EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0516

Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/516 оd 3. travnja 2020. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

C/2020/2212

OJ L 114, 14.4.2020, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/516/oj

14.4.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 114/1


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/516

оd 3. travnja 2020.

o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije (1), a posebno njezin članak 57. stavak 4. i članak 58. stavak 2.,

budući da:

(1)

Radi osiguravanja jedinstvene primjene kombinirane nomenklature priložene Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 (2) potrebno je donijeti mjere za razvrstavanje robe iz Priloga ovoj Uredbi.

(2)

Uredbom (EEZ) br. 2658/87 utvrđena su opća pravila za tumačenje kombinirane nomenklature. Ta se pravila primjenjuju i na svaku drugu nomenklaturu koja se u cijelosti ili djelomično temelji na njoj ili kojom se uvodi daljnja podjela te koja je utvrđena posebnim odredbama Unije radi primjene tarifnih i drugih mjera povezanih s trgovinom robom.

(3)

U skladu s navedenim općim pravilima robu opisanu u stupcu (1) tablice u Prilogu ovoj Uredbi trebalo bi na temelju obrazloženja navedenog u stupcu (3) razvrstati u odgovarajuću oznaku KN iz stupca (2).

(4)

Primjereno je odrediti da u skladu s člankom 34. stavkom 9. Uredbe (EU) br. 952/2013 osoba kojoj su dane obvezujuće tarifne informacije za robu na koju se odnosi ova Uredba, a koje nisu u skladu s ovom Uredbom, može nastaviti navoditi te informacije tijekom određenog razdoblja. Trebalo bi odrediti da to razdoblje traje tri mjeseca.

(5)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora za carinski zakonik,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Roba iz stupca (1) tablice u Prilogu razvrstava se u kombiniranu nomenklaturu u oznaku KN iz stupca (2) te tablice.

Članak 2.

U skladu s člankom 34. stavkom 9. Uredbe (EU) br. 952/2013 obvezujuće tarifne informacije koje nisu u skladu s ovom Uredbom mogu se nastaviti navoditi tijekom razdoblja od tri mjeseca od datuma stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 3. travnja 2020.

Za Komisiju,

u ime predsjednice,

Stephen QUEST

Glavni director

Glavna uprava za oporezivanje i carinsku uniju


(1)  SL L 269, 10.10.2013., str. 1.

(2)  Uredba Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL L 256, 7.9.1987., str. 1.).


PRILOG

Opis robe

Razvrstavanje (oznaka KN)

Obrazloženje

(1)

(2)

(3)

Prazna cijev od cirkonijeve slitine otvorena na oba kraja, duljine približno 4 m i mase približno 0,5 kg.

Namjena joj je da bude napunjena nuklearnim gorivom, zavarena, sastavljena i zabrtvljena kako bi se upotrebljavala kao spremnik za tablete uranija u gorivom elementu.

8109 90 00

Razvrstavanje se utvrđuje u skladu s općim pravilima 1 i 6 za tumačenje kombinirane nomenklature, napomenama 3, 5 i 6 uz odsjek XV i nazivima oznaka KN 8109 i 8109 90 00 .

S obzirom na njegove objektivne značajke i svojstva proizvod odgovara nazivu tarifnog broja 8109, koji uključuje proizvode od cirkonijeve slitine koji se upotrebljavaju, na primjer, za proizvodnju obloga za uloške s nuklearnim gorivom i metalnih konstrukcija za nuklearnu elektranu (vidjeti i objašnjenja Harmoniziranog sustava za tarifni broj 8109).

Cijev još mora proći kroz razne postupke prije nego što bude pretvorena u određene prepoznatljive proizvode. Stoga pri podnošenju carini objektivne značajke proizvoda nisu značajke gorivih elemenata (uložaka) za nuklearne reaktore iz tarifnog broja 8401. Zbog toga je isključeno njegovo razvrstavanje kao gorivi elementi (ulošci), neozračeni, za nuklearne reaktore, iz tarifnog broja 8401.

Proizvod se stoga razvrstava u oznaku KN 8109 90 00 kao ostali proizvodi od cirkonija.


Top