarnjih poslova

Datum rođenja: 01.7.1974.

Mjesto rođenja:

Putovnica: KH2133825

Spol: muški

Državljanstvo: bjelorusko

Kao bivši zamjenik načelnika Kazneno-popravnog odjela u Ministarstvu unutarnjih poslova koji je nadležan za ustanove za pritvor Andrej Dajlida bio je odgovoran za nehumano i ponižavajuće postupanje, uključujući mučenje, prema građanima koji su sudjelovali u mirnim prosvjedima te su pritvoreni u tim ustanovama nakon predsjedničkih izbora 2020., u skladu s obraćanjem Lukašenka službenicima Ministarstva unutarnjih poslova.

U tom je svojstvu odgovoran za uvjete pritvora u bjeloruskim zatvorima, među ostalim za kategorizaciju zatvorenika, što odgovara različitim oblicima zlostavljanja i mučenja kojima su izloženi pritvorenici, kao što su verbalno zlostavljanje, kaznena izolacija, uskraćivanje poziva i posjeta, sakaćenje, premlaćivanje i brutalno mučenje. Kao zamjenik načelnika Kazneno-popravnog odjela u Ministarstvu unutarnjih poslova primio je u prosincu 2020. Predsjednički orden za zasluge prema domovini te stoga ostvaruje korist od Lukašenkova režima.

Stoga je odgovoran za teška kršenja ljudskih prava i represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

I dalje je aktivan u Lukašenkovu režimu kao voditelj Odjela za logističku vojnu potporu u Ministarstvu unutarnjih poslova Bjelarusa.

21.6.2021.

179.

Andrei Andreevich PRAKAPUK

Andrey Andreevich PROKOPUK

Андрэй Андрэевiч ПРAКAПУК

Андрей Андреевич ПРОКОПУК

Funkcija: direktor republičkog unitarnog poduzeća „Brest Center for standardisation, Metrology and Certification”, bivši zamjenik direktora Odjela za financijske istrage Odbora za državnu kontrolu Republike Bjelarusa

pukovnik financijske policije

Datum rođenja: 22.7.1973.

Mjesto rođenja: Kobrin, regija Brest, Bjelarus

Adresa: 22 Mira St., apt. 88, Priluki, Minsk Region, Belarus

Spol: muški

Državljanstvo: bjelorusko

Osobni identifikacijski broj: 3220773C061PB1

Kao bivši zamjenik direktora Odjela za financijske istrage Odbora za državnu kontrolu Republike Bjelarusa Andrei Prakapuk bio je odgovoran za politički motivirane kampanje tog odjela protiv novinara i neovisnih bjeloruskih medijskih kuća. Osobno je odobrio odluku o pretraživanju prostora neovisne medijske kuće TUT.by i pokrenuo sudski postupak protiv medijske kuće TUT.by i novinara koje je medijska kuća TUT.by zaposlila te onemogućio pristup njezinim internetskim stranicama.

Stoga je odgovoran za teška kršenja ljudskih prava i represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe, kao i za ozbiljno ugrožavanje vladavine prava.

I dalje je aktivan u Lukašenkovom režimu kao direktor republičkog unitarnog poduzeća „Brest Center for standardisation, Metrology and Certification”.

2.12.2021.

195.

Ivan Ivanavich GALAVATYI

Ivan Ivanovich GOLOVATY

Iван Iванавiч ГАЛАВАТЫ

Иван Иванович ГОЛОВАТЫЙ

Funkcija(-e): glavni direktor javnog dioničkog društva „Belaruskali”, predsjednik nadzornog odbora društva JSC Belarussian Potash Company

Član Stalnog odbora Vijeća Republike Nacionalne skupštine Republike Bjelarusa za vanjske poslove i nacionalnu sigurnost

Datum rođenja: 15.6.1976.

Mjesto rođenja: naselje Pogost, okrug Soligorsk, pokrajina Minsk, Bjelarus

Spol: muški

Državljanstvo: bjelorusko

Ivan Galavatyi glavni je direktor poduzeća u državnom vlasništvu „Belaruskali”, koje je velik izvor prihoda i strane valute za Lukašenkov režim. Član je Vijeća Republike Nacionalne skupštine te obnaša više drugih visokih dužnosti u Bjelarusu. Nadalje, predsjednik je nadzornog odbora društva JSC Belarussian Potash Company. Tijekom svoje karijere primio je višestruke državne nagrade, među ostalim izravno od Aleksandra Lukašenka. Blisko je povezan s Lukašenkom i članovima njegove obitelji. On stoga ostvaruje korist od Lukašenkova režima i podupire ga.

Zaposlenici poduzeća „Belaruskali” koji su sudjelovali u štrajkovima i mirnim prosvjedima nakon namještenih predsjedničkih izbora u kolovozu 2020. u Bjelarusu nisu dobili premije i otpušteni su. Lukašenko je osobno zaprijetio da će štrajkače zamijeniti rudarima iz Ukrajine. Ivan Galavatyi stoga je odgovoran za represiju nad civilnim društvom.

3.6.2022.”

2.

u tablici „B. Pravne osobe, subjekti ili tijela iz članka 2. stavka 1.” unosi 5. i 29. zamjenjuju se sljedećim:

 

Imena

(transliteracija bjeloruskog načina pisanja)

(transliteracija ruskog načina pisanja)

Imena

(bjeloruski način pisanja)

(ruski način pisanja)

Identifikacijski podaci

Razlozi za uvrštenje na popis

Datum uvrštenja na popis

„5.

SYNESIS LLC

ООО „Синезис”

Adresa: 220005, Minsk, Platonova 20B Belarus; Mantulinskaya 24, Moscow 123100, Russia.

Registracijski broj (УНН/ИНН): 190950894 (Bjelarus); 7704734000/

770301001 (Rusija)

Internetska stranica: https://synesis.partners; https://synesis-group.com/

Tel.: +375 (17) 240-36-50

E-adresa:yuriy.serbenkov@synesis.by

Synesis LLC bjeloruskim vlastima omogućava upotrebu platforme za nadzor Kipod, s pomoću koje je moguće pretraživati i analizirati videosnimke i koristiti se softverom za prepoznavanje lica, čime je to poduzeće odgovorno za represiju nad civilnim društvom i demokratskom oporbom od strane državnog aparata u Bjelarusu. Bjeloruski Odbor za državnu sigurnost (KGB) i Ministarstvo unutarnjih poslova na popisu su korisnika sustava koji je izradio Synesis.

Synesis tvrdi da je bjelaruskim vlastima prestao omogućavati upotrebu platforme Kipod, ali prema izvješćima ByPOL-a državne sigurnosne agencije i dalje upotrebljavaju Kipod.

Synesis se nalazi u visokotehnološkom parku koji je osnovan dekretom Aleksandra Lukašenka i kao takav uživa brojne povlastice, uključujući oslobođenja od poreza na dohodak, PDV-a, offshore pristojbe, carine i drugog.

Poduzeće stoga ostvaruje korist od suradnje s Lukašenkovim režimom te ga podupire.

17.12.2020.

29.

Dioničko društvo „Belarusian Potash Company”

ААТ „Беларуская калiйная кампанiя”

ОАО „Белорусская калийная компания”

Adresa: 35 Masherova Ave., 220002 Minsk, Belarus

Datum registracije: 13.9.2013.

Registracijski broj: 192050251

Tel. +375 (17) 309-30-10; +375 (17) 309-30-30

E-adresa: info@belpc.by

JSC Belarusian Potash Company izvozni je ogranak bjeloruskog državnog proizvođača potaše Belaruskalija. Poduzeće Belaruskali jedno je od najvećih izvora prihoda za Lukašenkov režim. Opskrba poduzeća Belarusian Potash Company predstavlja 20 % svjetskog izvoza potaše.

Država je poduzeću Belarusian Potash Company jamčila prava monopola na izvoz kalijevih gnojiva. Poduzeće ostvaruje znatne prihode jer bjeloruske vlasti prema njemu postupaju povlašteno. Stoga poduzeće Belarusian Potash Company ostvaruje korist od Lukašenkova režima i podupire ga.

3.6.2022.”