Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0004

Odluka Vijeća (EU) 2018/4 od 18. prosinca 2017. o stajalištu koje treba zauzeti, u ime Europske unije, u Zajedničkom odboru EGP-a o izmjeni poslovnika Zajedničkog odbora EGP-a

OJ L 2, 5.1.2018, p. 5–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/4/oj

5.1.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 2/5


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2018/4

od 18. prosinca 2017.

o stajalištu koje treba zauzeti, u ime Europske unije, u Zajedničkom odboru EGP-a o izmjeni poslovnika Zajedničkog odbora EGP-a

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 217.,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 2894/94 od 28. studenoga 1994. o rješenjima za provedbu Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru (1), a posebno njezin članak 1. stavak 3. točku (b) prvu alineju,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru (2) („Sporazum o EGP-u”) stupio je na snagu 1. siječnja 1994.

(2)

Sporazumom o sudjelovanju Republike Bugarske i Rumunjske u Europskom gospodarskom prostoru (3), potpisanim 25. srpnja 2007., izmijenjen je članak 129. stavak 1. Sporazuma o EGP-u radi dodavanja bugarskog i rumunjskog jezika na popis jezika Sporazuma o EGP-u.

(3)

Sporazumom o sudjelovanju Republike Hrvatske u Europskom gospodarskom prostoru (4) („Sporazum o proširenju EGP-a iz 2014.”), potpisanim u Bruxellesu 11. travnja 2014., izmijenjen je članak 129. stavak 1. Sporazuma o EGP-u kako bi se hrvatski jezik dodao na popis jezika Sporazuma o EGP-u.

(4)

Poslovnik Zajedničkog odbora EGP-a, koji je donesen Odlukom Zajedničkog odbora EGP-a br. 1/94 od 8. veljače 1994. (5) i izmijenjen Odlukom Zajedničkog odbora EGP-a br. 24/2005 od 8. veljače 2005. (6), trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(5)

Sporazum o proširenju EGP-a iz 2014. privremeno se primjenjuje na njegove potpisnike od 12. travnja 2014., a odgovarajuća odluka Zajedničkog odbora EGP-a treba se stoga primjenjivati privremeno do stupanja na snagu Sporazuma o proširenju EGP-a iz 2014.

(6)

Stajalište Unije u Zajedničkom odboru EGP-a trebalo bi se stoga temeljiti na priloženim nacrtima odluka,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Stajalište koje treba zauzeti, u ime Europske unije, u Zajedničkom odboru EGP-a o predloženoj izmjeni Poslovnika Zajedničkog odbora EGP-a, temelji se na nacrtima odluka Zajedničkog odbora EGP-a priloženima ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. prosinca 2017.

Za Vijeće

Predsjednica

K. SIMSON


(1)  SL L 305, 30.11.1994., str. 6.

(2)  SL L 1, 3.1.1994., str. 3.

(3)  SL L 221, 25.8.2007., str. 15.

(4)  SL L 170, 11.6.2014., str. 18.

(5)  SL L 85, 30.3.1994., str. 60.

(6)  SL L 161, 23.6.2005., str. 54.


NACRT

ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-a br. …/2017

od …

o izmjeni Poslovnika Zajedničkog odbora EGP-a

ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru („Sporazum o EGP-u”), a posebno njegov članak 92. stavak 3.,

budući da:

(1)

Sporazumom o sudjelovanju Republike Bugarske i Rumunjske u Europskom gospodarskom prostoru (1), potpisanim 25. srpnja 2007., izmijenjen je članak 129. stavak 1. Sporazuma o EGP-u radi dodavanja bugarskog i rumunjskog jezika na popis jezika Sporazuma o EGP-u.

(2)

Sporazum o sudjelovanju Republike Bugarske i Rumunjske u Europskom gospodarskom prostoru stupio je na snagu 9. studenoga 2011.

(3)

Bugarski i rumunjski jezik trebali bi se dodati na popis jezika Poslovnika Zajedničkog odbora EGP-a, koji je donesen Odlukom Zajedničkog odbora EGP-a br. 1/94 od 8. veljače 1994. (2) i izmijenjen Odlukom Zajedničkog odbora EGP-a br. 24/2005 od 8. veljače 2005. (3). Popis jezika Poslovnika Zajedničkog odbora EGP-trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 1/94 mijenja se kako slijedi:

1.

Tekst članka 6. stavka 2. zamjenjuje se sljedećim:

„Tekstovi akata EZ-a koje treba uključiti u priloge Sporazumu u skladu s člankom 102. stavkom 1. jednako su vjerodostojni na bugarskom, češkom, danskom, engleskom, estonskom, finskom, francuskom, grčkom, latvijskom, litavskom, malteškom, mađarskom, nizozemskom, njemačkom, poljskom, portugalskom, rumunjskom, slovačkom, slovenskom, španjolskom, švedskom i talijanskom jeziku, kako je objavljeno u Službenom listu Europske unije. Sastavljaju se na islandskom i norveškom jeziku i potvrđuje ih Zajednički odbor EGP-a zajedno s mjerodavnim odlukama iz stavka 1.”;

2.

Tekst članka 11. stavka 1. zamjenjuje se sljedećim:

„Odluke Zajedničkog odbora EGP-a o izmjeni priloga ili protokola uz Sporazum objavljuju se na bugarskom, češkom, danskom, engleskom, estonskom, finskom, francuskom, grčkom, latvijskom, litavskom, malteškom, mađarskom, nizozemskom, njemačkom, poljskom, portugalskom, rumunjskom, slovačkom, slovenskom, španjolskom, švedskom i talijanskom jeziku u odjeljku o EGP-u Službenog lista Europske unije, a na islandskom i norveškom jeziku u njegovu dodatku.”.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Članak 3.

Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u Službenog lista Europske unije i u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu

Za Zajednički odbor EGP-a

Predsjednik

Tajnici Zajedničkog odbora EGP-a


(1)  SL L 221, 25.8.2007., str. 15.

(2)  SL L 85, 30.3.1994., str. 60.

(3)  SL L 161, 23.6.2005., str. 54.


NACRT

ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-a br. …/2017

od …

o izmjeni Poslovnika Zajedničkog odbora EGP-a

ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru („Sporazum o EGP-u”), a posebno njegov članak 92. stavak 3.,

budući da:

(1)

Sporazumom o sudjelovanju Republike Hrvatske u Europskom gospodarskom prostoru (1) („Sporazum o proširenju EGP-a iz 2014.”) 11. travnja 2014. mijenja se članak 129. stavak 1. Sporazuma o EGP-u radi dodavanja hrvatskog jezika na popis jezika Sporazuma o EGP-u.

(2)

Hrvatski jezik trebao bi se dodati na popis jezika Poslovnika Zajedničkog odbora EGP-a, koji je donesen Odlukom Zajedničkog odbora EGP-a br. 1/94 od 8. veljače 1994. (2) i izmijenjen Odlukom Zajedničkog odbora EGP-a br. 24/2005 od 8. veljače 2005. (3) te dodatno izmijenjen Odlukom Zajedničkog odbora EGP-a br. […] od […] (4). Popis jezika Poslovnika Zajedničkog odbora EGP-trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(3)

Sporazum o proširenju EGP-a iz 2014. privremeno se primjenjuje na njegove potpisnike od 12. travnja 2014., a ova se Odluka treba stoga primjenjivati privremeno do stupanja na snagu Sporazuma o proširenju EGP-a iz 2014.,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 1/94 mijenja se kako slijedi:

1.

Tekst članka 6. stavka 2. zamjenjuje se sljedećim:

„Tekstovi akata EZ-a koje treba uključiti u priloge Sporazumu u skladu s člankom 102. stavkom 1. jednako su vjerodostojni na bugarskom, češkom, danskom, engleskom, estonskom, finskom, francuskom, grčkom, hrvatskom, latvijskom, litavskom, malteškom, mađarskom, nizozemskom, njemačkom, poljskom, portugalskom, rumunjskom, slovačkom, slovenskom, španjolskom, švedskom i talijanskom jeziku, kako je objavljeno u Službenom listu Europske unije. Sastavljaju se na islandskom i norveškom jeziku i potvrđuje ih Zajednički odbor EGP-a zajedno s mjerodavnim odlukama iz stavka 1.”

2.

Tekst članka 11. stavka 1. zamjenjuje se sljedećim:

„Odluke Zajedničkog odbora EGP-a o izmjeni priloga ili protokola uz Sporazum objavljuju se na bugarskom, češkom, danskom, engleskom, estonskom, finskom, francuskom, grčkom, hrvatskom, latvijskom, litavskom, malteškom, mađarskom, nizozemskom, njemačkom, poljskom, portugalskom, rumunjskom, slovačkom, slovenskom, španjolskom, švedskom i talijanskom jeziku u odjeljku o EGP-u Službenog lista Europske unije, a na islandskom i norveškom jeziku u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.”

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu […], ili na dan stupanja na snagu Sporazuma o proširenju EGP-a iz 2014., ovisno o tome koji je datum kasniji.

Primjenjuje se privremeno od 12. travnja 2014.

Članak 4.

Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u Službenog lista Europske unije i u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu

Za Zajednički odbor EGP-a

Predsjednik

Tajnici Zajedničkog odbora EGP-a


(1)  SL L 170, 11.6.2014., str. 18.

(2)  SL L 85, 30.3.1994., str. 60.

(3)  SL L 161, 23.6.2005., str. 54.

(4)  SL L …


Top