EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0724

Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/724 оd 15. svibnja 2020. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

C/2020/3327

OJ L 170, 2.6.2020, p. 9–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/724/oj

2.6.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 170/9


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/724

оd 15. svibnja 2020.

o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije (1), a posebno njezin članak 57. stavak 4. i članak 58. stavak 2.,

budući da:

(1)

Radi osiguravanja jedinstvene primjene kombinirane nomenklature priložene Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 (2) potrebno je donijeti mjere za razvrstavanje robe iz Priloga ovoj Uredbi.

(2)

Uredbom (EEZ) br. 2658/87 utvrđena su opća pravila za tumačenje kombinirane nomenklature. Ta se pravila primjenjuju i na svaku drugu nomenklaturu koja se u cijelosti ili djelomično temelji na njoj ili kojom se uvodi daljnja podjela te koja je utvrđena posebnim odredbama Unije radi primjene tarifnih i drugih mjera povezanih s trgovinom robom.

(3)

U skladu s navedenim općim pravilima robu opisanu u stupcu (1) tablice u Prilogu ovoj Uredbi trebalo bi na temelju obrazloženja navedenog u stupcu (3) razvrstati u odgovarajuću oznaku KN iz stupca (2).

(4)

Primjereno je odrediti da u skladu s člankom 34. stavkom 9. Uredbe (EU) br. 952/2013 osoba kojoj su dane obvezujuće tarifne informacije za robu na koju se odnosi ova Uredba, a koje nisu u skladu s ovom Uredbom, može nastaviti navoditi te informacije tijekom određenog razdoblja. Trebalo bi odrediti da to razdoblje traje tri mjeseca.

(5)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora za carinski zakonik,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Roba iz stupca (1) tablice u Prilogu razvrstava se u kombiniranu nomenklaturu u oznaku KN iz stupca (2) te tablice.

Članak 2.

U skladu s člankom 34. stavkom 9. Uredbe (EU) br. 952/2013 obvezujuće tarifne informacije koje nisu u skladu s ovom Uredbom mogu se nastaviti navoditi tijekom razdoblja od tri mjeseca od datuma stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 15. svibnja 2020.

Za Komisiju,

u ime predsjednice,

Philip KERMODE

Vršitelj dužnosti glavnog direktora

Glavna uprava za oporezivanje i carinsku uniju


(1)  SL L 269, 10.10.2013., str. 1.

(2)  Uredba Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL L 256, 7.9.1987., str. 1.).


PRILOG

Naziv robe

Razvrstavanje

(oznaka KN)

Obrazloženje

(1)

(2)

(3)

Proizvod u obliku šuplje lopte od pređa, vrpca ili sličnih proizvoda iz tarifnog broja 5404 ili 5405, s malim okruglim otvorom obrubljenim mekom plastičnom lamelom koja omogućuje njegovo stavljanje, na primjer, na električne kablove s nizom svjetala (takozvani lanac ukrasnih lampica).

Proizvod je dostupan u različitim bojama i veličinama i uvozi se kao zaseban proizvod. Namijenjen je za uporabu kao zaseban ukras ili primjerice zajedno s lancem ukrasnih lampica.

(Vidjeti sliku)  (*1).

5609 00 00

Razvrstavanje se utvrđuje u skladu s općim pravilom 1 za tumačenje kombinirane nomenklature, napomenom 7(f) i napomenom 8(a) uz odsjek XI i nazivima oznaka KN 5609 00 00 .

Razvrstavanje proizvoda u oznaku KN 9405 99 00 kao dio (sjenila) za električne svjetiljke, koji nije drugdje naveden ili uključen, isključeno je jer proizvod nije prepoznatljiv po obliku ili posebnim obilježjima kao dio namijenjen isključivo ili uglavnom za uporabu s električnom svjetiljkom (vidjeti i Objašnjenja Harmoniziranog sustava uz poglavlje 94, dijelovi). Proizvod je namijenjen uporabi s različitim svjetlima, s drugim ukrasnim proizvodima ili kao zaseban ukras za unutarnje uređenje.

Stoga se proizvod na temelju materijala od kojeg je izrađen razvrstava u oznaku KN 5609 00 00 kao proizvodi od pređa, vrpca ili sličnih proizvoda iz tarifnog broja 5404 ili 5405, konopa, uzica ili užadi, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu.

Image 1


(*1)  Slika je samo informativna.


Top