Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0612

Odluka Komisije (EU) 2018/612 оd 7. travnja 2016. o državnoj potpori SA.28876 – 2012/C (ex CP 202/2009) koju je provela Grčka u korist lučkog terminala za kontejnere u Pireju (priopćeno pod brojem dokumenta C(2018) 1978) (Tekst značajan za EGP. )

C/2016/1978

OJ L 101, 20.4.2018, p. 73–75 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/612/oj

20.4.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 101/73


ODLUKA KOMISIJE (EU) 2018/612

оd 7. travnja 2016.

o državnoj potpori SA.28876 – 2012/C (ex CP 202/2009) koju je provela Grčka u korist lučkog terminala za kontejnere u Pireju

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2018) 1978)

(Vjerodostojan je samo tekst na grčkom jeziku)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 108. stavak 2. prvi podstavak,

budući da:

1.   POSTUPAK

(1)

Komisija je 23. ožujka 2015. donijela konačnu odluku (1) („konačna odluka”) u kojoj je zaključila da je Grčka nezakonito i protivno članku 108. stavku 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije provela nespojive mjere potpore u korist društva Piraeus Container Terminal S.A. („PCT”) i njegova matičnog društva i vjerovnika Cosco Pacific Limited („Cosco”) te je naredila ukidanje mjera i povrat potpore dodijeljene predmetnim mjerama.

(2)

Grčka je 2. lipnja 2015. uložila žalbu na konačnu odluku pred Općim sudom Europske unije.

2.   DETALJAN OPIS MJERE

2.1.   Konačna odluka

(3)

Komisija je 2009. zaprimila pritužbe u pogledu nekoliko fiskalnih mjera koje su Zakonom 3755/2009 („zakon”) odobrene koncesionaru dijela luke Pirej, društvu Cosco i njegovu društvu kćeri PCT-u (2). Ta se oslobođenja odnose na početnu koncesiju koja je odobrena 2008. Komisija je 11. srpnja 2012. otvorila službeni istražni postupak u kojem je izrazila sumnje u ta oslobođenja od plaćanja poreza („odluka o pokretanju postupka”) (3). Komisija je 23. ožujka 2015. okončala službeni istražni postupak u tom predmetu i izrazila stajalište da sljedeće mjere predstavljaju nezakonitu i nespojivu državnu potporu (4):

oslobođenje od plaćanja poreza na dobit na nastale kamate do datuma puštanja u promet pristaništa III;

pravo na povrat PDV-a bez obzira na fazu provedbe predmeta ugovora; definicija pojma „sredstva rada” u svrhe primjene pravila o PDV-u; pravo na zatezne kamate od prvog dana nakon 60. dana od zahtjeva za povrat PDV-a;

prijenos poreznog gubitka bez vremenskog ograničenja;

izbor između tri metode amortizacije troškova ulaganja u obnovu pristaništa II. i izgradnju pristaništa III.;

oslobođenje od plaćanja administrativne pristojbe za ugovore o zajmovima i sve dodatne ugovore u vezi s financiranjem projekta;

oslobođenje od plaćanja poreza, administrativne pristojbe, doprinosa i drugih prava u korist države ili trećih stranaka u vezi s ugovorima između vjerovnika ugovora o zajmu 8 u skladu s kojima se prenose obveze i prava koja iz njih proizlaze;

oslobođenje od plaćanja administrativne pristojbe za bilo koju naknadu koju je Lučka uprava Pireja („PPA”) platila društvu PCT u skladu s ugovorom o koncesiji, koji je izvan područja primjene zakona o PDV-u;

zaštita u skladu s posebnim režimom za strana ulaganja.

(4)

U istoj je odluci Komisija zaključila da Grčka nije dodijelila državnu potporu oslobađanjem društva PCT od primjene pravila o prisilnom izvlaštenju (5).

2.2.   Mjera koja se ocjenjuje: oslobođenje od plaćanja administrativne pristojbe za naknade koje je društvo PPA plaćalo društvu PCT  (6)

(5)

U pogledu oslobođenja od plaćanja administrativne pristojbe za naknade koje je društvo PPA plaćalo društvu PCT, Komisija je u konačnoj odluci zaključila da je njime pružena selektivna prednost PCT-u zato što je oslobođen plaćanja administrativnih pristojbi u slučaju: a) naknade koju plaća društvo PPA zbog aktivacije kaznene odredbe u ugovoru o koncesiji i b) drugih vrsta naknade koje plaća društvo PPA, kao što su odštete povezane s ugovorom o koncesiji ili naknade za međunarodne povrede ugovora o koncesiji (7).

(6)

Kad je konkretno riječ o slučaju naknade koju je platilo društvo PPA zbog aktivacije kaznene odredbe (tj. slučaj pod točkom (a) u prethodnoj uvodnoj izjavi), Komisija je zaključila da se prednost dodijeljena društvu PCT sastojala od toga što je u takvim slučajevima bilo oslobođeno od plaćanja fiksne administrativne pristojbe (8) u takvim slučajevima. Taj se zaključak temeljio na tome da se, u skladu s opće primjenjivim okvirom, odnosno Zakona o administrativnim pristojbama (9) kako ga se tumači u kružnom dopisu 44/1987, za aktivaciju dodatnog ugovora povezanog s ugovorom koji podliježe PDV-u plaća fiksna administrativna pristojba (10).

(7)

Grčka je, međutim, u zahtjevu za poništenje konačne odluke pred Općim sudom navela da su fiksne administrativne pristojbe načelno ukinute od 2001. (11), odnosno prije nego što je zakonom 3755/2009 uvedeno predmetno oslobođenje u korist društva PCT.

3.   OCJENA MJERE

(8)

Tijekom upravnog postupka koji je doveo do donošenja konačne odluke grčka tijela ni u jednom trenutku nisu Komisiji skrenula pozornost na činjenicu da su fiksne administrativne pristojbe ukinute od 2001. na temelju članka 25. Zakona 2873/2000. Grčka tijela nikad nisu spomenula tu činjenicu iako je odlukom o pokretanju postupka otvoren službeni istražni postupak iz članka 108. stavka 2. UFEU-a u odnosu na potpuno oslobođenje društva PCT od plaćanja administrativnih pristojbi (uključujući fiksne i razmjerne administrativne pristojbe), koje je društvu PCT dodijeljeno na temelju članka 2. stavka 10. Zakona (12). Stoga je, na temelju informacija dostupnih Komisiji u trenutku donošenja konačne odluke, Komisija imala pravo zaključiti da je člankom 2. stavkom 10. zakona društvu PCT odobrena nespojiva državna potpora time što je izuzeto od plaćanja fiksnih i razmjernih administrativnih pristojbi na naknadu koju je društvo PPA platilo društvu PCT na temelju ugovora o koncesiji (13).

(9)

Iako su grčka tijela kasno (14) obavijestila Komisiju o općem ukidanju fiksnih administrativnih pristojbi, Komisija, kao dobar upravitelj, iako nije obvezna izmijeniti konačnu odluku, ipak tu konačnu odluku želi izmijeniti kako bi u potpunosti odražavala sadašnje stanje. Konkretno, s obzirom na članak 25. zakona 2873/2000 Komisija više nema razloga smatrati da se oslobođenjem iz članka 2. stavka 10. zakona dodjeljuje prednost društvu PCT u slučaju kad društvo PPA plaća naknade PCT-u zbog aktivacije kaznene odredbe iz ugovora o koncesiji. U skladu s opće primjenjivim pravilima za tu vrstu plaćene naknade u vrijeme donošenja zakona 3755/2009 nije bila propisana nikakva administrativna pristojba. Stoga se predmetnim oslobođenjem od plaćanja administrativne pristojbe ne pruža selektivna prednost društvu PCT te ono u tom smislu ne predstavlja državnu potporu.

(10)

Budući da je Komisija s tom informacijom upoznata tek nakon donošenja konačne odluke u ovom predmetu, u duhu dobre javne uprave sad odlučuje izmijeniti svoju odluku od 23. ožujka 2015. u odnosu na posebnu prednost koju donosi mjera. Konačna odluka ni na koji se način ne mijenja u pogledu oslobođenja društva PCT od plaćanja (razmjerne) administrativne pristojbe koja je uobičajena za druge vrste naknade koje plaća društvo PPA (tj. slučajevi opisani pod točkom (b) u uvodnoj izjavi (5) ove Odluke).

4.   ZAKLJUČAK

(11)

Komisija je u skladu s time odlučila da Grčka nije dodijelila državnu potporu društvu PCT u obliku oslobođenja od plaćanja administrativnih pristojbi u slučaju kad društvo PPA plaća PCT-u naknadu zbog aktivacije kaznene odredbe iz ugovora o koncesiji. Stoga mijenja svoju odluku od 23. ožujka 2015. u odnosu na taj aspekt te mjere. Svi ostali zaključci iz navedene odluke ostaju nepromijenjeni,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

U sedmoj točki članka 1. Odluke u predmetu SA.28876 u pogledu društava Container terminal Port Piraeus & Cosco Pacific Limited (SL L 269, 15.10.2015., str. 93.) dodaje se druga rečenica:

„ovom mjerom nije obuhvaćena naknada društvu PCT zbog aktivacije kaznene odredbe iz ugovora o koncesiji, na koju se ionako ne plaća administrativna pristojba;”.

Članak 2.

Ova je Odluka upućena Helenskoj Republici.

Sastavljeno u Bruxellesu 7. travnja 2016.

Za Komisiju

Margrethe VESTAGER

Članica Komisije


(1)  SL L 269, 15.10.2015., str. 93.

(2)  Vidjeti uvodne izjave 10. do 19. konačne odluke.

(3)  SL C 301, 5.10.2012., str. 55.

(4)  Vidjeti članak 1. konačne odluke.

(5)  Vidjeti članak 2. konačne odluke.

(6)  Članak 2. stavak 10. Zakona 3755/2009.

(7)  Vidjeti uvodne izjave 195. do 209. konačne odluke, a posebno uvodne izjave 202. do 205.

(8)  Vidjeti uvodne izjave 201. do 203. konačne odluke.

(9)  Uredba od 28. srpnja 1931., SL A 239 1931.

(10)  Vidjeti uvodnu izjavu 197. konačne odluke.

(11)  U skladu s člankom 25. Zakona 2873/2000.

(12)  Vidjeti odjeljak 4.2.3.8 (uvodne izjave 194. do 203.) odluke o pokretanju postupka.

(13)  Vidjeti i predmet C-390/06 Nuova Agricast EU:C:2008:224, točka 54.

(14)  Prvi put u okviru zahtjeva za poništenje konačne odluke pred Općim sudom.


Top