Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D1273

Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/1273 оd 26. srpanja 2019. o određenim privremenim zaštitnim mjerama povezanima s afričkom svinjskom kugom u Slovačkoj (priopćeno pod brojem dokumenta C(2019) 5777) (Tekst značajan za EGP.)

C/2019/5777

OJ L 201, 30.7.2019, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 06/08/2019; stavljeno izvan snage 32019D1334

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1273/oj

30.7.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 201/6


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2019/1273

оd 26. srpanja 2019.

o određenim privremenim zaštitnim mjerama povezanima s afričkom svinjskom kugom u Slovačkoj

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2019) 5777)

(Vjerodostojan je samo tekst na slovačkom jeziku)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 89/662/EEZ od 11. prosinca 1989. o veterinarskim pregledima u trgovini unutar Zajednice s ciljem uspostave unutarnjeg tržišta (1), a posebno njezin članak 9. stavak 3.,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 90/425/EEZ od 26. lipnja 1990. o veterinarskim pregledima koji se primjenjuju u trgovini određenim živim životinjama i proizvodima unutar Unije s ciljem uspostave unutarnjeg tržišta (2), a posebno njezin članak 10. stavak 3.,

budući da:

(1)

Afrička svinjska kuga zarazna je virusna bolest koja pogađa domaće i divlje svinje i koja može ozbiljno utjecati na profitabilnost svinjogojstva te omesti trgovinu unutar Unije i izvoz u treće zemlje.

(2)

U slučaju izbijanja afričke svinjske kuge postoji opasnost da se uzročnik bolesti proširi na druga svinjogojska gospodarstva i na divlje svinje. Kao rezultat toga može se proširiti iz jedne države članice u drugu državu članicu i u treće zemlje trgovinom živim svinjama ili njihovim proizvodima.

(3)

Direktivom Vijeća 2002/60/EZ (3) utvrđuju se minimalne mjere koje se primjenjuju unutar Unije za kontrolu afričke svinjske kuge. Člankom 9. Direktive 2002/60/EZ predviđa se uspostava zaraženih i ugroženih područja u slučaju izbijanja te bolesti, na kojima se primjenjuju mjere utvrđene člancima 10. i 11. te direktive.

(4)

Slovačka je obavijestila Komisiju o trenutačnoj situaciji u pogledu afričke svinjske kuge na svojem državnom području te je u skladu s člankom 9. Direktive 2002/60/EZ uspostavila zaražena i ugrožena područja na kojima se primjenjuju mjere iz članaka 10. i 11. te direktive.

(5)

Kako bi se spriječilo nepotrebno ometanje trgovine u Uniji te izbjeglo da treće zemlje nametnu neopravdane prepreke trgovini, potrebno je na razini Unije utvrditi zaražena i ugrožena područja za afričku svinjsku kugu u Slovačkoj u suradnji s tom državom članicom.

(6)

U skladu s tim, u očekivanju sljedećeg sastanka Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje, područja utvrđena kao zaražena i ugrožena područja u Slovačkoj trebalo bi navesti u Prilogu ovoj Odluci te utvrditi trajanje te regionalizacije.

(7)

Ova će se Odluka preispitati na sljedećem sastanku Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Slovačka osigurava da zaražena i ugrožena područja uspostavljena u skladu s člankom 9. Direktive 2002/60/EZ obuhvaćaju barem područja koja su u Prilogu ovoj Odluci navedena kao zaražena i ugrožena područja.

Članak 2.

Ova Odluka primjenjuje se do 30. listopada 2019.

Članak 3.

Ova je Odluka upućena Slovačkoj Republici.

Sastavljeno u Bruxellesu 26. srpanja 2019.

Za Komisiju

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  SL L 395, 30.12.1989., str. 13.

(2)  SL L 224, 18.8.1990., str. 29.

(3)  Direktiva Vijeća 2002/60/EZ od 27. lipnja 2002. o utvrđivanju posebnih odredaba za kontrolu afričke svinjske kuge i o izmjeni Direktive 92/119/EEZ koja se odnosi na tješinsku bolest i afričku svinjsku kugu (SL L 192, 20.7.2002., str. 27.).


PRILOG

Slovačka

Područja iz članka 1.

Datum do kojeg se primjenjuje

Zaraženo područje

Općina Strážne

30. listopada 2019.

Ugroženo područje

Općine Viničky, Ladmovce, Zemplín, Streda n./B., Svätá Mária, Svinice, Rad časť Hrušov, Svätuše, Somotor, M. Kamenec, V. Kamenec, V. Horeš, M. Horeš, Pribeník

30. listopada 2019.


Top