Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0926

Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/926 оd 3. lipnja 2019. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

C/2019/4252

OJ L 148, 6.6.2019, p. 16–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/926/oj

6.6.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 148/16


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/926

оd 3. lipnja 2019.

o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije (1), a posebno njezin članak 57. stavak 4. i članak 58. stavak 2.,

budući da:

(1)

Radi osiguravanja jedinstvene primjene kombinirane nomenklature koja je priložena Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 (2) potrebno je donijeti mjere za razvrstavanje robe iz Priloga ovoj Uredbi.

(2)

Uredbom (EEZ) br. 2658/87 utvrđena su opća pravila o tumačenju kombinirane nomenklature. Ta se pravila primjenjuju i na svaku drugu nomenklaturu koja se u cijelosti ili djelomično temelji na njoj ili kojom se uvodi daljnja podjela te koja je utvrđena posebnim odredbama Unije radi primjene tarifnih i drugih mjera povezanih s trgovinom robom.

(3)

U skladu s navedenim općim pravilima robu opisanu u stupcu (1) tablice u Prilogu ovoj Uredbi trebalo bi na temelju obrazloženja navedenog u stupcu (3) razvrstati u odgovarajuću oznaku KN iz stupca (2).

(4)

Primjereno je odrediti da u skladu s člankom 34. stavkom 9. Uredbe (EU) br. 952/2013 osoba kojoj su dane obvezujuće tarifne informacije za robu na koju se odnosi ova Uredba, a koje nisu u skladu s ovom Uredbom, može nastaviti navoditi te informacije tijekom određenog razdoblja. Trebalo bi odrediti da to razdoblje traje tri mjeseca.

(5)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora za carinski zakonik,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Roba iz stupca (1) tablice u Prilogu razvrstava se u kombiniranu nomenklaturu u oznaku KN iz stupca (2) te tablice.

Članak 2.

U skladu s člankom 34. stavkom 9. Uredbe (EU) br. 952/2013 obvezujuće tarifne informacije koje nisu u skladu s ovom Uredbom mogu se nastaviti navoditi tijekom razdoblja od tri mjeseca od datuma stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 3. lipnja 2019.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Stephen QUEST

Glavni direktor

Glavna uprava za oporezivanje i carinsku uniju


(1)  SL L 269, 10.10.2013., str. 1.

(2)  Uredba Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL L 256, 7.9.1987., str. 1).


PRILOG

Opis robe

Razvrstavanje

(oznaka KN)

Obrazloženje

(1)

(2)

(3)

Predmet veličine otprilike 160 × 54 × 38 cm i težine otprilike 1,5 kg, sastoji se od dva spojena sloja tekstilnog materijala i materijala za punjenje od plastičnih masa celularne strukture iznutra. Unutarnja strana tekstilnog materijala obložena je plastikom.

Predmet ima naslon koji se sastoji od sklopivog okvira izrađenog od metalnih šipki, koji je djelomično ugrađen u proizvod. Vreća za čuvanje ušivena je u rub naslona. Visina naslona može se podešavati s pomoću remena s plastičnom kopčom.

Predmet se može sklopiti radi prenošenja ili čuvanja. U gornje uglove naslona ušiven je remen za nošenje, a s pomoću više traka za pričvršćivanje („čičak” traka) naslon se može pričvrstiti na površinu za ležanje pri prenošenju ili čuvanju.

Predstavljen je kao ležaj za kampiranje ili za plažu.

Vidjeti sliku (*1).

6306 90 00

Razvrstavanje se utvrđuje u skladu s općim pravilima 1, 3(b) i 6 za tumačenje kombinirane nomenklature i nazivima oznaka KN 6306 i 6306 90 00 .

Bitnu značajku proizvoda u smislu općeg pravila o tumačenju 3(b) daje tekstilni materijal jer on čini glavni dio površine.

S obzirom na svoje objektivne značajke (mala težina, obloženost plastikom za zaštitu, brzo sastavljanje i pospremanje te jednostavno prenošenje) predmet je osmišljen za upotrebu na otvorenom ili za nošenje, primjerice, na kampiranje, plažu itd., gdje se upotrebljava privremeno (vidjeti i Napomene s objašnjenjem kombinirane nomenklature za podbroj 6306 90 00 ).

Razvrstavanje proizvoda u tarifni broj 9404 kao oprema za krevete i slični proizvodi isključeno je jer predmet nije osmišljen za opremanje kreveta niti je sličan madracu ili nekom sličnom predmetu.

Proizvod se stoga razvrstava pod oznaku KN 6306 90 00 kao ostali proizvodi za kampiranje.

Image 1

(*1)  Slika služi isključivo u informativne svrhe.


Top