EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0927

Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/927 оd 3. lipnja 2019. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

C/2019/4253

OJ L 148, 6.6.2019, p. 19–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/927/oj

6.6.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 148/19


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/927

оd 3. lipnja 2019.

o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije (1), a posebno njezin članak 57. stavak 4. i članak 58. stavak 2.,

budući da:

(1)

Radi osiguravanja jedinstvene primjene kombinirane nomenklature koja je priložena Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 (2) potrebno je donijeti mjere za razvrstavanje robe iz Priloga ovoj Uredbi.

(2)

Uredbom (EEZ) br. 2658/87 utvrđena su opća pravila za tumačenje kombinirane nomenklature. Ta se pravila primjenjuju i na svaku drugu nomenklaturu koja se u cijelosti ili djelomično temelji na njoj ili kojom se uvodi daljnja podjela te koja je utvrđena posebnim odredbama Unije radi primjene tarifnih i drugih mjera povezanih s trgovinom robom.

(3)

U skladu s navedenim općim pravilima robu opisanu u stupcu (1) tablice u Prilogu ovoj Uredbi trebalo bi na temelju obrazloženja navedenog u stupcu (3) razvrstati u odgovarajuću oznaku KN iz stupca (2).

(4)

Primjereno je odrediti da u skladu s člankom 34. stavkom 9. Uredbe (EU) br. 952/2013 osoba kojoj su dane obvezujuće tarifne informacije za robu na koju se odnosi ova Uredba, a koje nisu u skladu s ovom Uredbom, može nastaviti navoditi te informacije tijekom određenog razdoblja. Trebalo bi odrediti da to razdoblje traje tri mjeseca.

(5)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora za carinski zakonik,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Roba iz stupca (1) tablice u Prilogu razvrstava se u kombiniranu nomenklaturu u oznaku KN iz stupca (2) te tablice.

Članak 2.

U skladu s člankom 34. stavkom 9. Uredbe (EU) br. 952/2013 obvezujuće tarifne informacije koje nisu u skladu s ovom Uredbom mogu se nastaviti navoditi tijekom razdoblja od tri mjeseca od datuma stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 3. lipnja 2019.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Stephen QUEST

Glavni direktor

Glavna uprava za oporezivanje i carinsku uniju


(1)  SL L 269, 10.10.2013., str. 1.

(2)  Uredba Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL L 256, 7.9.1987., str. 1).


PRILOG

Opis robe

Razvrstavanje

(oznaka KN)

Obrazloženje

(1)

(2)

(3)

Košara dimenzija otprilike 32 × 27 × 20 cm u obliku kvadra.

Proizvod se sastoji od čelične žice (promjer žice je otprilike 4 mm) i papira. Žica se nalazi samo duž rubova kvadra i čini okvir. Okvir podupire tkaninu iz strukova osnove i potke od papira.

Svaki se struk sastoji od dvije savijene i uzdužno uvijene trake od papira koje su uvijene zajedno. Svaka uvijena traka od papira širine je otprilike 5,5 mm. Žica je u potpunosti prekrivena papirom.

Vidjeti slike (*1)

6307 90 98

Razvrstavanje se utvrđuje u skladu s općim pravilima 1, 3(b) i 6 za tumačenje kombinirane nomenklature, napomenom 1 uz poglavlje 63 i nazivima oznaka KN 6307 , 6307 90 i 6307 90 98 .

Košara nije kućanski proizvod od željeza ili čelika iz tarifnog broja 7323 jer bitnu značajku proizvoda u smislu općeg pravila o tumačenju 3 (b) ne daje žica od običnih kovina, nego tkanina od papira jer proizvod izgleda kao košara od papira. Proizvod ne izgleda kao košara od metala jer je žica u potpunosti prekrivena papirom i stoga nije vidljiva. Nadalje, proizvod je uglavnom izrađen od papira. Stoga je razvrstavanje proizvoda u tarifni broj 7323 isključeno.

Budući da su papirnate trake uvijene, smatraju se papirnom pređom (tekstilnom pređom) u smislu tarifnog broja 5308 (vidjeti i Objašnjenja Harmoniziranog sustava (HSEN) za tarifni broj 5308 pod (B) papirnata pređa, treći stavak). Razvrstavanje proizvoda u poglavlje 46. isključeno je na temelju napomene 1 uz poglavlje 46 jer se tekstilne pređe ne smatraju „materijalima za pletarstvo”.

Nadalje, pređe su tkane zajedno i čine tkaninu (strukovi osnove i potke). Košara stoga nije proizvod od papirne pređe, nego proizvod od tkanine i time se isključuje razvrstavanje proizvoda u tarifni broj 5609 (vidjeti i Objašnjenja Harmoniziranog sustava (HSEN) za tarifni broj 5609 , prvi i treći stavak pod (c)).

Gotovi tekstilni proizvodi od bilo kojeg tekstilnog materijala koji nisu drugdje detaljnije opisani u nomenklaturi razvrstavaju se u potpoglavlje I. poglavlja 63 (vidjeti i Objašnjenja Harmoniziranog sustava uz poglavlje 63, Opće odredbe, (1), prvi stavak).

Proizvod se stoga razvrstava u oznaku KN 6307 90 98 kao „ostali gotovi tekstilni proizvodi”.

Image 1

(*1)  Slike služe isključivo u informativne svrhe.


Top